Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про офіційний статус російської мови в Україні» від 04.06.2014 реєстр. №4008аОсновними завданнями проекту Закону України «Про офіційний статус російської мови в Україні» (далі – законопроект), як зазначено в пояснювальній записці до нього, є зменшення в суспільстві політичної, соціальної і безпекової напруги щодо «мовного питання»; побудови в Україні толерантного суспільства громадянського миру та злагоди на основі полі культурності, багато національності та багатомовності Українського народу; закладенню в основу політики розвитку нашої держави поваги до громадян України, які вважають своєю рідною російську, культурного і ментального об’єднання усіх українців, що сьогодні подекуди відчужуються один від одного, в єдину спільноту, де кожен дбає про державу, державність і усіх співвітчизників.

 
Розділяючи основну спрямованість законопроекту щодо збереження цілісності Української території, єдності і функціональності Української держави, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне висловити такі зауваження до законопроекту.
 
Загальний порядок застосування мов в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про засади державної мовної політики» та міжнародними актами, згода на ратифікацію яких дана Верховною Радою України.
 
Відповідно до частини першої статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. У зв’язку з чим, як зазначається в другій частині цієї норми, держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 
В той же час, частиною третьої статті 10 Основного закону передбачено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 
У рішенні Конституційного Суду України від 14.12.99 № 10-рп/99 у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) зазначено, що положення Конституції України зобов'язують застосовувати державну українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов'язків, в роботі і в діловодстві тощо органів державної влади, представницького та інших органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах України. Крім того, в цьому рішенні наголошено, що держава сприяє розвиткові мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
 
Ураховуючи вищевикладене, на думку Вищого адміністративного суду України, положення законопроекту не будуть узгоджуватися з Конституцією України, згідно припису якої, як вже зазначалося вище, державною мовою в Україні є лише українська. Тому закріплення на законодавчому рівні припису щодо надання офіційного статусу в Україні російській мові можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України, а не шляхом прийняття окремого законодавчого акту, який буде вступати в протиріччя з положеннями Основного закону.
 
З огляду на вищезазначене Вищий адміністративний суд України не підтримує цей законопроект у запропонованій редакції.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру