Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Вищий адміністративний суд України опрацював розроблений Радою з питань судової реформи проект Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (далі – проект Закону) і надає такі пропозиції та зауваження.

1. Взаємодія України з Венеціанською комісією є ефективною формою використання науково-експертного досвіду Ради Європи з метою приведення законодавства України у відповідність зі стандартами європейського права. Хоча її рекомендації не мають обов’язкового характеру, однак з огляду на ту роль, яку відграє цей поважний орган на міжнародній арені, та на її загальновизнану репутацію консультативні висновки Венеціанської комісії не можуть бути проігноровані Україною.

Венеціанська комісія докладно роз’яснює зміст загальновизнаних демократичних цінностей, принципи роботи органів державної влади, функціонування законів, норми права та форми контролю за їх виконанням, що за своїми змістом і формою повинні бути максимально наближені до європейських стандартів.

Таким кроком до європейських стандартів повинна стати реалізація принципу, за яким до складу Вищої ради правосуддя повинна входити більшість суддів, обраних самими суддями (з урахуванням Голови Верховного Суду, який входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою).

 

Головна мета проведення судової реформи в Україні полягає не лише у створенні ефективної судової системи, яка б забезпечувала підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, а й у забезпеченні дієвих механізмів та інструментів, які б реально сприяли утвердженню конституційних засад незалежності судів і суддів від ймовірного тиску з боку представників органів державної влади (законодавчої, виконавчої та її гілок), усунення політичного тиску на органи судової влади. Саме такий підхід дозволить гарантувати забезпечення прав громадян на справедливий суд та реальний судовий захист прав і законних інтересів учасників судового процесу. Відхід від пострадянської системи судочинства і судоустрою та імплементація у національне законодавство основоположних засад і принципів європейського права насамперед передбачає усунення будь-яких проявів тиску на судову гілку влади та утвердження принципу верховенства права під час здійснення правосуддя та забезпечення незалежності суддів не лише декларативно, а  й на практиці.

Незважаючи на це запропонований проект Закону містить, на нашу думку, певні механізми, які дозволяють органам законодавчої та виконавчої влади, а також Главі держави так чи інакше втручатися у діяльність судової гілки влади, а тому збереження такої тенденції може знівелювати позитивні напрацювання та здобутки реформування судової системи.

Так, проект Закону залишає  політичне призначення чотирьох членів Вищої ради правосуддя, як запропоновано Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», ухваленим Верховною Радою України 02.06.2016, так і проектом Закону: два члени призначаються Президентом України та два члени обираються Верховною Радою України більшістю від її конституційного складу. При цьому не враховано пропозицію Венеціанської комісії, що обрання членів Вищої ради правосуддя парламентом повинно здійснюватися кваліфікованою більшістю, тобто 2/3 від конституційного складу, що забезпечить участь у цьому процесі опозиції (див. пп. 37, 38 CDL-PI (2015) 016).

На нашу думку, забезпечення незалежності та запобігання політичного впливу на Вищу раду правосуддя можливе за умови відсутності представників Президента України та представників Верховної Ради України у складі Вищої ради правосуддя.

 

 2. Частиною першою статті 26 проекту Закону пропонується передбачити, що Вища рада правосуддя діє у пленарному складі, якщо інше не встановлено цим Законом.

Вважаємо, зазначене потребує суттєвого доопрацювання з огляду на те, що дана норма не вирішує питання правомочності рішень Вищої ради правосуддя у разі відсутності кворуму на пленарному засіданні та взагалі не визначає мінімальний кількісний склад Вищої ради правосуддя, який би давав можливість ухвалювати рішення на пленарному засіданні.   

 

3. Частиною шостою статті 34 проекту Закону пропонується встановити, що за наявності окремої думки члена Вищої ради правосуддя вона викладається у письмовій формі і додається до матеріалів справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Але запропонована стаття проекту Закону не передбачає оприлюднення окремої думки члена Вищої ради правосуддя.

Звертаємо увагу на те, що оприлюднення окремих думок  членів Вищої ради правосуддя на її сайті  має важливе значення для забезпечення прозорості процесу ухвалення рішень та слугуватиме певним елементом гарантії неупередженості.  Для  прикладу, окремі думки суддів оприлюднюються і включаються до реєстру судових рішень. Створення винятків щодо рішень  Вищої ради правосуддя, яка є «судом над суддями» сприятиме формуванню закритої системи, яка сприйматиметься як «каральний апарат», а не інституції, головна діяльність якої має бути спрямована на об’єктивний і неупереджений розгляд дисциплінарних матеріалів щодо суддів.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру