Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

Висновок до проекту Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» від 07.12.2015 реєстр. № 3587

Запропонованим проектом Закону передбачається створення умов для вільної реалізації свободи мирних зібрань в Україні у відповідності до вимог статті 39 Конституції України, статті 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 15 Конвенції про права дитини, статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Керівних принципів щодо свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ і Венеціанської комісії Ради Європи.

          Мета проекту Закону в цілому носить позитивний характер, але здійснивши аналіз положень проекту Закону, слід зазначити, що він потребує доопрацювання з огляду на таке.

          Підпунктом 1 пункту 2 розділу ІV «Прикінцеві і перехідні положення» проекту Закону пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі-КАСУ), зокрема статтю    182 КАСУ викладається в новій редакції.

          Так, частиною другою запропонованої редакції статті 182 КАСУ передбачається, що позовну заяву, яка надійшла після закінчення строків, визначених частиною першою цієї статті, або після закінчення мирного зібрання суд залишає без розгляду в судовому засіданні.

          Підготовка справи до судового розгляду передбачає проведення таких заходів як витребування документів та інших матеріалів, прийняття рішення про особисту участь осіб, які беруть участь у справі, про залучення третіх осіб до справи, виклик свідків, експертів спеціалістів тощо, однак вирішення питання про залишення позовної заяви без розгляду після закінчення строків за своєю суттю не потребує проведення засідання суд. До того ж, велика вірогідність того, що мірне зібрання вже відбулося і в такому випадку проводити судове засідання є недоцільним.

          У зв’язку з цим слова «в судовому засіданні» потрібно виключити.

          Крім того, для уніфікації термінології КАСУ у другому реченні частини четвертої запропонованої редакції статті 182 КАСУ слово «постановлення» необхідно замінити словом «ухвалення».

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України в цілому підтримує запропонований проект Закону за умови врахування наведених пропозицій і зауважень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру