Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо складових суддівської винагороди) від 04.06.2014 реєстр. № 4009а

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими структура суддівської винагороди доповнюється новою складовою – доплатою за кваліфікаційні класи суддів, а також встановлюється необхідність врахування цієї доплати при розрахунку надбавки за вислугу років. Зокрема, автором законопроекту запропоновано, як зазначається в пояснювальній записці до нього, відновити систему кваліфікаційної атестації суддів та виплат суддям доплат за присвоєні їм кваліфікаційні класи, а також скасувати доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень законопроекту, вважає за необхідне висловити такі зауваження.

Статтею 129 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", яка введена в дію з 1 січня 2012 року, визначено, що суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. Складові "суддівської винагороди" визначені статтею 129 вищеназваного Закону.

В Рішенні Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу), зазначено, що незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу, конституційним принципом організації та функціонування судів і професійної діяльності суддів. Незалежність суддів полягає передусім у їхній самостійності, непов’язаності при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, волею. Визначені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів як необхідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом мають бути реально забезпечені. Тому, на думку Конституційного Суду України, зниження рівня гарантій незалежності суддів у разі прийняття нових законів чи внесення змін до чинних законів є неприпустимим.

Водночас позбавлення суддів доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності знижує рівень гарантій, що передбачений нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, позбавлення суддів доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності може призвести до послаблення мотивації щодо підвищення суддями або кандидатами на посаду суддів свого наукового, теоретичного та загалом професійного рівня. Між тим ключовим інструментом щодо поліпшення суддівського корпусу є стимулювання притоку фахівців із наявністю певного рівня професіональних досягнень та високого рівня наукових компетенцій особи, яка ним володіє. Так при формування суддівської корпусу вищої ланки завжди особлива увага приділялася залученню до складу відомих висококваліфікованих учених-юристів, що можна простежити як на прикладі Верховного Суду СРСР, так і Верховного Суду України тощо.

Тому із вищезазначеною пропозицією щодо позбавлення суддів доплати за науковий ступінь Вищий адміністративний суд України погодитися не може.

В той же час Вищий адміністративний суд України підтримує ідею щодо відновлення системи кваліфікаційної атестації, що буде відігравати стимулюючу функції у професійній діяльності судді та буде важливим чинником у його кар'єрному рості. Проте законопроектом зовсім не врегульований цілий блок питань, пов’язаних із встановленням кваліфікаційних класів для судів та запровадження кваліфікаційної атестації. Зокрема, законопроект не містить положень, якими би врегульовувалися питання, яким самим чином буде присвоюватися відповідний кваліфікаційний клас та скільки класів взагалі має бути. З огляду на вищевикладене, Вищий адміністративний суд України не підтримує законопроект у запропонованому варіанті.
 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру