Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень ВСУ та доступу до судових рішень)» від 20.03.2014 реєстр. № 4513


Вищий адміністративний суд України здійснив аналіз положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень)» (реєстр. № 4513 від 20.03.2014) (далі-проект Закону), внесений народним депутатом України Васюніком І.В.

Запропонованими проектом Закону змінами до частини першої статті 239-1–240-1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) та до пункту 2 частини першої статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) пропонується вилучити процедуру допуску касаційної скарги до Верховного Суду України, передбачивши право безпосереднього звернення скаржника до Верховного Суду України з метою оскарження рішень Вищого адміністративного суду України.

 

Прийняття запропонованих змін передбачає створити правову основу для здійснення Верховним Судом України повторного касаційного розгляду адміністративних справ, уже вирішених Вищим адміністративним судом України. При цьому Верховний Суд України наділяється усіма правами вищого спеціалізованого суду як суду касаційної інстанції. Натомість повернення до повторної (другої) касації призведе лише до ускладнень судового процесу, збільшення тривалості розгляду спору та до зниження ефективності судових процедур.

 

Водночас у Рішенні від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 Конституційний Суд України дав офіційне тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України, та встановив, що «в аспекті конституційного подання: визначення у положенні пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України як однієї з основних засад судочинства «забезпечення … касаційного оскарження рішення суду» у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 8, статті 125 Конституції України означає лише одноразове касаційне оскарження та перегляд рішення суду; законом можуть бути передбачені й інші форми оскарження та перегляду рішень судів загальної юрисдикції; визначення у частині третій статті 125 Конституції України вищих судів як вищих судових органів спеціалізованих судів означає, що вищі суди здійснюють на підставах і в межах, встановлених законами про судочинство, повноваження суду касаційної інстанції стосовно рішень відповідних спеціалізованих судів; визначення у частині другій статті 125 Конституції України Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції означає, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції».

 

Отже, демократичність доступу до правосуддя полягає не у обов’язковому перегляді судових рішень Верховним Судом України, а у законності судових рішень і в єдності судової практики.

Слід зазначити, що установлення процесуальних фільтрів з приводу оскарження прийнятих судами касаційних інстанцій судових рішень у вигляді особливого процесуального порядку допуску вищими спеціалізованими судами до судового провадження спрямоване виключно на захист процесуальних прав учасників судового процесу, оскільки застосування конституційного необмеженого (нескінченого) права захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань окремими учасниками процесу призводить лише до штучної тяганини при розгляді судових прав і не змінює рішень по суті.

З урахуванням вищевикладеного Вищий адміністративний суд України вважає, що процедура допуску вищими спеціалізованими судами до провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України жодним чином не порушує права на доступ до суду, оскільки це право вже буде реалізовано при зверненні до суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Тому, наполягаємо на збереженні статей у чинній редакції з підстав відсутності в авторів законопроекту належного обґрунтування стосовно необхідності змін до вищезазначених статей КАС. Крім того запропонованими законопроектом змінами до частини третьої статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» (пункт 7 розділу І проекту Закону) пропонується встановити, що до Реєстру включаються всі без винятку судові рішення судів загальної юрисдикції.

Слід зазначити, що статтею 158 КАС визначено види судових рішень. Відповідно до частини другої цієї статті судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали.

Тобто до прийняття постанови, судового рішення, яким суд вирішує спір по суті, суддя може скласти декілька судових рішень щодо процесуальних дій, які в цілому не впливають на кінцевий результат вирішення тієї чи іншої справи судом. Запропонована автором проекту редакція, зробить реєстр судових рішень зайвим правовим інститутом, який буде вкрай важким та безкорисним у використанні.

Крім того, пунктом 13 частини першої статті 3 КАС визначено, що ухвала – це письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.

Тому внесення всіх без винятку судових рішень, зокрема ухвал (пункт 1) розділу І проект Закону), є недоцільним.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України просить Вас, врахувати надані зауваження та пропозиції та відхилити проект Закону у запропонованій редакції. 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру