Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за травень 2016 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за травень 2016 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом травня 2016 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Кабінетом Міністрів України та Державною судовою адміністрацією України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та інші акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            12 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1356-VIII «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (дата набрання чинності Закону 04.06.2016 р.), який визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану.

Цей Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Дія Закону не поширюється на випадки, якщо закупівля товарів, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю відповідно до Закону «Про державну таємницю».

Прийнятим Законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, якими частину другу статті 17 доповнено пунктом 8 згідно до якого юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема на спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю».

А розділ III Кодексу адміністративного судочинства України доповнено статтею 183-7 «Стаття 183 7. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони».

 

2.            17 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1365-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування» (дата набрання чинності Закону 08.06.2016 р.), яким передбачено, що на період проведення АТО забороняється проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівників юридичних осіб, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Під час проведення АТО в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження, можливе проведення для юридичних осіб публічного права реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівників, та для юридичних осіб приватного права реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівників, за умови, що документи подаються у паперовій формі особисто засновниками (учасниками) та керівником такої юридичної особи приватного права.

 

3.            17 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1366-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій» (дата набрання чинності Закону 11.06.2016 р.), яким поширено на батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу гарантії працюючих жінок, що встановлені главою XII Кодексу законів про працю, а також передбачено право батьків-вихователів на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

4.            17 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1367-VIII «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» (дата набрання чинності Закону 12.06.2016 р.), яким розширено перелік осіб, для яких не встановлюється випробування при прийнятті на роботу.

Випробування не встановлюватиметься також при прийнятті на роботу:

·        осіб, обраних на посаду;

·        переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;

·        осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;

·        вагітних жінок;

·        одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

·        осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;

·        осіб на тимчасові та сезонні роботи;

·        внутрішньо переміщених осіб.

·        Також Законом передбачено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

 

5.            19 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1379-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції» (дата набрання чинності Закону 18.06.2016 р.), метою якого є удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства та урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції, пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів:

Кодекс адміністративного судочинства України доповнено новою статтею 183-7 (Особливості провадження у справах про затримання іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню).

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтю 259 (Доставлення порушника) новим абзацом, яким визначаються органи, до яких можуть доставлятися іноземці та особи без громадянства – порушники законодавства України у разі неможливості встановлення їх особи на місці порушення для встановлення їх особи та з’ясування обставин правопорушення.

У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»:

·        статтю 1 (Визначення термінів) доповнено пунктом 27, який дає визначення поняття «пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»;

·        удосконалено процедуру поміщення іноземців та осіб без громадянства-порушників законодавства до пунктів тимчасового перебування, а також оформлення цій категорії осіб, яка звільняється з пункту посвідок на постійне чи тимчасове проживання.

 

6.            31 травня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» (дата набрання чинності Закону 01.08.2016 р.), яким тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлено знижені ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у використанні (залежно від виду транспортного засобу та потужності його двигуна).

При цьому Законом передбачено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

·        мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

·        вироблені до 1 січня 2010 року;

·        ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими статті 215 Податкового кодексу.

 

ІІ. Конституційний Суд України видав наступні ухвали, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Ухвали Конституційного Суду України підлягають опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

 

1.                11 травня 2016 року за №30-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Справа №2-17/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

 

2.                17 травня 2016 року за №31-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гадяцького Анатолія Павловича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 46 Конституції України (Справа №2-18/2016), якою відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

 

3.                26 травня 2016 року за №32-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 29 Закону України «Про державну таємницю» (Справа №2-21/2016), якою відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом.

 

4.                31 травня 2016 року за №33-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про позачергові вибори Криворізького міського голови» (Справа №2-19/2016), якою відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

 

5.                31 травня 2016 року за №34-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Лихолая Валерія Євгенійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 117 Кодексу законів про працю України (Справа №2-24/2016), якою відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

 

ІІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            5 травня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №322 «Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №292» (дата набрання чинності постанови 11.05.2016 р.), якою внесено зміни до:

·        додатку 1 Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів;

·        додатку 3 Переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці до постанови Кабінету Міністрів України
від 06.04.2016 р. №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», виклавши їх в новій редакції.

Прийнятою постановою визначено, що посадові оклади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів, які є юридичними особами, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м.Києва або м.Севастополя, визначаються за 4 – 9 групами оплати праці.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.

Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 5 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 – 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України «Про державну службу».

 

2.            5 травня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» (дата набрання чинності постанови 11.05.2016 р.), якою затверджено розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах.

Прийнятою постановою Уряду надано право Керівнику Апарату Верховної Ради України, Главі Адміністрації Президента України, Державному секретареві, керівнику державного органу або заступнику керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за погодженням з посадовою особою, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

1) установлювати:

·        конкретні розміри посадових окладів – відповідно до розмірів посадових окладів, затверджених згідно з пунктом 1 цієї постанови;

·        надбавку за інтенсивність праці; надбавку за виконання особливо важливої роботи – до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

2) здійснювати преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

Виплачувати працівникам патронатної служби:

·        надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

·   При цьому до стажу для встановлення надбавки за стаж роботи включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу»;

·        матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

·   Також прийнятою постановою визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України, зокрема:

·        постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 р. №510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів»;

·        постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

·        постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. №379 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 р. №323;

·        абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №534 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. №510 і від 9 березня 2006 р. №268» стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 р. №323;

·        постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. №298 «Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах». Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 01.05.2016 року.

 

3.            18 травня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» (дата набрання чинності постанови 28.05.2016 р.), якою прийнято рішення щодо ліквідації Державної пенітенціарної служби, поклавши на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Установлено, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Постановою визначено перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що відносяться до сфери управління Міністерства юстиції.

Крім цього, внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. №228.

 

ІV. 20 травня 2016 року Державна судова адміністрація України прийняла Наказ за №97 «Про затвердження Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів», яким затверджено відповідний Порядок, який погоджено рішенням Ради суддів України від 04.02.2016 р. №5.

Порядок формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі — Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою вдосконалення організації діяльності судів у частині кадрового забезпечення суддів.

Порядок визначає вимоги щодо формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі — особова справа), а також перелік документів, що складають особову справу.

Зокрема, Порядком визначено, що інформація щодо призначення судді на посаду, обрання, переведення, звільнення, складення суддею присяги, містяться біографічні та інші дані про суддю зберігається в особовій справі.

Формування, ведення, облік та зберігання особових справ здійснюються відповідним структурним підрозділом апарату суду або відповідальною особою, яка здійснює ведення кадрової роботи в суді (далі — відповідальний працівник), про що зазначається в посадовій інструкції або в положенні про структурний підрозділ. Перелік документів визначено в
пункті 9 Порядку.

Відповідальність за формування, ведення, облік та зберігання особових справ суддів покладається на керівника апарату відповідного суду.

Особові справи є документами для службового користування й мають зберігатися в належним чином оснащених шафах або сейфах у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Відповідальний працівник відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» не має права розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних судді.

Після відрахування судді зі штату суду його особова справа продовжує зберігатися у відповідному службовому підрозділі апарату суду (у відповідального працівника) протягом двох років, але окремо від особових справ діючих суддів.

Після закінчення двох років такі особові справи передаються до архіву суду у встановленому порядку.

Контроль за додержанням вимог Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів апеляційних судів здійснює Державна судова адміністрація України.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру