Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо доступу до професії судді)» від 22.12.2015 реєстр. № 3697

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини третьої статті 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), якими встановлюється  можливість проходження спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, як з відривом від виробництва, так і без відриву від виробництва.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може з ними погодитись з огляду на таке.

Здійснення судочинства є особливою функцією держави, яка не пов’язана з виробництвом певних благ для суспільного розвитку, а отже запропоноване у проекті Закону формулювання «з відривом від виробництва» є не коректним в розумінні статусу органів судової влади.

Разом із цим, проведення спеціальної підготовки на посаду судді за рахунок коштів кандидата створює передумови для унеможливлення зайняття посади судді особами, що не мають належного матеріального забезпечення, однак мають високий рівень фахової підготовки.

Крім того, частиною шостою статті 71 Закону, зокрема,  встановлено, що у разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою, неуспішного виконання кандидатом на посаду судді програми спеціальної підготовки він повинен відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.

У зв’язку з цим, проведення спеціальної підготовки на посаду судді за рахунок власних коштів не стимулюватиме кандидата до належного та успішного виконання програми підготовки.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України не  підтримує запропоновані проектом Закону зміни до частини третьої статті 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та наполягає на збереженні її у чинній редакції.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру