Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рубрику "Наукові праці членів НКР при ВАСУ" у розділі "НКР при ВАСУ" доповнено новими матеріалами

Розміщено монографії заступника Голови ВАСУ, секретаря Пленуму ВАСУ, вченого секретаря НКР при ВАСУ Михайла Смоковича

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Рубрику «Пленум ВАСУ» на офіційному веб-сайті суду доповнено новими документами

Розміщено постанови Пленуму ВАСУ, ухвалені під час його засідання 3 березня 2017 року

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

Головою Вищого адміністративного суду на другий строк обраний Олександр Нечитайло

30 березня 2017 року, збори суддів Вищого адміністративного суду України під час свого засідання обрали Головою суду Нечитайла Олександра Миколайовича

Висновок стосовно проекту змін до ст. 12 КАСУ, щодо надання можливості суду заборонити або обмежити право громадян на відеофіксування судових процесів

На Ваш лист від 02.02.2016 № 40/2 стосовно запропонованих змін до статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), якими передбачатиметься надання можливості суду заборонити або обмежити право громадян на відеофіксування судових процесів, Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) повідомляє таке.

Проект змін до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – проект Кодексу) розроблено Радою з питань судової реформи при Президентові України.

У ВАСУ було утворено робочу групу, яка працювала над проектом Кодексу. Свої зауваження та пропозиції до проекту Кодексу було направлено заступникові Глави Адміністрації Президента України, координатору Ради з питань судової реформи Філатову О.В.

У своїх зауваженнях ВАСУ особливу увагу звернув на те, що адміністративна юстиція принципово відрізняється від інших юрисдикцій,  передусім своєю спрямованістю на захист громадян від порушення їхніх прав з боку суб’єктів владних повноважень, а отже, процесуальне законодавство не може бути уніфіковане та прирівняне до цивільного та господарського процесів.

Адміністративне судочинство – це специфічний вид судочинства, де твердження особи про порушення прав вважаються правомірними, поки суб’єкт владних повноважень не доведе перед судом протилежне. Правомірні твердження про порушення прав і свобод підлягають насамперед негайному захисту, зокрема і засобами забезпечення позову.

Принцип верховенства права є головним та обов’язковим принципом в адміністративному судочинстві. Без принципу верховенства права не може бути адміністративного судочинства і правової держави взагалі.

У сучасній філософії права верховенство права протистоїть ідеї, що окремі посадові особи або органи влади (суб’єкти владних повноважень) можуть бути вищими за закон або володіти надмірно широкими повноваженнями і таким чином фактично чинити свавілля.

Доктрина верховенства права вимагає, щоб норми були опублікованими, стабільними і передбачуваними у своєму застосуванні. Вона вимагає доступності системи правосуддя і її незалежності від виконавчої та законодавчої гілок влади для того, щоб судді ухвалювали рішення тільки на підставі фактів і законів. У нинішніх варіантах доктрини також стверджується, що члени суспільства повинні мати можливість брати участь у створенні та зміні законів, які регулюють їхню поведінку.

Виключно адміністративний судовий процес базується, зокрема, на таких принципах, як офіційне з’ясування всіх обставин у справі, диспозитивності, верховенство права тощо. Відповідно до закону судді адміністративних судів є активними учасниками судового процесу, вони не є просто арбітрами, як судді судів цивільної та господарської юрисдикцій. Судді адміністративних судів самостійно можуть витребовувати докази, навіть коли цього не вимагають сторони, вони не приймають відмову від позову, якщо мають сумнів, що така відмова порушить права третіх осіб, що є додатковою процесуальною гарантією захисту законних прав людини, тощо.

Такий принцип, як змагальність сторін, не повинен використовуватися в адміністративному процесі, оскільки людина не може повною мірою змагатися із суб’єктом владних повноважень. Це також суперечить принципам адміністративного судочинства, якими визначено презумпцію вини суб’єкта владних повноважень, який завжди презентувався владою як досягнення адміністративної юстиції і ознака громадянського суспільства.

Крім того, ВАСУ також висловив заперечення стосовно редакції частини дев’ятої означеної статті 12 проекту Кодексу, відповідно до якої, зокрема, у разі, якщо суд дійде висновку, що фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка, а також транслювання перебігу судового засідання заважають розгляду справи, суд може заборонити або обмежити їх проведення, про що виносить вмотивовану ухвалу, яка оскарженню не підлягає, та запропонував цю статтю привести у відповідність зі статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Наразі робота над проектом Кодексу триває, тому питання порушені у вашому листі, можуть знайти своє відображення в його остаточній редакції.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру