Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень)» від 29.05.2014 реєстр. № 4966

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), якими передбачається удосконалити процедуру судового контролю за виконанням судових рішень з боку суб’єктів владних повноважень.

Вищий адміністративний суд України, проаналізувавши положення  проекту Закону, вважає, що він потребує доопрацювання з огляду на таке.

Так, проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 267 КАСУ, якими передбачити, зокрема, що ухвала суду про зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення або про відмову у задоволенні заяви може бути оскаржена в апеляційному та/або касаційному порядку, та зміни до частини одинадцятої цієї ж статті КАСУ, відповідно до яких  окремі ухвали, а також ухвали щодо накладення штрафу, постановлені відповідно до цієї статті, можуть бути оскаржені в апеляційному та/або касаційному порядку (пункт 2 розділу І проекту Закону).

Слід зазначити, що подання звіту про виконання судового рішення  є способом судового  контролю за виконанням цього судового рішення, метою якого є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав і свобод людини та громадянина.

При цьому особа-позивач, на користь якої  вже прийнято постанову суду, розраховує на швидке виконання цього рішення, проте  можливість оскарження в касаційному порядку рішень суду, а саме ухвал про зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення або про відмову в задоволенні заяви, або про накладення штрафу призведе до свідомого  затягування строків виконання цього судового рішення з боку суб’єкта владних повноважень.

Крім того, запропоновані проектом Закону вищеозначені зміни суперечать частині другій статті 211 КАСУ, якою встановлено, що ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

Звертаємо увагу, що суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу (частина перша статті 220 КАСУ).

У зв’язку з цим ухвали суду про зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення або про відмову в задоволенні заяви, або про накладення штрафу повинні оскаржуватися лише в апеляційному порядку.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України підтримує запропонований проект Закону за умови врахування вищезазначених зауважень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру