Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни про пенсійнезабезпечення» (реєстр. № 2212 від 23.02.2015)

Згідно з пояснювальною запискою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» реалізація положень зазначеного законопроекту сприятиме збалансуванню бюджету Пенсійного фонду України та ефективному й раціональному використанню бюджетних коштів.

Так, запропоновано встановити обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам – у період роботи пенсіонера виплачувати пенсію у розмірі 85%, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, поетапне підвищення на 5 років (щороку на півроку) пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, а також поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років.

Крім того, запропоновано особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, які призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень законопроекту,вважає за необхідне висловити такі зауваження.

Зазначеним законопроектом, як зазначалося вище, запропоновано  зменшити розміри пенсій, що відповідно призведе до зниження життєвого рівня пенсіонерів, а тому його положення не відповідають наданим громадянам Конституцією України гарантіям щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (стаття 22 Конституції України) та незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (стаття 58 Конституції України).

На нашу думку, урівноваження пенсій в розмірах пенсій між одержувачами пенсій за спеціальними законами та пенсій на загальних підставах має вирішуватися шляхом підвищення рівня пенсійного забезпечення, насамперед розмірів тих пенсій, які не забезпечують достатній життєвий рівень громадян.

Натомість у законопроекті такі пропозиції відсутні, в той же час законопроектом запропоновано зменшити пенсії працюючим пенсіонерам, а спеціальні пенсії взагалі не виплачувати. Такі положення не мають легітимної мети, оскільки її дійсна мета зводиться лише до витіснення з ринку праці працюючих пенсіонерів. Водночас працюючі пенсіонери однаково сплачують відрахування до пенсійного фонду як і працюючі особи, що не є пенсіонерами. Тому відповідні положення мають явно дискримінаційний характер та порушують конституційний принцип рівності громадян, що закріплений у статті 24 Конституції України, де зазначено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Конституційний суд України у своєму Рішенні N 8-рп/2005 від 11 жовтня 2005 року (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) зазначив, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається.

Викликають зауваження положення щодо збільшення страхового стажудля працюючихвособливо важкихі небезпечнихумовах. Так, збільшення віку виходу на пенсію та стажу збільшує період трудової діяльності працівника в несприятливих умовах, а відтак збільшує шкідливий вплив цих умов на його здоров'я та призведе до зростання захворюваності та втрати працездатності через шкідливі умови праці. Тому відповідні положення обмежують передбачені законодавством гарантії компенсацій за важкі та шкідливі умови праці та порушує конституційне право громадян на охорону праці.

Крім того, положення законопроекту містять умови, що поширюються на жінок інакше, ніж на чоловіків, що відповідно є порушенням всіх міжнародних зобов'язань. Перш за все, Конвенції ООН про рівні права жінки і чоловіка. Оскільки погіршення становища за статевою ознакою порушує взяті Україною на себе міжнародні зобов'язання і Конституцію України.

Такимчином, данийзаконопроектнесе всіознаки дискримінаціїпрацюючихза віковим та статевим принципом та порушує їхніконституційніправа.

З огляду на викладене Вищий адміністративний суд України не підтримує цей законопроект у запропонованій редакції.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру