Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності)»

Вищим адміністративним судом України розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності)» (далі–проект Закону), яким пропонується внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Так, підпунктом 2 пункту 1 розділу І проекту Закону пропонується частину першу статті 12 ГПК доповнити пунктом 9, яким передбачити, що господарські судам підвідомчі спори щодо майнових прав інтелектуальної власності юридичної особи, фізичної особи-підприємця та фізичної особи, в тому числі спори щодо майнових прав автора, державної реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок.

Слід наголосити, що найчастіше у справах у галузі захисту прав інтелектуальної власності відповідачем виступають такі суб’єкти владних повноважень, як Департамент інтелектуальної власності або Антимонопольний комітет України.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №436/2011, Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Положення).

Основними завданнями служби є: реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності, внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності (пункт 3 Положення).

З огляду на зазначене спори, які виникають під час реалізації завдань, покладених на цю службу (щодо організації експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, видачі патентів/свідоцтв на об’єкти права інтелектуальної власності, державної реєстрації та ведення обліку об’єктів права інтелектуальної власності, реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів, проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності, атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) тощо, є публічно-правовими, а тому підлягають вирішенню адміністративними судами, оскільки юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності (пункт 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України) (далі – КАСУ).

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень.

Завданням адміністративного судочинства України є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій.

Разом з цим частиною третьою статті 19 КАСУ встановлено, зокрема, що адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

На сьогодні склалася відповідна судова практика щодо розгляду справ пов’язаних з оскарженням рішень Департаменту інтелектуальної власності та Антимонопольного комітету України, а тому передача  цих справ на розгляд господарських судів є недоцільною, та вимагатиме додаткового часу для вивчення та вироблення єдиної судової практики судами інших юрисдикцій (господарської юрисдикції), а як наслідок призведе до ускладнення механізму захисту прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у цій сфері.

У зв’язку з цим пункт 9 частини першої статті 12 ГПК (підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту Закону) необхідно викласти в такій редакції:

«9) спори щодо майнових прав інтелектуальної власності юридичної особи, фізичної особи-підприємця та фізичної особи, крім спорів, пов’язаних з публічно-правовими відносинами у сфері захисту прав інтелектуальної власності.»


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру