Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сприяння досягненню бездефіцитності бюджету ПФ» від 26.05.2016 реєстр. № 4608-3

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сприяння досягненню бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду»  (реєстр. № 4608-3 від 26.05.2016) пропонується встановити єдині підходи до нарахування пенсій та виправлення тих законодавчих колізій, які виникли у зв’язку із прийняттям норми про те, що з 1 червня 2015 року скасовуються положення щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призначаються відповідно до законів України  «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, вважає, що він потребує доопрацювання з огляду на таке.

Так, абзацом четвертим підпункту 2 пункту 5 розділу І проекту Закону передбачається доповнити розділ ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» новим пунктом 21, яким, зокрема, встановлюється, що особи, які працювали на посадах, що давали право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», яким за їх вибором призначається пенсія за віком на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають право на одержання компенсації сум внесків, сплачених до солідарної системи за підвищеною ставкою, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Компенсація, що виплачується згідно із цим пунктом, не підлягає оподаткуванню.

Для реалізації запропонованих положень та усунення колізій в законодавстві потрібно у проекті Закону передбачити одночасне внесення змін до Податкового кодексу України в частині звільнення від оподаткування означених осіб.

 Крім того, підпунктом 1 пункту 14 розділу І проекту Закону пропонується передбачити, що пенсійне забезпечення суддів (суддів у відставці) здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Слід зазначити, що частиною першою статті 126 Конституції України закріплено положення, згідно з яким незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України. Складовою цих гарантій є обов'язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів через визначення у Державному бюджеті України окремо видатків на утримання судів (частина перша статті 130 Конституції України).

На нашу думку, урівноваження пенсій в розмірах та пенсій між одержувачами пенсій за спеціальними законами та пенсій на загальних підставах має вирішуватися шляхом підвищення рівня пенсійного забезпечення, насамперед розміри тих пенсій, які не забезпечують достатній життєвий рівень громадян.

Під спеціальними пенсіями розуміють пенсії, які призначаються громадянам у зв'язку з роботою на певних посадах, пов'язаних із виконанням соціально-значущих обов'язків, і виплачуються за рахунок різних джерел, право на які, а також порядок призначення і виплати яких визначаються спеціальним законодавством, що прийняте щодо певних осіб. Спеціальна пенсія є соціальною гарантією за бездоганну та безперервну службу.

Звертаємо увагу на те, що основою для формування корпусу суддів є забезпечення судової влади високопрофесійним та високоморальним кадровим складом. Це одне із ключових завдань судово-правової реформи, бо лише з такими характеристиками суддя може виступати в якості дійсного гаранта прав і свобод людини, законних інтересів всіх суб’єктів правопорядку, може повноцінно виконувати роль суспільного арбітра при розв’язанні конфліктів. Скасування спеціальної пенсії для суддів, створює передумови до стрімкого повернення кризових явищ на кшталт дев’яностих років, коли через низький рівень заробітної плати та відсутність соціальних гарантій значно знизилася можливість приходу до неї найбільш компетентних і кваліфікованих спеціалістів.

Крім того, на неприпустимості і неконституційності скасування та зміни або встановлення нових підстав і умов надання пільг, компенсацій, гарантій та нарахування пенсій або щомісячного грошового утримання окремим категоріям громадян неодноразово наголошував Конституційний Суд України у своїх рішеннях від 20 березня 2002 року №5-рп/2002, від 17 березня 2004 року №7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року №20-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005, від 18 червня 2007 року №4-рп/2007, від 9 липня 2007 року №6-рп/2007, від 03 червня 2013 року № 3-рп/2013.

У своїх рішеннях Конституційний Суд України наголошував, що утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно норм Конституції України, вони є загальнообов’язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави.

 

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України застерігає парламент від прийняття означеного проекту Закону.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру