Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ Про внесення змін до ПК щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів - від 10.11.2015 реєстр. № 3448

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів»  (реєстр. № 3448 від 10.11.2015), підготовлений робочою групою, заслуговує на підтримку, проте може бути вдосконалений  з огляду на таке. 

1. До запропонованих проектом Закону змін до Податкового кодексу  України (далі – ПКУ)

 Пропонуємо врегулювати у пункті 38.2 статті 38 ПКУ ситуацію, коли податкове зобов’язання юридичної особи виконується фізичною особою, яка є посадовою для відповідної юридичної особи, в межах процедури звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 212 Кримінального кодексу  України (далі – ККУ).  

ККУ передбачено, що особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, може сплатити суму несплаченого податку, що звільняє таку особу від кримінальної відповідальності. Але суб’єкт кримінального злочину (фізична особа) і платник податків (переважно юридична особа) здебільшого не збігаються.

Тому варто пункт 38.2 статті 38  ПКУ доповнити двома абзацами такого змісту:

«Виконанням податкового обов’язку також вважається сплата суми грошового зобов’язання платника податків іншою особою, яка може бути притягнута або була притягнута до кримінальної відповідальності у зв’язку з несплатою грошового зобов’язання відповідним платником податків.

Податкові наслідки, що можуть виникнути внаслідок сплати суми грошового зобов’язання платника податків іншою особою, в тому числі збільшення суми доходів платника податків, чиє грошове зобов’язання було виконане іншою особою, визначаються нормами цього Кодексу».

Разом із тим потребує уточнення  редакція запропонованого пункту 86.13 статті 86 ПКУ, яким заборонено доводити до відома у будь-якій формі матеріали перевірки платника податків (у тому числі інформацію про можливі порушення податкового, валютного та іншого законодавства) до органів досудового розслідування, прокуратури до моменту закінчення строку сплати узгодженого грошового зобов’язання.

Запровадження такої норми є справедливим, але норма в такій редакції може перешкоджати боротьбі з конвертаційними центрами.

Наприклад, якщо за результатами перевірки платника податків буде виявлено діяльність фіктивного підприємства (як це здебільшого і відбувається на практиці), то вона повинна розслідуватися, але заборона на доведення матеріалів перевірок до відома органів досудового розслідування може цьому зашкодити.

Тому пункт 86.13 статті 86 ПКУ варто доповнити застереженням такого змісту:

«за винятком випадків, коли така інформація підлягає використанню для досудового розслідування випадків фіктивної господарської діяльності, відповідальність за яку встановлена статтею 205-2 Кримінального кодексу України».

Таке застереження не нашкодить реальним платникам податків, оскільки вони не є суб’єктами злочину, передбаченого запропонованою редакцією статті 205-2 ККУ.

 

2. До запропонованих проектом Закону змін до ККУ

Так, уточнення диспозиції статті 212 ККУ дозволить уникнути можливості різного тлумачення її змісту, додатково декриміналізувати податкові правопорушення і зосередитися на фактичному надходженні коштів як мети податкових правовідносин.

Важливим є запровадження компенсатора у вигляді додаткової статті 205-2 ККУ для забезпечення можливості повноцінного розслідування діяльності конвертаційних центрів, при цьому без притягнення до відповідальності за цією статтею «споживачів послуг» конвертаційних центрів, тобто підприємств реального сектору економіки. Вони відповідатимуть за статтею 212 ККУ і лише в разі несплати податків.

 

3. До запропонованих проектом Закону змін до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ)

Окремі зауваження необхідно висловити до запропонованих змін до статті 2442  КАСУ у частині, що врегульовує застосування колізійних правових позицій Верховного Суду України (далі – ВСУ).

Пропонується, аби застосовувалася правова позиція ВСУ, ухвалена пізніше.

Це нормально для інших процесуальних кодексів, крім КАСУ.

Основне завдання адміністративної юстиції – захист прав, свобод та інтересів осіб. За наявності кількох правових позицій ВСУ, одна з яких на користь особи, а інша – ні, особа має обґрунтовані очікування щодо вирішення справи на її користь.

Тому пропонуємо частину першу статті 2442 КАСУ доповнити абзацом такого змісту:

«У разі суперечності між правовими позиціями Верховного Суду  України застосуванню підлягає та з них, відповідно до якої спір підлягає вирішенню на користь особи, яка не є суб’єктом владних повноважень».

4. Щодо доданих до листа пропозицій податкової міліції

Так, пропозиції до пункту 56.22 статті 56 ПКУ та статті 214 ККУ можуть бути підтримані лише частково.

Слушними вони є в частині, що забороняє порушувати кримінальне провадження та повідомлення про підозру до узгодження сум грошових зобов’язань, визначених платникові податків контролюючим органом.

Разом із тим вказівка в пункті 56.22 статті 56 ПКУ на «винятки», які дозволяють порушувати кримінальне провадження і повідомляти про підозру до узгодження сум грошового зобов’язання («якщо підозра… доведена на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України»), фактично нівелює саму ідею внесення змін до статті 212 ККУ, яке пропонує проектом Закону. Ці пропозиції є неприйнятними.

Так само є частково неприйнятними пропозиції до частини дев’ятої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають можливість внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення до моменту узгодження суми грошового зобов’язання на підставі окремих обставин (матеріали ОРД, негласних слідчих дій, експертизи тощо).

Такі пропозиції фактично зберігають нинішню ситуацію, яку має на меті подолати проект Закону.

З аналогічних мотивів неприйнятними видаються і відповідні пропозиції до інших статей Кримінального процесуального кодексу України, зокрема до статті 276 «Випадки повідомлення про підозру».

 

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України в цілому підтримує запропонований проект Закону, проте вважає за доцільне врахувати наведені пропозиції і зауваження.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру