Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за жовтень 2015 року

Вищий адміністративний суд України

Інформаційна довідка за жовтень 2015 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом жовтня 2015 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. 6 жовтня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №715-VIII «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту родин Небесної Сотні» (цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування (Голос України, 2015, 10, 24.10.2015 №197; Урядовий кур’єр, 2015, 10, 28.10.2015 №200), яким внесено зміни у частині поширення чинності Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Крім того, прийнятим Законом передбачено, що абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

 

ІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №803 «Про внесення змін до пункту 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (дата набрання чинності постанови 20.10.2015 р.), якою абзац сьомий пункту 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. №999 викладено в редакції:

«Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід, дитина-інвалід були забезпечені через головне управління соціального захисту населення, за бажанням членів їх сімей, спадкоємців передається їм у власність безоплатно за рішенням Мінсоцполітики.

У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається головному управлінню соціального захисту населення.».

Раніше – після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через головне управління соціального захисту і користувався менше ніж 10 років, може бути переданий у власність одному з членів сім’ї інваліда за рішенням Мінсоцполітики за умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля, які повинні бути сплачені членом сім’ї померлого інваліда, дитини-інваліда протягом шести місяців з дня смерті інваліда. Контроль за дотриманням зазначеного строку здійснюється головним управлінням соціального захисту чи управлінням виконавчої дирекції.

 

2.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №816 «Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» (дата набрання чинності постанови 23.10.2015 р.), якою виклав у новій редакції відповідний Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. №426, який визначає механізм проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій.

Державну атестацію закладів усіх форм власності проводить атестаційна комісія, яка утворюється Радою міністрів АРК, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, і громадських організацій.

Державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на 5 років під час надання ними послуг з оздоровлення та відпочинку.

 

3.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №817 «Про затвердження Порядку визначення суб’єкта управління об’єктами, що повернуті у власність держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не визначений» (дата набрання чинності постанови 23.10.2015 р.), якою відповідно до статей 5 і 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та з метою забезпечення єдиного підходу під час визначення суб’єктів, які виконуватимуть функції з управління стосовно об’єктів, що повернуті у власність держави затвердив відповідний Порядок, який встановлює механізм визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності, якому передаються повноваження щодо управління майном, що повернуте у власність держави, та іншим державним майном, суб’єкт управління якого не визначений, зокрема:

-  майном загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке розташоване на території України і повернуте у власність держави за рішенням суду, що набрало законної сили;

-  об’єктами державної власності, суб’єкти управління яких ліквідовані, реорганізовані без визначення правонаступників або відсутні;

-  майном, належність якого не підтверджена (не визнана) органом управління;

-  іншим майном, що повернуте у власність держави та/або потребує визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності (крім об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів).

Ініціатором визначення суб’єкта управління об’єктами державної власності можуть бути суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені статтею 4 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

 

4.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №818
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови
20.10.2015 р.)
, якою визнав такими, що втратили чинність, наступні акти Кабінету Міністрів України:

1)           постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516 «Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності»;

2)           пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. №912;

3)           постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1999 р. №481 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516»;

4)           пункт 17 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. №501;

5)           постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. №821 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516»;

6)           постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. №57 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516»;

7)           постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. №781 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516»;

8)           постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. №261 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. №516».

 

5.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №829 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування» (дата набрання чинності постанови 21.10.2015 р.), якою внесено до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. №609 зміни, якими уточнено, що:

-  ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів здійснює Державна служба з лікарських засобів, а з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабміном, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, – Державна служба з контролю за наркотиками;

-  ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом здійснює Укртрансінспекція, а з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом – Укрморрічінспекція;

-  ліцензування ветеринарної практики здійснює Держветфітослужба.

 

6.            7 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №839 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (постанова не набрала чинності), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів», якими, зокрема, уточнено, що державну реєстрацію друкованих ЗМІ загальнодержавної, регіональної (двох і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження здійснює Мін’юст, а місцевої сфери розповсюдження – головні територіальні управління юстиції Мін’юсту в АРК, в областях, мм.Києві та Севастополі.

Державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності здійснює Мін’юст.

До цього державна реєстрація інформаційних агентств, а також друкованих ЗМІ загальнодержавної, регіональної та зарубіжної сфери розповсюдження здійснювалась Укрдержреєстром, а державна реєстрація друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження – структурними підрозділами головних управлінь юстиції Мін’юсту в АРК, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечували реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Крім цього, внесено зміни до Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, Порядку реєстрації символіки громадського об’єднання, постанов Кабміну
від 06.07.1998 р. №1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок», від 13.07.2001 р. №840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» та додатку 1 до постанови Кабміну від 10.05.2002 р. №608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

Крім того, прийнятою постановою визнано таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. №633 «Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби України».

 

7.            13 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №830 «Про утворення територіального органу Національної поліції» (дата набрання чинності постанови 21.10.2015 р.), якою утворено як юридичну особу публічного права Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

 

8.            13 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №831 «Про утворення територіального органу Національної поліції» (дата набрання чинності постанови 21.10.2015 р.), якою утворено як юридичну особу публічного права Департамент кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

 

9.            13 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №832 «Про деякі особливості грошового забезпечення поліцейських Департаменту кіберполіції Національної поліції» (дата набрання чинності постанови 21.10.2015 р.), якою дозволено Міністру внутрішніх справ здійснювати виплату грошової винагороди поліцейським, які займають посади в Департаменті кіберполіції Національної поліції і протидіють кримінальним правопорушенням у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж, а також запобігають та протидіють злочинам, пов’язаним з платіжними системами, інтернет-ресурсами, що містять протиправний контент, шляхом безпосереднього виконання технічних функцій у сфері обчислювальної техніки та програмування (далі – грошова винагорода).

Також, прийнятою постановою установлено, що:

-  розмір грошового забезпечення осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, з урахуванням грошової винагороди не може перевищувати 30 тис. гривень з розрахунку на місяць;

-  грошова винагорода не враховується під час обчислення місячного грошового забезпечення в усіх випадках її збереження згідно із законодавством і під час обчислення розміру грошового забезпечення для призначення пенсії та одноразової грошової допомоги при звільненні.

 

10.       13 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №834
«Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» (дата набрання чинності постанови 23.10.2015 р.), якою утворено як юридичні особи публічного права органи поліції охорони як територіальні органи Національної поліції.

Також, прийнятою постановою ліквідовано як юридичні особи публічного права деякі територіальні органи Міністерства внутрішніх справ.

 

11.       21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (дата набрання чинності постанови 24.10.2015 р.), якою відповідно до статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» затверджено відповідне Положення, яке визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.

Також, прийнятою постановою розпорядникам інформації, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації», доручено забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних.

 

12.       21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №850 «Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції» (постанова не набрала чинності), якою відповідно до статті 23 Закону України «Про міліцію» затверджено відповідний Порядок та умови, які  визначають механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції.

Днем виникнення права на отримання грошової допомоги є:

-  у разі загибелі (смерті) працівника міліції – дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

-  у разі встановлення працівнику міліції інвалідності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності – дата встановлення втрати працездатності, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Грошова допомога призначається і виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) працівника міліції визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

2) установлення працівникові міліції інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, у розмірі:

-  250-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності I групи;

-  200-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності II групи;

-  150-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи;

3) часткової втрати працездатності працівником міліції без установлення йому інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальними експертними комісіями, - у розмірі, що визначається у відсотках 100-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності. При цьому розмір грошової допомоги не повинен бути меншим за 20-кратний прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб, та більшим за 100-кратний прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб.

Прийнятою постановою також установлено, що:

-  особам, які до набрання чинності Законом України від 13.02.2015 р. №208-VIII «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про міліцію» щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції» мають право на отримання одноразової грошової допомоги, допомога призначається і виплачується відповідно до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №707;

-  дія затверджених цією постановою Порядку та умов не поширюється на осіб, які проходили службу в складі національного контингенту чи національного персоналу в міжнародних операціях.

 

13.       21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №853
«Про внесення зміни до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (постанова не набрала чинності), якою виключено пункт 8 Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. №118.

Так, за попередньою редакцією, що прийнятою постановою вилучено зазначалося, що складовою частиною центру, утвореного при міській раді
(її виконавчому органі) міста обласного та/або республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м.Києві держадміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

14.       21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №870
«Про затвердження Положення про Державну архівну службу України» (постанова не набрала чинності), якою затвердив відповідне Положення.

Державна архівна служба України (Укрдержархів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Основними завданнями Укрдержархіву є:

1) реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

2) внесення на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

3) організація проведення науково-дослідних робіт у сфері архівної справи, документознавства, археографії, формування та зберігання страхового фонду документації.

 

15.       23 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв
постанову за №861
«Про внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (постанова не набрала чинності), якою вніс зміну до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №573.

Так, із зазначеного переліку виключено Пробірну службу, сферою відповідальності якої були дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них (ювелірні та побутові вироби).

Крим того, прийнятою постановою визнано такими, що втратили чинність наступні постанови Кабінету Міністрів України від:

-  26.10.2011 р. №1099 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною пробірною службою, та розмір плати за її надання»;

-  23.07.2014 р. №283 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням (крім видобутку) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою».

 

16.       28 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №868 «Про утворення Державної аудиторської служби України» (дата набрання чинності постанови 03.11.2015 р.), якою утворено Державну аудиторську службу України, реорганізувавши Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення.

Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра фінансів.

 

17.       28 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №871 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (дата набрання чинності постанови 31.11.2015 р.), якою утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Реорганізувано територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ліквідовано територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Також прийнятою постановою установлено, що:

-  правонаступником майна, прав та обов’язків територіальних органів, що ліквідуються відповідно до цієї постанови, є відповідні територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що утворюються;

-  територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру