Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рубрику "Наукові праці членів НКР при ВАСУ" у розділі "НКР при ВАСУ" доповнено новими матеріалами

Розміщено монографії заступника Голови ВАСУ, секретаря Пленуму ВАСУ, вченого секретаря НКР при ВАСУ Михайла Смоковича

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Рубрику «Пленум ВАСУ» на офіційному веб-сайті суду доповнено новими документами

Розміщено постанови Пленуму ВАСУ, ухвалені під час його засідання 3 березня 2017 року

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

Головою Вищого адміністративного суду на другий строк обраний Олександр Нечитайло

30 березня 2017 року, збори суддів Вищого адміністративного суду України під час свого засідання обрали Головою суду Нечитайла Олександра Миколайовича

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування» від 09.10.2015 реєстр. № 3309

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування» (реєстр. № 3309 від 09.10.2015) розроблено як зазначається у пояснювальній записці до нього з метою встановлення персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Так, проектом Закону пропонується, зокрема, доповнити Закон України «Про державну службу» (далі – Закон) новою статтею де встановити цивільно-правову відповідальність державних службовців за невиконання або неналежне  службових обов'язків.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Так, Закон визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті. Відповідальність державних службовців за виконання службових обов’язків і дотримання дисципліни є одним із основних принципів державної служби, що закріплений у цьому Законі.

З огляду на правовий аналіз Закону під персональною відповідальністю потрібно, зокрема, розуміти відповідальність за невиконання чи неналежне виконання державним службовцем своїх обов’язків. Згідно з чинним законодавством за невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної влади своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності. При цьому збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів державної влади, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Допущення державними службовцями порушень службової дисципліни і законності, невиконання або неналежне виконання ними посадових обов’язків тягне за собою юридичну відповідальність, а саме: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну.

Тобто на сьогодні, існує достатньо законодавчо визначених механізмів притягнення державних службовців до відповідальності за неналежне виконання ними своїх посадових обов’язків.

Слід зазначити, що запропоновані  проектом Закону зміни за своїм характером є відвертим проявом  утиску державних службовців і не відповідають чинному законодавству і міжнародним стандартам.

Встановлення додатково цивільно-правової відповідальності державних службовців є передчасним, оскільки інститут державної служби в умовах сьогодення вже притерпів значних негативних змін, в тому числі і в питаннях фінансово-економічного стимулювання державної служби. Без створення належних умов для підвищення авторитету та правового статусу, а також встановлення стимулюючого рівня оплати праці державних службовців, запровадження додаткової відповідальності призведе до відтоку кваліфікованих фахівців з органів державної влади та в цілому руйнації державної служби як правового інституту.

Передусім держава повинна забезпечити належний баланс стимулів та стягнень для державних службовців, за яких основою правового статусу цього інституту має стати належний рівень оплати праці і лише за таких умов держава матиме моральне право вимагати підвищення рівня відповідальності у тому числі і матеріальної для осіб, що проходять державну службу.

З огляду на викладене Вищий адміністративний суд України не підтримує запропонований проект Закону.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру