Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за серпень 2016 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за серпень 2016 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом серпня 2016 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та інші акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. 1 серпня 2016 року Президент України видав Указ за №318/2016 «Про звільнення суддів» (дата набрання чинності Указу 01.08.2016 р.), яким відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України звільнено з посад у зв’язку з порушенням присяги судді суддів Донецького окружного адміністративного суду:

·   МАЛЬЦЕВУ Наталію Георгіївну,

·   СПАСОВУ Наталю Володимирівну.

 

ІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            8 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №495 «Про утворення Міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби» (дата набрання чинності постанови 12.08.2016 р.), якою утворено як юридичну особу публічного права територіальний орган Державної фіскальної служби – Міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби в межах затвердженої граничної чисельності працівників ДФС.

Міністерству фінансів доручено затвердити Положення про Міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби.

 

2.            8 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» (дата набрання чинності постанови 16.08.2016 р.), якою відповідно до частини другої статті 54 Закону України «Про державну службу» затвердив Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, яким визначаються умови надання допомоги та її розмір.

Державним службовцям матеріальна допомога може надаватися один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви.

Рішення про надання матеріальної допомоги державним службовцям приймається керівником державної служби у державному органі в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

3.            8 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №508 «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р.
по 21 лютого 2014 року» (дата набрання чинності постанови 13.08.2016 р.), якою виключено абзац п’ятий пункту 6 відповідного Порядку, яким раніше було передбачено, що до заяви про отримання одноразової грошової допомоги додається копія висновку експерта за результатами судово-медичної експертизи.

 

4.            8 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №515 «Деякі питання призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту і членам їх сімей» (дата набрання чинності постанови 16.08.2016 р.), якою відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» установлено, що порядок призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту і членам їх сімей, перелік документів, необхідних для призначення такої допомоги, визначаються:

·               постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2014 р. №76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності»;

·               постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №324 «Про соціальний захист осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період
з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року»;

·               постановою Кабінету Міністрів України від 29.07. 2015 р. №535 «Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року»;

·               постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. №1098 «Про соціальний захист осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року»;

Державна допомога постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей виплачується з резервного фонду Державного бюджету України на відповідний рік.

 

5.            23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №521 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 24.09.2016 р.), якою визнано такими, що втратили чинність 97 актів Кабінету Міністрів України стосовно державних виплат.

 

6.            23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №523 «Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» (дата набрання чинності постанови 06.09.2016 р.), якою відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України затверджено Порядок казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також, прийнятою постановою установлено, що до завершення заходів, пов’язаних із створенням Фонду соціального страхування шляхом злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, обслуговування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проводиться згідно з нормами законодавства, якими регламентується їх діяльність.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 р. №303 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття».

 

7.            23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад» (дата набрання чинності постанови 06.09.2016 р.), якою затверджено Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким установлено один з таких статусів:

·               учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон);

·               інвалід війни - відповідно до пунктів 1, 11 - 14 частини другої статті 7 Закону;

·               учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують інваліда війни I групи.

Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ та назад виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

 

8.            23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №553 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 16.11.2016 р.), якою викладено у новій редакції Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру проведення відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно, об’єкти незавершеного будівництва та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також умови, підстави та процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Крім цього, прийнятою постановою вносяться зміни до Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру та постанови Кабміну від 13.07.2011 р. №816 «Деякі питання Державної реєстраційної служби».

 

9.            23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №561 «Про затвердження Порядку подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку» (дата набрання чинності постанови 09.09.2016 р.), якою відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» затверджено Порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Цей Порядок визначає процедуру подання документів, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Подання електронних документів здійснюється через єдиний державний портал адміністративних послуг за допомогою інструменту сервісу «Замовити послугу» у п’ять етапів: вибір центру надання послуги, вибір послуги, заповнення шаблонів, завантаження електронних документів та замовлення послуги.

Орган ліцензування здійснює розгляд електронних документів і за результатами їх розгляду приймає рішення у порядку та строки, встановлені Законом.

Орган ліцензування повідомляє заявнику про прийняте рішення шляхом надіслання йому в особистий кабінет на порталі та розміщення на веб-сайті органу ліцензування відповідного повідомлення.

До повідомлення додаються скановані копії:

·               рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

·               рішення про відмову у видачі ліцензії;

·               рішення про видачу ліцензії;

·               рішення про звуження (розширення) провадження ліцензіатом виду господарської діяльності або витяг з такого рішення;

·               витягу з рішення про анулювання ліцензії.

 

10.       23 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» (дата набрання чинності постанови
16.09.2016 р.)
, якою ліквідовано Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Установлено, що:

·               Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

·               Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

 

11.       31 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №578 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» (дата набрання чинності постанови 08.09.2016 р.), якою внесено зміну до пункту 1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99, доповнивши його підпунктом 6, згідно до якого відповідний Порядок, який визначає механізм надання допомоги на поховання померлого (померлої) поширюється також на осіб, які мали право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», але за життя таким правом не скористалися.

 

12.       31 серпня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №581 «Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» (дата набрання чинності постанови 22.09.2016 р.), якою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і Державного агентства земельних ресурсів за переліком згідно з додатком.

Також прийнятою постановою погоджено з пропозиціями Міністерства аграрної політики та продовольства і Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно того, що міжрегіональне та міськрайонні управління Служби, управління (відділи) Служби у районі, містах є структурними підрозділами відповідних головних управлінь Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

У зв’язку з цим, внесено відповідні зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. №1051.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру