Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від (щодо забезпечення доступу до судових рішень)» 17.02.2016 реєстр. № 4089

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від (щодо забезпечення доступу до судових рішень)» 17.02.2016 реєстр. № 4089

 

Проект Закону розроблено з метою визначення конкретних строків надсилання суддею електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

1. Проектом Закону пропонується частину першу статті 92 закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) доповнити новим пунктом «е» відповідно до якого систематичне не направлення суддею у встановлений законодавством строк електронної копії судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження.

Слід зазначити, що частина друга статті 92 Закону вже містить підставу для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

На думку Вищого адміністративного суду України для правильного застосування норм і виключення різнотлумачень діюче нормативне положення більш чітко викладено та сформульовано таким чином, що не виникає сумніву стосовно дії в часі.

У зв’язку з цим внесення означеного пункту «е» до частини першої статті 92 Закону є невдалим та потребує виключення.

2. Змінами до Закону України «Про доступ до судових рішень» пропонується доповнити статтю 3 частиною четвертою відповідно до якої електронна копія судового рішення надсилається до Реєстру суддею, який ухвалив (постановив) судове рішення, або головуючим суддею, якщо розгляд справи був колегіальним, не пізніше дня, наступного за днем ухвалення (постановлення) судового рішення.

Якщо відповідно до процесуального закону складення повного судового рішення було відкладено, електронна копія судового рішення надсилається до Реєстру суддею, який ухвалив (постановив) судове рішення, або головуючим суддею, якщо розгляд справи був колегіальним, у день складення повного судового рішення.

Електронна копія судового рішення, що підлягає негайному виконанню, надсилається до Реєстру суддею, який ухвалив (постановив) судове рішення, або головуючим суддею, якщо розгляд справи був колегіальним, у день ухвалення (постановлення) судового рішення.

Слід зазначити, що запропоновані проектом Закону зміни дублюють абзац перший частини третьої означеної статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», якою вже визначено, що суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Разом із цим, слід наголосити, що відповідно до частин першої та другої статті 15 Закону  справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.

Тому запропоновані проектом Закону зміни є зайвою деталізацією та додатковим унормуванням, яке призводить виключно до ускладнення чинного законодавства і не несе змістовного навантаження.

 

Враховуючи вищенаведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропоновані проектом Закону зміни та наполягає на врахуванні означених зауважень та пропозицій.

  


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру