Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.2013 реєстр. № 3541


Проект Закону спрямований, як зазначено у пояснювальній записці, на вдосконалення законодавчих засад організації та діяльності прокуратури України з метою імплементації європейських стандартів, позбавлення прокуратури надмірних повноважень щодо здійснення нагляду за додержанням законів, запровадження положень, покликаних підвищити професійність прокурора та його незалежність, а також передбачити участь органів прокурорського самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із діяльністю прокуратури.

 
Вищий адміністративний суд України, в межах компетенції, здійснивши аналіз положень проекту Закону,вважає за необхідне висловити такі зауваження та пропозиції.
 
Так, проектом Закону пропонується статтею 83 Закону України «Про прокуратуру» передбачити Вищий навчальний заклад з підготовки прокурорів і суддів.
 
Слід зазначити, що для забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді створено Національну школу суддів України, яка є частиною судової системи і діє під наглядом судової влади та не залежить від впливу Міносвіти, підпорядкування якому було б кроком назад та фактичним вилученням Національної школи суддів України не тільки із судової системи, а й позбавленням суддів права прямого впливу на формування чіткої навчальної політики закладу.
 
Міжнародними стандартами встановлено, що заклад суддівської освіти має бути закладом з підготовки до входження у суддівську професію та підвищення кваліфікації суддів на основі вже отриманої юридичної освіти та отриманого практичного досвіду у галузі права, що і реалізує Національна школа суддів України.
 
Запропонований проектом Закону вищий навчальний заклад з підготовки прокурорів і суддів має бути підпорядкований Міністерству освіти і науки України та керуватися положеннями Закону України «Про вищу освіту», що призведе до контролю з боку органів виконавчої влади.
 
Виходячи з викладеного Вищий адміністративний суд України не підтримує запропоновані проектом Закону зміни, та наполягає на збереженні, окремо, Національної школи суддів України, яка є державною установою зі спеціальним статусом і яка відповідає за підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та є складовою судової системи нашої держави.
 
Разом з цим підпунктом 9 пункту 5 розділу ХІІ проекту Закону передбачено  зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі-КАСУ), відповідно до яких частини першу і другу статті 60 КАСУ, пропонується доповнити новими абзацами, відповідно, другим та третім, в яких, зокрема передбачається, що невиконання  Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та прокурором вимог щодо надання адміністративному суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді має наслідком застосування положень, передбачених статтею 108 цього Кодексу.
 
Варто зазначити, що норми статті 108 КАСУ є нормами загального характеру,  які містять правила,  що застосовуються до  всіх положень КАСУ. Тому з метою уникнення зайвої деталізації вищезазначеної норми КАСУ, слід виключити останнє речення запропонованих проектом Закону абзаців другого частини першої та абзацу третього частини другої статті 60 КАСУ.
 
Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України підтримує  запропонований проект Закону за умови врахування наведених пропозицій та зауважень.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру