Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про державну службу» щодо скасування пенсійних привілеїв» від 21.04.2016 реєстр. № 4505

Проектом Закону пропонується скасувати для державних службовців «привілеї» у пенсійному забезпеченні, які передбачено розділом ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (від 10.12.2015 № 889-VIII) (далі – Закон).

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може з ними погодитись з огляду на таке.

Державна служба є державним правовим і соціальним інститутом, який здійснює в рамках своєї компетенції реалізацію цілей та функцій органів влади та управління шляхом професійного виконання службовцями своїх посадових обов'язків і повноважень, що забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх інтересів, прав і обов'язків становлення правової демократичної держави неможливе без становлення якісно нового інституту державної служби.

Правовий статус державних службовців регулюється Законом, яким встановлено правила поведінки та обов’язки державних службовців, а також обмеження при прийнятті на державну службу. Крім того, відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці кожного року подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Враховуючи, що на сьогодні значна частина реального сектору економіки не показує достовірних даних про розміри реальних доходів та фактичної заробітної плати найманих працівників ("заробітна плата у конвертах"), а також ігнорує реальну оплату внесків до соціальних фондів,   відрахування із заробітної плати державних службовців слугують вагомим джерелом наповнювання пенсійного та інших соціальних фондів.

При цьому, як правило, державні службовці вступають на держслужбу на весь період своєї професійної кар'єри, під час якої вони поступово просуваються по службі і набувають, відповідно, певних гарантій, як стимулювання за бездоганну та безперервну державну службу.

Слід зазначити, що скасування спеціальної пенсії для державних службовців, створює передумови до стрімкого повернення кризових явищ на кшталт дев’яностих років, коли через низький рівень заробітної плати та відсутність соціальних гарантій значно знизилася можливість залучення до неї найбільш компетентних і кваліфікованих спеціалістів. Як наслідок, на державну службу приходитимуть недостатньо компетентні фахівці, або Україна вимушена буде залучати на всі без винятку посади державної служби іноземців (вчорашніх іноземців), яким в подальшому будуть повернуті втрачені державні гарантії. При цьому власний національний «банк професіоналів» буде втрачено.

Відсутність кваліфікованих кадрів на державній службі значно погіршує роботу державного апарату та якість надання послуг для пересічних громадян, а відтак й загрожує безпеці української державності.

Крім того, для отримання спеціальної пенсії державним службовцям потрібно, зокрема, мати стаж державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку (частина перша статті 37 Закону України «Про державну службу» (від 16 грудня 1993 року № 3723-XII), водночас, за загальним Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що непрацездатним громадянам для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд.

 Тому позбавлення спеціальних гарантій, в тому числі і спеціальної пенсії для державних службовців може призвести до відтоку професіоналів низької та середньої ланки.

Крім того, на неприпустимості і неконституційності скасування та зміни або встановлення нових підстав і умов надання пільг, компенсацій, гарантій та нарахування пенсій або щомісячного грошового утримання окремим категоріям громадян неодноразово наголошував Конституційний Суд України у своїх рішеннях від 20 березня 2002 року №5-рп/2002, від 17 березня 2004 року №7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року №20-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005, від 18 червня 2007 року №4-рп/2007, від 9 липня 2007 року №6-рп/2007, від 03 червня 2013 року № 3-рп/2013.

У своїх рішеннях Конституційний Суд України наголошував, що утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно норм Конституції України, вони є загальнообов’язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави.

Разом з цим, відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

         Слід зазначити, що більшість державних службовців відпрацювали на державній службі десятки років та сплачували збільшений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Так, починаючи з 2000 року, для державних службовців було встановлено прогресивну ставку внеску залежно від рівня заробітної плати: від 1 % для доходу менш як 150 грн. до 5 % для доходу понад 501 грн. Протягом 10 років цей внесок змінювався і з прийняттям у 2010 році Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» склав 6,1 %, в той час як для решти найманих працівників він становив 3,6 %.

Тобто державна служба, яка протягом тривалого часу забезпечувала рівень гарантій для посадових осіб, фактично знівельована у запропонованому проекті Закону. Розраховуючи на одержання у майбутньому обіцяного державою рівня матеріального забезпечення державні службовці протягом тривалого періоду роботи в держаних органах були позбавлені можливості отримувати значно більший рівень матеріальної винагороди, якій існував на той період часу у інших секторах економіки, і як наслідок замість отримання соціально-економічного захисту від держави вони отримали значне обмеження і звуження їх соціальних гарантій.

Враховуючі вищевикладене позбавлення держслужбовців права на отримання пенсій відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (від 16 грудня 1993 року № 3723-XII) є соціальною дискримінацією громадян, які старанно, добросовісно та сумлінно виконували свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України застерігає парламент від прийняття означеного проекту Закону.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру