Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Україною міжнародних рекомендацій про фіскальну прозорість суддів» від 18.05.2015 реєстр. № 2886

Згідно з пояснювальною запискою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Україною міжнародних рекомендацій про фіскальну прозорість суддів» положення зазначеного законопроекту спрямовані на урегулювання механізму відповідальності суддів за відображеннями ними недостовірних даних у поданих ними майнових деклараціях.
Так, законопроектом пропонується значно розширити коло осіб, щодо доходів і видатків яких перевірятиметься інформація, включивши до нього усіх близьких осіб судді, в тому числі тих, які не проживають з ним разом, та зобов’язати декларантів надавати такі відомості особисто.
Вищий адміністративний суд України, проаналізувавши відповідні положення, вважає за необхідне висловити такі зауваження.
Питання декларування доходів посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави формально врегульовані в законодавстві України. Зокрема, частиною другою статті 67 Конституції України встановлено, що всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Загальний порядок декларування доходів громадян встановлений Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Що ж стосується державних службовців, то їхній обов’язок декларувати доходи встановлений Законом України «Про державну службу». Зокрема, згідно зі статтею 13 цього Закону особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».
Чинним законодавством передбачений обов’язок судді подавати щорічно копію декларації про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов’язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов’язаний спільним побутом.
Водночас положення додатка до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (бланк декларації), які наразі є чинними та запропоновані законопроектом зміни не зовсім відповідають один одному, оскільки в бланку декларації передбачено фіксування лише відомостей щодо судді і членів його сім’ї, а не близьких осіб.
Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), визначає, що близькі особи –особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких і з суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також –незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Цією ж статтею визначено, що члени сім’ї –особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Проте слід зазначити, що близьким особам притаманні усі риси людського характеру, у тому числі негативні. Мається на увазі, що не можна виключати ті обставини, що як звичайна людина, близька особа може надати недостовірну інформацію суб’єкту відповідальності або, іншими словами збрехати черезнеприязні стосунки. Саме собою спільне проживання апріорі не може слугувати фактом близьких відносин. У такому разі не можна покладати вину на декларанта за надання близькою особою таких недостовірних відомостей.
Згідно зі статтею 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Це положення Конституції варто розуміти так, що при призначенні покарання, стягнення, застосуванні інших заходів, пов’язаних з притягненням особи до будь-якої юридичної відповідальності того чи іншого виду, має враховуватися те, що вина повинна бути доведена в кожному окремому випадку, і не може презюмуватися лише на підставі приналежності до певної категорії осіб, наприклад державних службовців суддів та інших.
Крім того, прийняття запропонованих законопроектом змін щодо випадку встановлення вчинення суддею правопорушень, передбачених пунктами 9, 10 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та застосування до нього дисциплінарного стягнення, передбачене пунктом 6 частини першої статті 97 цього Закону (у вигляді висновку про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення суддів з посади з підстав порушення присяги), призведе до звільнення тисячі суддів за незначні невідповідності у фінансових документах та до прирівнювання їх до осіб, які вчинили значні корупційні злочини.
Водночас необхідно наголосити, що для подолання корупції держава повинна бути розробити і реалізовувати комплексну систему заходів, яка б не лише забезпечила покарання, й створила умови, за яких корупційна діяльність була б неможливою або суттєво мінімізована.
На сьогодні значна частина реального сектору економіки не показує достовірних даних про розміри доходів та фактичної заробітної плати найманих працівників (заробітна плата у конвертах), а також ігнорує реальну оплату внесків до соціальних фондів.
За експертним висновком Міністерства економічного розвитку і торгівлі, обсяг тіньової економіки в Україні у 2014 році становить майже 40%і став рекордним починаючи із 2007 року.
Тому потрібно визначити, що стратегічною метою антикорупційної політики є протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності державних службовців, дотримання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів, зниження рівня корупції в Україні шляхом усунення причин і умов, що її обумовлюють або їй сприяють.
Ураховуючи вищезазначене, вважаємо, що декларант не повинен нести тягар обов’язку щодо достовірності даних, зазначених у деклараціях близьких родичів, оскільки це буде прямим порушення прав і законних інтересів особи. Близькі особи суддів – звичайні громадяни і вони мають конституційне право відмовити в наданні родичу будь-яких відомостей, у тому числі фінансового характеру. Обов’язок декларування доходів членів сім’ї будь-якими категоріями осіб не може бути викладений у такому жорсткому і безапеляційному варіанті, якими пропонують автори проекту. Це повинно бути обов'язком осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а не членів їхніх сімей чи близьких родичів.
З огляду на викладене Вищий адміністративний суд України не підтримує цей законопроект у запропонованій редакції.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру