Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

ВИСНОВОК до законопроектів «Про виконавче провадження» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу службу»

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) розглянув проекти законів «Про виконавче провадження» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу службу» надіслані до ВАСУ електронною поштою та повідомляється, що зауваження та пропозиції, зокрема до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу службу» були надіслані листом ВАСУ від 5 травня 2015 року №859/9-14/15, що додається.
Стосовно проекту Закону України «Про виконавче провадження» (далі – законопроект) зазначається, що він потребує суттєвого доопрацювання з огляду на таке.
1.          Стаття 4 законопроекту встановлює вимоги до виконавчого листа.
Так, відповідно до пункту 4 статті 4 законопроекту у виконавчому документі обов’язково зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України стягувача та боржника (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – платників податків). Відсутність коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України стягувача та боржника (для юридичних осіб) допускається в разі, коли законодавством країни, на території якої зареєстровано юридичну особу, не передбачено присвоєння юридичній особі такого коду. Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи не зазначається у виконавчому документі в разі, коли особа є іноземцем та законодавством країни, на території якої проживає фізична особа, встановлено інші форми обліку або особа відмовилася від прийняття такого номера через свої релігійні переконання і має відповідну відмітку в паспорті. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта можуть не зазначатися в постановах у справах про адміністративні правопорушення, які виносяться на місці вчинення правопорушення або без участі особи.
Наведений пункт не узгоджується із процесуальними кодексами України, оскільки на сьогодні відповідними процесуальними кодексами не встановлено порядку обов’язкового зазначення в позовній заяві коду платника податків.
Постає питання яким чином, суд при оформленні виконавчого документу буде вказувати такий код платника податку за відсутності відповідної інформації.
Тому, на думку ВАСУ необхідно передбачити відповідні норми у процесуальних кодексах, які б встановлювали вимогу зазначення коду платника податку під час подання позовної заяви або надавали можливість суду з власної ініціативи вимагати надання такого коду.
 
2.          Законопроектом не враховано специфіку адміністративної юрисдикції, а саме не вирішені питання виконання судових рішень адміністративних судів.
Слід зазначити, що особливості виконання таких судових рішень полягають у тому, що однією із сторін є суб’єкт владних повноважень або орган місцевого самоврядування. У разі постановлення рішення на користь фізичної особи у адміністративному спорі із суб’єктом владних повноважень виникатимуть питання порядку виконання цього рішення.
Тому, обов’язково слід враховувати, що при виконанні таких рішень виникає ряд питань пов’язаних із стягненням коштів з суб’єкта владних повноважень, який фінансується із Державного бюджету України, виконання рішення шляхом звернення стягнення на майно суб’єкта владних повноважень, накладення арешту на банківські рахунки в органах державної казначейської служби тощо.
Таким чином, вищенаведене потребує обов’язкового відображення у положеннях законопроекту.
Законопроектом також не враховано порядок виконання судових рішень у справах де відповідачем виступають колегіальні органи державної влади чи місцевого самоврядування.
Оскільки прийняття будь-яких рішень цими органами здійснюються колегіально, тобто фактично суб’єкт з якого здійснюватиметься стягнення не є визначеним, а з урахуванням процедури прийняття рішень цими органами може бути ускладнено механізм реального забезпечення виконання судових рішень.
 
3.          Статтею 72 законопроекту передбачається порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби.
Вважаємо за необхідне визначити у законопроекті, що такі дії оскаржуються виключно у порядку встановленому Кодексом адміністративного судочинства України до відповідних адміністративних судів.
Така норма дозволить забезпечити єдність судової практики у даній категорії спорів та надасть можливість забезпечити реальний захист прав і законних інтересів громадян на стадії виконання судового рішення. Крім цього, такий підхід сприятиме прискоренню процесу виконання судових рішень.
 
4.          Також необхідно вирішити питання пов’язане із стягненням судового збору. У цьому контексті необхідно встановити особливу процедуру здійснення такого стягнення враховуючи те, що на сьогодні від своєчасного надходження коштів судового збору до Державного бюджету України залежить належне фінансування органів судової влади, а як наслідок забезпечення можливості громадянами на реальний судовий захист.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру