Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення гарантій здійснення незалежного правосуддя в умовах проведення АТО) від 05.08.2014 реєстр. № 4427а

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення гарантій здійснення незалежного правосуддя в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи оголошення надзвичайного стану) (реєстр. № 4427а від 05.08.2014) пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачається створення такого порядку судового розгляду, який здатний забезпечити, незалежно від суспільних настроїв, можливість прийняття судом у розумні строки, законного, обґрунтованого та справедливого рішення в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи надзвичайного стану.

Вищий адміністративний суд України, проаналізувавши положення проекту Закону, вважає, що він потребує доопрацювання з урахуванням нижчевикладеного.

Так, пунктом 2 розділу І проекту Закону пропонується частину другу статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) доповнити абзацом третім, яким передбачити, що у випадку передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті питання про направлення адміністративного провадження з одного суду до іншого вирішується колегією суддів Вищого адміністративного суду України за поданням відповідного суду або за клопотанням сторін не пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Слід зазначити, що відповідно до положень статті 24 КАСУ залежно від предмету судового розгляду визначається кількісний склад суддів. Тому пропонуємо внести зміни до статті 24 КАСУ, якими передбачити, що питання про направлення адміністративного провадження з одного суду до іншого здійснюється колегією у складі трьох суддів.

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд в цілому підтримує запропонований проект Закону, за умови обов’язкового врахування вищенаведених зауважень.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру