Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення зміни до ЗУ «Про доступ до судових рішень»


Проектом Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про доступ до судових рішень» (далі – Закон), пропонується доповнити статтею 91, якою передбачити, що в разі неможливості видачі копії судового рішення з матеріалів судової справи в суді, який ухвалив судове рішення, така копія може бути видана з Єдиного державного реєстру судових рішень, судом вищої інстанції за підсудністю, або судом, якому передано територіальну підсудність справ.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону, дана норма вноситьться у звязку з неможливістю окремими судами в районі проведення антитерористичної операції здіснювати правосуддя, що в свою чергу впливає на можливість осіб, які брали участь у справі у повній мірі реалізувати свої процесуальні права в частині отримання незалежним чином завірених копій судових рішень.
Вищий адміністративний суд України здійснив аналіз положень проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до судових рішень» (щодо усунення прогалин, які перешкоджають реалізації права особи на доступ до судового рішення, що безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків) ініційований Державною судовою адміністрацією України та вважає за необхідне висловити наступні зауваження та пропозиції.
Так, статтею 91 проекту Закону пропонується передбачити видачу копії судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень за зверненням особи, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’зків із зазначенням причин неотримання копії судового рішення в суді, який ухвалив судове рішення.
Тобто, виходячи з дослівного розуміння даного положення, прийняття запропонованих змін передбачає створити правову основу для видачі належним чином завірених копій судових рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень для всіх без виключеня осіб, якщо судове рішення безпосередньо стосується їх прав, свобод, інтересів чи обов’язків, при відсутності матеріалів судової справи в суді.
Водночас, згідно ч. 5 ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції.
Розділ VII Кодексу адміністративного судочинства України регулює процедуру відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі.
Тобто, Вищий адміністративний суд України зауважує, що процесуальним законом визначено порядок видачі копії судового рішення, а також  загальний порядок відновлення втраченого судового провадження.
В свою чергу, оскільки  запропонована норма встановлюється для регулювання певної ситуації, яка склалась на окремих територіях держави у звязку із проведенням антитерористичної операції та для обмеженого кола осіб, які не можуть отримати засвідченого належним чином судового рішення у справі,  тому її доцільніше вводити до Закону який безпосередньо регулює певні обставини (ситуації) на певній території (у певному просторі) та щодо конкретного кола субєктів права, а саме: Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».
Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» визначає заходи правового регулювання в районі проведення антитерористичної операції і спрямований на забезпечення доступу громадян та юридичних осіб до суду, тобто передбачення в ньому норми, яка буде визначати порядок видачі належним чином засвідченої копії судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень особам, які позбавлені можливості отримати копію судового рішення у справах, які перебували в судах розташованих у районі проведення антитерористичної операції до відновлення належних умов діяльності цих місцевих та апеляційних судів, в даному випадку буде більш доцільною.
Також на нашу думку проект не унормовує основої проблеми, а саме: вирішення питання видачі виконавчого листа.
Вважаємо, що за певних обставин таке можливо передбачити у відповідному проекті одночасно із унормуванням видачі копії судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру