Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У зв’язку з Вашим листом від 3 лютого 2016 року № 10-849/16 Вищим адміністративним судом України опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – проект Закону) та повідомляється таке.

Мета проекту Закону в цілому носить позитивний характер, але здійснивши аналіз положень проекту Закону, слід зазначити, що він потребує доопрацювання.

Так, часте внесення законодавчих змін до порядку здійснення судочинства не сприяє покращенню основної мети діяльності судів в Україні та створює штучне підбурювання для зневажливого ставлення громадян України до судової влади.

Численні зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) призводять до порушення принципу правової визначеності, оскільки сам законодавець постійно змінює норми Закону, які негативно позначаються на можливості належного законодавчого врегулювання діяльності органів судової влади і не сприяють покращенню судового захисту для пересічних громадян.

На сьогодні в суспільстві спостерігаються негативні процеси морального тиску на органи судової влади під будь яким приводом. Такі дії допускають не тільки пересічні громадяни, а й особи наділені державно-владними повноваженнями, зокрема, народні депутати. В умовах соціальної напруги створюється дисбаланс гілок державної влади за якого, органи виконавчої та законодавчої влади дозволяють вчиняти дії спрямовані на дискредитацію судової гілки влади.

Варто мати на увазі, що у випадку реорганізації або ліквідації суду розгляд справ починається спочатку, що призводить до збільшення строку розгляду справи для громадянина.

Тому для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки потрібно уникати збільшення тривалості розгляду спору, яке негативно впливає на дотримання розумності строків у процесі вирішення судом спору, та в результаті не сприяє стабільності та ефективності здійснення правосуддя.

Тому запропоновані проектом Закону зміни до частини третьої статті 19 Закону слід доповнити новими абзацами такого змісту:

«Справи, які перебувають у провадженні суду щодо якого набрав чинності указ Президента України про його реорганізацію або ліквідацію завершуються розглядом у цих судах».


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру