Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств…» від 21.09.2015 реєстр. № 3159

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції» (реєстр. № 3159 від 21.09.2015) розроблено як зазначається у пояснювальній записці до проекту Закону з метою удосконалення питання стосовно судового захисту іноземців та осіб без громадянства, урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції, а також для удосконалення нормативно-правової бази з питань ефективного управління міграцією.

  Вищий адміністративний суд України проаналізувавши положення  проекту Закону, вважає, що він потребує доопрацювання з огляду на таке.

 Так пунктом 2 розділу І проекту Закону пропонується доповнити Кодекс адміністративного суду України (далі – КАСУ) новою статтею 1837, якою передбачається встановити особливості провадження у справах про затримання іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, зокрема, врегулювати питання про продовження строку затримання іноземців та осіб без громадянства щодо яких вже прийнято рішення про примусове видворення.

Слід зазначити, що Закон  України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (далі – Закон) не передбачає надання «санкції»  адміністративного суду на затримання іноземців та осіб без громадянства.

У зв’язку з цим для врегулювання питання про затримання або  продовження строку затримання іноземців та осіб без громадянства щодо яких вже прийнято рішення про примусове видворення необхідно внести відповідні зміни до Закону.

При цьому, слід враховувати, що у разі затримання іноземця або особи без громадянства за скоєння адміністративного правопорушення або скоєння більш тяжкого злочину до них застосовуються заходи впливу відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального процесуального кодексу України.

На нашу думку, у позовній заяві про продовження строку затримання іноземців та осіб без громадянства необхідно вказати які дії чи заходи вживались для виконання рішення про примусове видворення іноземця та особи без громадянства.

Разом із цим частина четверта запропонованої проектом Закону статті 1837 КАСУ, якою визначаються умови, за яких неможливо забезпечити примусове видворення не є предметом регулювання Кодексу адміністративного судочинства України, який  визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.

          Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України в цілому підтримує запропонований законопроект за умови  врахування наведених пропозицій. 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру