Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до ст. 85 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (щодо оприлюднення висновку про підсумки тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді))» від 23.02.2017

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо оприлюднення висновку про підсумки тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді))» (далі – проект Закону), як зазначається у пояснювальній записці до нього, розроблено з метою підвищення ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні, прозорого та публічного відбору суддів (кандидатів на посаду суддів), а також відновлення довіри громадян до суду й суддів.

Так, проектом Закону пропонується з пункту 2 частини сьомої статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) виключити слова «відомостей про результати проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей судді (кандидата на посаду судді), загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді), а також».

Варто зазначити, що згідно з пунктом 6 глави 2 розділу 2 Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (далі – Положення), відповідність судді критерію особистої компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками: когнітивні якості особистості; емотивні якості особистості; мотиваційно-вольові якості особистості, які визначаються за допомогою відповідних тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань та за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

Таким чином, відомості про результати проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей судді (кандидата на посаду судді), загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді) є оціночним показником, який базується виключно на психологічних критеріях та відображає індивідуальні якості особи.

Виключення відомостей про результати проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей судді (кандидата на посаду судді), загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді) призведе до порушення та нехтування основоположних прав і свобод людини.

Так, згідно з частиною другою статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційний Суд України у Рішенні від 20.01.2012 № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, вказав, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, обмеження доступу до відомостей має на меті і захист репутації або прав інших людей, підтримання авторитету правосуддя, задля чого, відповідно до частини третьої статті 34 Конституції України, право на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації може бути обмежене.

При цьому необхідно враховувати, що гідність дозволяє судді бути авторитетним та викликати повагу до суду, що є вкрай важливим для відновлення довіри громадян до суду й суддів.

Тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей проходять не лише судді, а й кандидати на посаду судді, тобто відомості, які пропонується зробити відкритими, можуть завдати невиправної шкоди професійному авторитету та діловій репутації кандидатів на посаду судді, що є недопустимим відповідно до статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Одночасно звертаємо увагу на те, що твердження про «оцінювання критеріїв особистої та соціальної компетентності, оцінка яких відіграє вирішальну роль у визначенні кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді), відбувається в закритій для громадськості формі, що порушує положення як законодавства, так і самого Положення щодо проведення прозорого та публічного кваліфікаційного оцінювання», подане в пояснювальній записці до проекту Закону, не відповідає дійсності, оскільки частиною четвертою статті 84 Закону закріплено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться прозоро та публічно, у присутності судді (кандидата на посаду судді), який оцінюється, та будь-яких заінтересованих осіб. У розгляді питання про кваліфікаційне оцінювання судді можуть бути присутніми представники органу суддівського самоврядування.

На сьогодні в суспільстві спостерігаються негативні процеси морального тиску на органи судової влади під будь-яким приводом. Такі дії допускають не тільки пересічні громадяни, а й особи, наділені державно-владними повноваженнями, зокрема народні депутати. В умовах соціальної напруги створюється дисбаланс гілок державної влади, за якого органи виконавчої та законодавчої влади дозволяють вчиняти дії, спрямовані на дискредитацію судової гілки влади. Прийняття як Закону запропонованого проекту Закону створить ще один механізм для посилення тиску на судову владу.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропонований проект Закону.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру