Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення гласності та відкритості судового процесу)» від 02.02.2016 реєстр. № 3874

Проект Закону розроблено з метою усунення юридичної колізії між положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), та чинними процесуальними кодексами, в частині забезпечення гласності та відкритості судового процесу.

 Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Так, проектом Закону пропонується частину восьму статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) викласти в редакції відповідно до якої особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть вести стенограму, робити нотатки, а також проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис, трансляцію судового засідання без отримання окремого дозволу суду, але не створюючи перешкоди у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав (пункт 4 розділу І проекту Закону).

Крім того, проектом Закону, також пропонується внести відповідні зміни до абзацу другого частини третьої статті 11 Закону, якими передбачити, що учасники судового процесу, інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис, трансляцію судового засідання без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

Необхідно зазначити, що термін «трансляція» означає створення та передачу інформації, наприклад, трансляція телепрограм, радіопередач онлайн трансляція (через інтернет).

При цьому, частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

При проведенні трансляції, а особливо прямої (онлайн) трансляції не можливо забезпечити повну конфіденційність даних фізичної особи, яка є стороною у справі.

Крім того, потрібно враховувати і те, що зали судових засідань мають невелику площу і використання кожним бажаючим професійної відеокамери  для відеозйомки, як наслідок, призведе до значних незручностей таких, як стовпотворіння, задуха, а також це створить психологічне навантаження на суд, що позбавить можливості зосередитись на належному здійсненні правосуддя.

Тому проводити трансляцію можливо лише за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень, а також з урахуванням попередніх клопотань щодо проведення відеозйомки від зацікавлених осіб (журналістів).

 

Враховуючи вищенаведене, Вищий адміністративний суд України нє підтримує означений проект Закону та наполягає на врахуванні означених зауважень та пропозицій.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру