Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за листопад 2016 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за листопад 2016 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом листопада 2016 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та інші акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            1 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1713-VIII «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про альтернативні види палива» (дата набрання чинності Закону 01.11.2016 р.), яким із відповідного Закону «Про альтернативні види палива» виключено норму, згідно з якою суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та біогазів, підлягали внесенню до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів.

 

2.            1 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1713-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (дата набрання чинності Закону
30.11.2016 р.), яким
, зокрема, не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Крім цього, передбачено, що підставою для переоформлення ліцензії на мовлення також є зміна відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника.

Також Законом встановлюється перелік порушень, за які Національна рада може застосовувати штрафні санкції до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, удосконалюється процедура їх застосування і визначається розмір штрафів.

 

3.            3 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1727-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» (дата набрання чинності Закону
30.11.2016 р.), яким
, зокрема, із Кодексу адміністративного судочинства України виключено статтю 183-6, якою визначалися особливості провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Також виключено норму, відповідно до якої окружним адміністративним судам підсудні вищезазначені справи.

 

4.            15 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1736-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» (дата набрання чинності Закону 19.11.2016 р.), яким, передбачено, що до вкладу прирівнюються кошти, які залучені від фізичної особи як позика або вклад до небанківської фінансової установи через банк, що виступив повіреним за відповідним договором і на день набрання чинності цим Законом віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо при цьому банком не було поінформовано фізичну особу під розпис про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а фізична особа, яка розмістила, надала такі кошти, прирівнюється до вкладника.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен ретельно вивчити документи щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу, і не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності цим Законом розпочати за рахунок коштів Фонду у межах суми відшкодування, визначеної частиною першою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виплату відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування у зв’язку з їх прирівнянням до вкладників.

Крім цього, фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання позики, у разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи.

Банкам забороняється здійснювати без відображення в зобов’язаннях та активах банку операції шляхом залучення коштів фізичних осіб з метою їх прямого розміщення в кредити.

У разі виконання банком функцій повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб на користь третіх осіб (включаючи небанківські фінансові установи) банк зобов’язаний попередньо ознайомити у письмовій формі фізичних осіб про те, що такі кошти не є банківським вкладом фізичної особи, на який поширюються гарантії, встановлені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

5.            17 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» (Закон не набрав чинності), яким, передбачено,

Відповідно до Закону органами, що здійснюють управління автомобільними дорогами загального користування, є:

·          центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;

·          центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

·          Рада міністрів АРК, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації.

Також Законом врегульовано порядок оповіщення про тимчасове обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах.

Оповіщення користувачів автомобільних доріг про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення, а на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення - Радою міністрів АРК, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями.

Оповіщення користувачів автомобільних доріг загального користування про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів здійснюється шляхом встановлення за погодженням із відповідним підрозділом Національної поліції на відповідній ділянці автомобільної дороги інформаційно-вказівних дорожніх знаків із зазначенням строку, причини обмеження чи припинення руху і маршруту об’їзду, а також розміщення інформації про це на офіційному веб-сайті відповідного органу:

·          не пізніше ніж за 7 діб до введення в дію планового обмеження або припинення руху транспортних засобів;

·          не пізніше ніж за 1 добу після введення в дію аварійного обмеження або припинення руху транспортних засобів.

Порядок оповіщення користувачів автомобільних доріг загального користування про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасового обмеження або припинення руху, а також гідрометеорологічних та інших умов дорожнього руху встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, за погодженням з Національною поліцією.

 

ІІ. Конституційний Суд України видав наступні акти, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Рішення та ухвали Конституційного Суду України підлягають опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

 

1.            1 листопада 2016 року за №5-уп/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» щодо офіційного тлумачення положення другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (Справа №1-6/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

2.            8 листопада 2016 року за №70-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національної асоціації адвокатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 45, 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в контексті положень частини першої статті 55 Конституції України (Справа №2-43/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

3.            8 листопада 2016 року за №71-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Державної аудиторської служби України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Справа №2-45/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

4.            10 листопада 2016 року за №72-у/2016 ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 6, 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (Справа №1-30/2016), якою припинено конституційне провадження у справі за конституційним поданням на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

 

5.            10 листопада 2016 року за №73-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Кучера Олексія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 481 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями його статей 36, 276 - 278, статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року N 2453-VI зі змінами, статті 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Справа №2-46/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням у зв’язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

6.            10 листопада 2016 року за №74-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини четвертої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" у системному зв'язку з положеннями абзацу першого частини третьої, абзаців першого, третього частини четвертої, абзаців першого, другого частини шостої статті 23 цього закону, статті 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Справа №2-47/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням у зв'язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

7.            10 листопада 2016 року за №75-у/2016 ухвалив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням благодійного фонду "Розвиток" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Справа №2-48/2016), якою відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням у зв'язку з тим, що відповідно до статті 150 Конституції України офіційне тлумачення законів України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

 

8.       15 листопада 2016 року за №76-у/2016 ухвалив Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої
статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України (Справа №1-43/2016), відкрити конституційне провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

ІІІ. 2 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №776 «Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків» (дата набрання чинності постанови 15.11.2016 р.), якою відповідно до частин п'ятої і шостої статті 18 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків.

Виплата грошової допомоги здійснюється Держкомтелерадіо за рахунок коштів державного бюджету в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру