Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту ЗУ «Про внесення змін до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору органи екологічної безпеки) від 15.05.2014 реєстр. № 4882Вищий адміністративний суд України розглянув поданий законопроект, яким, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про судовий збір». Так, законопроектом пропонується частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» доповнити новим пунктом, згідно з яким від сплати судового збору передбачено звільнити Державну екологічну інспекцію України та її територіальні органи у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ), здійснивши в межах компетенції, аналіз положень законопроекту, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Відповідно до частини другої статті 87 Кодексу адміністративного судочинства України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. На виконання цієї статті було прийнято Закону України «Про судовий збір».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про судовий збір» судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

Платниками судового збору, відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про судовий збір», є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду.

Проте звільнення відповідних державних органів від сплати судового збору не узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції України, яким передбачено, що основними засадами судочинства в Україні є рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Таке вибіркове звільнення державних органів від сплати судового збору слід розглядати як надання їм певних процесуальних переваг перед іншими учасниками судового процесу – юридичними та фізичними особами, які зобов’язані сплачувати відповідний збір. Про це неодноразово зазначалося у висновках ВАСУ до проектів законів, у яких пропонувалося звільнити від сплати судового збору окремі органи державної влади, де зверталася увага на недостатню обґрунтованість таких пропозицій.

Рівність учасників адміністративного процесу перед законом означає наділення їх рівними правами і рівними обов'язками щодо участі у процесі, а порушення цього важливого принципу в судовому процесі буде свідчити лише про упередженість суду.

Крім того, судовий збір частково компенсує державні витрати на утримання судів, а тому звільнення окремих державних органів від сплати судового збору автоматично зменшує фінансування судів, що є неприпустимим.

З огляду на зазначене прийняття таких змін, зокрема внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, суперечитиме положенням Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у зв’язку з чим проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору органи екологічної інспекції) не може бути прийнято в запропонованому варіанті. 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру