Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ Про внесення змін до КАСУ щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства (від 21.09.2015 реєстр. № 3154)

 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію» (реєстр. № 3154 від 21.09.2015) пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі-КАСУ), якими передбачається вдосконалення правового регулювання щодо строків розгляду позовних заяв територіальних органів/підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.

Вищий адміністративний суд України проаналізувавши положення проекту Закону, вважає, що він потребує доопрацювання з огляду на таке.

Так пунктом 1 розділу І проекту Закону пропонується пункт 6 частини першої статті 18 КАСУ викласти в новій редакції, якою передбачити, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію.

Слід зазначити, що чинними  положеннями частин першої, другої та третьої статті 18 КАСУ предметна підсудність адміністративних справ визначається залежно від того, який суб’єкт владних повноважень є стороною у справі.

Оскільки у спорах щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, примусового повернення або примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорах, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні, стороною у справі є орган виконавчої влади та інші державні органи, то відповідно до частини другої статті 18 КАСУ України такі спори повинні бути підсудні окружним адміністративним судам, крім спорів щодо оскарження цими особами рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень про притягнення їх до адміністративної відповідальності, які відповідно до пункту 2 частини першої статті 18 КАСУ України підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Водночас відповідачами в таких справах можуть бути посадові чи службові особи місцевих органів виконавчої влади з приводу оскарження їхніх дій або бездіяльності. У таких випадках справи розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача (частина третя статті 18 КАСУ).

Запропоновані проектом Закону зміни у випадку прийняття проекту, як Закону, призведуть до збільшення  навантаження на суддів загальних судів та значною мірою вплинуть на збільшення терміну судового розгляду справ. Означене суперечитиме запропонованій проектом Закону редакції частини другої статті 1835 КАСУ, якою пропонується встановити, що адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про примусове видворення або про затримання, які суд розглядає негайно.

Необхідно наголосити, що тривалий розгляд адміністративних справ щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України призводить до додаткових фінансових проблем, пов’язаних із забезпеченням утримання іноземців та осіб без громадянства, до отримання постанови адміністративного суду про їх затримання та примусове видворення.

Розгляд суддями загальних судів адміністративних справ щодо примусового повернення в країну походження або третю країну, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію не сприятиме їх більш швидкому розгляду та призведе до порушення принципу спеціалізації який діє в системі судочинства України, оскільки судді окружних адміністративних судів мають можливість  більш повно та об'єктивно розглядати такі адміністративні справи не відволікаючи свою увагу на розгляд справ іншої спеціалізації.

 

З огляду на викладене, Вищий адміністративний суд України не підтримує зміни до пункту 6 частини першої запропонованої редакції статті 18 проекту Закону та наполягає на обов’язковому урахуванні висловлених зауважень та пропозицій.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру