Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до КАСУ (щодо усунення суперечностей відносно повторного звернення до адміністративного суду, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадженні)» від 29.01.2016 реєстр. № 3842

Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо усунення суперечностей відносно повторного звернення до адміністративного суду, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадженні)»                         (реєстр. № 3842 від 29.01.2016) розроблено для забезпечення права позивачів звернутись повторно за захистом свого права до місцевого загального суду згідно територіальної підсудності такого спору після постановлення адміністративним судом ухвали про відмову у відкритті провадження.

 Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Так, відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Правове регулювання певної галузі (підгалузі) права здійснюється до норм Кодексу, який регулює тільки відповідну галузь права (наприклад цивільну, кримінальну, адміністративну, тощо).

Тому слід наголосити, що Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) визначає юрисдикцію, повноваження лише адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення лише до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.

Якщо суд закриває провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 157 КАСУ, відповідно до якої справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, то рішення судді адміністративного суду має правові наслідки (відмова у відкритті провадження на підставі повторного звернення з тією самою позовною заявою) лише у судах адміністративної юрисдикції.

У пояснювальній записці до проекту Закону наводиться приклад, що  фізична особа оспорюючи до адміністративного суду виплату одноразової грошової допомоги, що не пов'язана з публічною службою фізична особа має звертатися із позовною заявою до місцевого загального суду згідно територіальної підсудності такого спору, визначеної Цивільним процесуальним кодексом України.

Однак, за результатом розгляду такого позову адміністративні суди виносять рішення про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, що у відповідності до ч. 3 ст. 157 (Повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається) позбавляє права позивача звернутись повторно за захистом свого права до місцевого загального суду.

Це пов’язано з тим, що місцеві загальні суди, розглядаючи такі позовні заяви після постановлення ухвал адміністративних судів про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, керуючись частиною третьої статті 157 КАСУ про те, що повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається, також відмовляють у відкритті провадження у справі.

Виходячи з наведеного, якщо позивач звернувся з тією самою позовною заявою до суду цивільної юрисдикції і йому відмовили на підставі ухвали адміністративного суду про закриття провадження у справі, то у такому разі потрібно вносити зміни до Цивільного процесуального кодексу України.

Але, на нашу думку, таких випадків не може бути, оскільки судді цивільної юрисдикції при вирішенні справ не можуть і не будуть керуватися Кодексом іншої юрисдикції (в даному випадку КАСУ) це юридично безграмотно.

Виходячи з викладеного, запропоновані проектом Закону зміни є недоречними.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру