Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рубрику "Наукові праці членів НКР при ВАСУ" у розділі "НКР при ВАСУ" доповнено новими матеріалами

Розміщено монографії заступника Голови ВАСУ, секретаря Пленуму ВАСУ, вченого секретаря НКР при ВАСУ Михайла Смоковича

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Рубрику «Пленум ВАСУ» на офіційному веб-сайті суду доповнено новими документами

Розміщено постанови Пленуму ВАСУ, ухвалені під час його засідання 3 березня 2017 року

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

Головою Вищого адміністративного суду на другий строк обраний Олександр Нечитайло

30 березня 2017 року, збори суддів Вищого адміністративного суду України під час свого засідання обрали Головою суду Нечитайла Олександра Миколайовича

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про забезпечення права на справедливий суд» щодо обрання суддів на адміністративні посади» від 19.05.2015 реєстр. № 2908

Проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» пропонується доповнити розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону пунктом 17, яким передбачити, що судді, які обіймають одну й ту саму адміністративну посаду в суді більше ніж двічі поспіль незалежно від часу призначення (обрання) їх на цю посаду та строку, протягом якого вони обіймають цю посаду, вважаються такими, що звільнені з адміністративної посади з дня набрання чинності цим пунктом. Такі судді не можуть бути обрані на цю ж посаду протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим пунктом.
Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може з ними погодитись з огляду на таке.
Так, після Революції гідності та подій на Майдані на початку 2014 року в Україні почались структурні реформи в усіх сферах державного  управління і економіки, а також процеси з очищення влади в тому числі і судової.
Першим кроком було звільнення з адміністративних посад, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників, голів апеляційних судів, їх заступників, голів місцевих судів та їх заступників, а також звільнення зі своїх посад секретарів судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступників та секретарів судових палат апеляційних (пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який набрав чинності 11.04.2014).р Разом з цим Законом було внесено зміни до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), відповідно до яких голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду, але не більш як на строк повноважень судді.
Крім того, з моменту прийняття Закону 07.07.2010 р. у статті 20 Закону є норма, якою встановлено, що суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.
Слід зауважити, що призначені на адміністративні посади судді відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» на сьогодні обіймають посаду терміном 1 рік 2 місяці і відповідно до цього ж Закону мали право обиратися ще раз на цю посаду.
Тому правових підстав займати одну і ту саму посаду більше ніж два строки поспіль у суддів не було і не могло бути, а тому запропонована проектом Закону норма є невдалою та алогічною.
  
Разом з тим часте внесення законодавчих змін до порядку обрання суддів на адміністративні посади не сприяє покращенню основної мети діяльності судів в Україні та створює штучне підбурювання для зневажливого ставлення громадян України до судової влади.
На сьогодні в суспільстві спостерігаються негативні процеси морального тиску на органи судової влади під будь яким приводом. Такі дії допускають не тільки пересічні громадяни, а й особи наділені державно-владними повноваженнями, зокрема, народні депутати. В умовах соціальної напруги створюється дисбаланс гілок державної влади за якого, органи виконавчої та законодавчої влади дозволяють вчиняти дії спрямовані на дискредитацію судової гілки влади. Прийняття запропонованого проектом Закону положення створює ще один механізм для посилення тиску на судову владу.
Наразі, судова система перебуває в рамках постійного тиску в тому числі і завдяки проведенню виборів суддів на адміністративні посади. В таких умовах неможливо забезпечити належну організацію судової гілки влади. Слід мати на увазі, що чим вищу ланку у системі судів загальної юрисдикції займає суд, тим більше обов’язків щодо організації діяльності суду покладається на його голову і тим більше часу потрібно голові суду для вивчення та вдосконалення своєї роботи.
Численні зміни до Закону, а саме до статті 20 Закону призводять до порушення принципу правової визначеності, оскільки сам законодавець постійно змінює норму Закону, яка регулює дане питання, що в кінцевому випадку негативно позначається на можливості належного законодавчого врегулювання діяльності органів судової влади і не сприяє передбачуваності змін законодавства в цій сфері.
        
       Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропонований проект Закону.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру