Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

ВИСНОВОК до проекту ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (щодо усунення неузгодженостей між окремими положеннями Закону)» від 23.04.2014 реєстр. № 4707-2

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), якими передбачається запровадити новий демократичний підхід у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади та звільнення їх з цих посад, а також удосконалити засади формування представництва в органах суддівського самоврядування.
 
Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, вважає за необхідне висловити такі зауваження та пропозиції.
 
Так, змінами до частини другої статті 20 Закону (пункт 1) розділу І проекту Закону) пропонується передбачити, зокрема, що голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на три роки із числа суддів цього суду, але не більше строку повноважень судді, та звільняються з посад відповідною радою суддів за пропозиціями зборів суддів відповідного суду.
 
Слід зазначити, що пропозиція обрання суддів на адміністративні посади радою суддів відповідних судів демократизації процедури обрання суддів на адміністративні посади та унеможливлює вплив на неї з боку політичних, а також органів інших гілок влади.
 
Разом з цим пропонуємо визначити, що голів місцевих судів, їх заступників, голів апеляційних судів та їх заступників призначали збори суддів відповідного суду за пропозицією Голови вищого спеціалізованого суду.
 
Звертаємо увагу на те, що нескінченність переобрання призводить до відволікання суддівського корпусу від своїх прямих обов’язків і тому потрібно зосередити увагу суддівського корпусу на здійсненні професійних обов’язків з відправлення судочинства, а вибори голів судів та їх заступників проводити один раз на три роки.
 
Виходячи з означеного пропонуємо абзац перший частини другої статті 20 Закону (пункт 1 розділу І проекту Закону) викласти в такій редакції:
 
 «2. Голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на три роки із числа суддів цього суду, але не більше строку повноважень судді, та звільняються з посад відповідною радою суддів за пропозиціями зборів суддів відповідного суду.
 
 Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники призначаються на посади строком на три роки із числа суддів цього суду, але не більше строку повноважень судді, та звільняються з посад відповідною радою суддів за пропозицією Голови відповідного вищого спеціалізованого суду».
 
Крім того, пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону передбачається, що голови судів та їх заступники, секретарі судових палат призначені на посади після набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади України» здійснюють свої повноваження протягом строку передбаченого цим Законом.
 
Разом з цим відповідно до статей 24, 29, 34 Закону на голів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів покладено чимало обов’язків щодо організації діяльності суду.
 
Так, чим вищу ланку у системі судів загальної юрисдикції займає суд, тим більше обов’язків щодо організації діяльності суду покладається на його голову і тим більше часу потрібно голові суду для вивчення та вдосконалення своєї роботи.
 
До того ж часте внесення законодавчих змін до порядку обрання суддів на адміністративні посади не сприяє покращенню основної мети діяльності судів в Україні.
 
Виходячи з означеного пропонуємо пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
«2. Голови судів та їх заступники, секретарі судових палат призначені на посади після набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади України» продовжують здійснювати свої повноваження протягом трьох років з дати призначення на відповідну посаду».
 

Враховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України підтримує запропонований проект Закону за умови обов’язкового врахування пропозицій та зауважень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру