Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за жовтень 2016 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за жовтень 2016 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом жовтня 2016 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та інші акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            6 жовтня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1665-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень» (дата набрання чинності Закону 06.11.2016 р.), яким внесено зміни до Податкового кодексу України, якими зокрема, визначено, що зменшення суми податкових зобов’язань платника податку – постачальника – оператора телекомунікацій у разі відмови абонента від передплачених, але не отриманих телекомунікаційних послуг дозволяється при перерахуванні частини суми передоплати телекомунікаційних послуг у якості благодійної пожертви при виконанні благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента.

Звільняються від оподаткування операції оператора телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі.

 

2.            6 жовтня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (дата набрання чинності Закону 20.11.2016 р.), яким внесено зміни до Податкового кодексу України, відповідно до якого доходи неприбуткових релігійних організацій можуть використовуватися не лише для фінансування витрат на їх зміст і напрямів діяльності, визначених їх засновницькими документами, але і для здійснення некомерційної (благодійною) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі для надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

При цьому фінансування цих витрат не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління і інших пов’язаних з ними осіб.

 

3.            18 жовтня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1673-VIII «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей» (дата набрання чинності Закону 13.11.2016 р.), метою якого є встановлення соціальної справедливості та врегулювання питання призначення пенсії особам, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, членам їх сімей, а також родичам загиблих, при зазначених обставинах, осіб.

 

4.            18 жовтня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1678-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу» (дата набрання чинності Закону 13.11.2016 р.), метою якого є встановлення соціальної справедливості та врегулювання питання призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-го віку та проходять військову службу.

 

5.            18 жовтня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1680-VIII «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів» (дата набрання чинності Закону 10.11.2016 р.), метою якого є створення правових умов посилення захисту прав дітей-інвалідів, батьки яких проходять військову службу відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» шляхом внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи.

 

ІІ. Конституційний Суд України видав наступні акти, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Рішення та ухвали Конституційного Суду України підлягають опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

 

1.            10 жовтня 2016 року за №2-уп/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Калініна Віталія Юрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої статті 5 цього кодексу (Справа №1-35/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

2.            12 жовтня 2016 року за №3-уп/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Федерації професійних спілок України щодо офіційного тлумачення положення статті 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» (Справа №1-14/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

3.            28 жовтня 2016 року за №4-уп/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арматура України» щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (Справа №1-20/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

4.            4 жовтня 2016 року за №64-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про Кабінет Міністрів України» (Справа №2-37/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

 

5.            12 жовтня 2016 року за №66-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області» (Справа №2-41/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом; непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

 

6.            18 жовтня 2016 року за №67-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 18 частини третьої статті 3 у взаємозв’язку з частиною першою статті 92, пункту 6 частини другої статті 14, пунктів 2, 3, 4, 5 частини першої статті 15, абзацу п’ятого підпункту 18 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Справа №2-40/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

 

7.            20 жовтня 2016 року за №68-у/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у системному зв’язку з положеннями статті 4 цього закону, частини третьої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
(Справа №1-40/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

8.            20 жовтня 2016 року за №69-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (Справа №2-42/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

ІІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            5 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №687 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (дата набрання чинності постанови 20.10.2016 р.), якою внесено зміни до відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими передбачено, що реєстрація, зняття з обліку або перереєстрація на нового власника транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.

 

2.            11 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №710 «Про ефективне використання державних коштів» (дата набрання чинності постанови 05.11.2016 р.), якою з метою ефективного використання державних коштів затверджено заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

Також визначено перелік платежів, що здійснюється Державною казначейською службою та зазначено, що надання кредитів державного бюджету здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.

Крім того, рекомендовано, зокрема, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства.

 

3.            19 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» (дата набрання чинності постанови 21.10.2016 р.), якою відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 48 1 Житлового кодексу Української РСР затверджено:

1)           Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов;

2)           Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, прийнятою постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. №348
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».

 

4.            19 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» (дата набрання чинності постанови 04.11.2016 р.), якою затверджено Типову інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

Інструкція визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації (далі – документи), що містять службову інформацію, зібрану під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави, та іншу службову інформацію (далі – службова інформація), в органах державної влади, інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим (далі – установи).

Зокрема, передбачено, що в установі утворюється комісія з питань роботи із службовою інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої затверджуються відповідним актом установи.

Основними завданнями комісії з питань роботи із службовою інформацією є:

ü складення на підставі пропозицій структурних підрозділів установи та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі – перелік відомостей), і подання його на затвердження керівникові установи;

ü перегляд документів з грифом «Для службового користування» з метою його підтвердження або скасування;

ü розгляд документів з грифом «Для службового користування» на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

ü розслідування на підставі рішення керівника установи фактів втрати документів з грифом «Для службового користування» та розголошення службової інформації;

ü розгляд питання щодо присвоєння грифа «Для службового користування» документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ; вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.

До складу комісії з питань роботи із службовою інформацією включаються працівники структурних підрозділів установи, в яких створюється службова інформація, а також працівники режимно-секретного, мобілізаційного підрозділів, підрозділів криптографічного та/або технічного захисту інформації (у разі їх створення), структурного підрозділу з діловодства або документаційного забезпечення, підрозділу з питань запитів на інформацію або працівники, відповідальні за виконання відповідних функцій в установі.

 

5.            26 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №761 «Питання проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» (дата набрання чинності постанови 03.11.2016 р.), якою погоджено пропозицію Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства фінансів щодо проведення
у 2016 році Державною фіскальною службою перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, під час проведення спеціальної перевірки стосовно достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру