Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок щодо проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо уточнення окремих положень)» від 23.03.2017 реєстр. № 6227

У Вищому адміністративному суді України розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо уточнення окремих положень)» (реєстр. № 6227 від 23 березня 2017 року; далі – законопроект), у зв’язку з чим повідомляється таке.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту передбачені зміни до окремих його положень не змінюють ідеологію Закону України «Про державну службу» та спрямовані на підтримку курсу держави на успішне реформування державного управління та державної служби відповідно до взятих Україною міжнародних зобов'язань. Зокрема, відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки, затвердженої розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р, є необхідність внесення змін до Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) як єдиний шлях для повноцінного впровадження концепції посад державних службовців, які несуть відповідальність за проведення основних національних реформ і мають право на спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців (так звані «реформаторські кадри»).

Після здійснення аналізу законопроекту Вищий адміністративний суд України вважає, що він містить ряд неприйнятних положень.

Так, не може бути враховано, на нашу думку, пропозицію щодо виключення частини другої статті 40 Закону, якою визначено, що просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення, оскільки за умови виключення цієї норми невиконання або неналежне виконання державним службовцем своїх посадових обов'язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни не буде перешкодою для просування по державній службі і суперечитиме частині першій статті 40 Закону, відповідно до якої просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності.

Крім того, підпунктом 5 пункту 43 розділу І законопроекту пропонується розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 6¹, яким визначається, що на державних службовців Верховного Суду України та Вищої ради юстиції поширюється дія цього Закону до завершення реорганізації цих органів.

Однак відповідно до пункту 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку.

Таким чином, у згаданому пункті 6¹ необхідно визначити, що і на державних службовців Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України поширюється дія цього Закону до завершення реорганізації цих органів.  

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України може підтримати законопроект за умови обов’язкового врахування наведених пропозицій і зауважень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру