Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за травень 2015 року

Вищий адміністративний суд України

Інформаційна довідка за травень 2015 року
про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за травень 2015 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України
 

1.            12 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №381-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), яким скасовується оподаткування військовим збором операцій з купівлі-продажу фізичними особами іноземної валюти.

 

2.            12 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №388-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані» (дата набрання чинності Закону 06.06.2015 року), яким розширено перелік об’єктів земель комунальної та державної власності, які не можуть передаватися у приватну власність.

Так, згідно із Законом у приватну власність не можуть передаватися:

·                     землі під об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності;

·  землі під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності.

Крім цього, до переліку об’єктів загальнодержавного значення, які не підлягають приватизації, включено об’єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем.

 

3.            12 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), який визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Згідно із Законом воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

 

4.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №415-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), відповідно до якого не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка:

·              за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

·              має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

·              відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

·              за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

·              піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

·              підпадає під дію ч. 3 ст. 1 Закону «Про очищення влади»;

·              голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Виконувач обов’язків керівника вищого навчального закладу, який на день набрання чинності цим Законом підпадає під його дію, підлягає звільненню засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) протягом 2-х тижнів з дня набрання чинності цим Законом.

 

5.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (дата набрання чинності Закону 01.07.2015 року), який визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.

Згідно із Законом спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

Також Законом передбачено, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом.

У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

 

6.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року» (дата набрання чинності Закону 06.06.2015 року), яким визначено, що у разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, крім випадків, визначених статті 791 Земельного кодексу України, здійснюється за такою технічною документацією.

У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом.

 

7.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №420-VIII «Про внесення зміни до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій» (дата набрання чинності Закону 01.07.2015 року), який встановлює, що не є об’єктом оподаткування об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

 

8.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» (дата набрання чинності Закону 06.06.2015 року), метою якого є:

·         удосконалення системи забезпечення спеціальним автотранспортом воїнів-інтернаціоналістів;

·         надання можливості сім’ям нагороджених померлих учасників бойових дій отримувати від держави соціальний захист;

·         вирішення актуальних проблем учасників бойових дій та їх сімей;

·         підвищення рівня пенсійного забезпечення членів сімей ветеранів війни, в тому числі воїнів-інтернаціоналістів.

 

9.            14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №433-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), яким встановлено, що за мобілізованими працівниками зберігається місце роботи, посаду та виплачується компенсація середнього заробітку до моменту демобілізації.

Крім того, якщо працівник після демобілізації залишається служити за контрактом, то за ним також зберігаються вище перелічені гарантії, не більше ніж на строк укладеного контракту.

 

10.        19 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №436-VIII «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» (дата набрання чинності Закону 13.06.2015 року), який спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, захист суспільних інтересів та інтересів держави у зв’язку з погашенням та обслуговуванням державного, гарантованого державою боргу та місцевого боргу.

Законом визначено, що у зв’язку із вчиненням правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками) за переліком згідно з додатком до Закону шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових зобов’язань Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями.

У зв’язку із вчиненням правочинів з місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями за переліком згідно з додатком до Закону шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових зобов’язань міська рада має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями.

Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним борговим зобов’язанням на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

У разі прийняття Кабміном або міською радою відповідного рішення з дня набрання чинності таким рішенням щодо держави Україна, територіальної громади міста та інших суб’єктів згідно з таким рішенням (далі – суб’єкти зовнішніх запозичень) і виключно щодо тих зобов’язань, стосовно яких прийнято таке рішення Кабміном або міською радою:

·         тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб’єктів зовнішніх запозичень, тобто його відчуження шляхом звернення стягнення на майно суб’єктів зовнішніх запозичень за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону «Про виконавче провадження»;

·         тимчасово зупиняється дія Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

·         центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тимчасово зупиняє списання коштів на виконання зобов’язань за переліком згідно з додатком до Закону.

 

11.        19 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №448-VIII «Про внесення змін до статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), яким передбачено, що у разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з оголошенням мобілізації або воєнного стану, надавати такі відпустки в наступному році.

У такому випадку дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаного відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, Законом визначено, що основна безперервна частина відпустки військовослужбовців складе не менше 15 календарних днів (раніше – 24 календарних дні).

 

12.        19 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №453-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей» (дата набрання чинності Закону 11.06.2015 року), яким внесено зміни до законів України «Про позашкільну освіту» та «Про фізичну культуру і спорт», зокрема прийнятим Законом встановлено, що існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

 

13.        19 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №454-VIII «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки» (дата набрання чинності Закону 10.06.2015 року), яким з метою належного соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володіння земельні ділянки, внесено зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» відповідно до яких державна соціальна допомога не призначається у випадку, якщо «у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід».

 

14.        21 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №469-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою» (дата набрання чинності Закону 04.06.2015 року), яким внесено зміни до законів України «Про Вищу раду юстиції» та «Про забезпечення права на справедливий суд».

Метою цього Закону є удосконалення існуючих засад формування складу Вищої ради юстиції та підвищення рівня здійснення правосуддя в цілому.

Прийняття цього Закону сприятиме забезпеченню права на справедливий суд, відновленню довіри громадян до судової системи, посиленню авторитету судової влади, удосконаленню роботи судової системи та функціонуванню її органів.

Законом внесено зміни до відповідних законів України згідно з якими вставлено, що:

·         член Вищої ради юстиції складає присягу невідкладно після призначення на посаду перед органом, який його призначив;

·         член Вищої ради юстиції, який входить до її складу за посадою, невідкладно складає присягу на засіданні Верховної Ради України;

·         члени Вищої ради юстиції, призначені з’їздом суддів України до набрання чинності цим Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», набувають повноважень після складення ними присяги на засіданні Верховної Ради України.

 

15.        22 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №482-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями» (дата набрання чинності Закону 27.05.2015 року), яким вносяться зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями.

Згідно із Законом не підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету АРК чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Крім цього, передбачено, що сума доходів, отриманих нерезидентами у вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету АРК чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за надані суб’єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО.

 

16.        14 травня 8 червня 2015 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №431-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України» (дата набрання чинності Постанови 14.05.2015 р.), якою затверджено відповідні Рекомендації.

З метою забезпечення якнайшвидшого ухвалення Європейським Союзом позитивного рішення щодо скасування візового режиму для громадян України учасники парламентських слухань рекомендують Кабінету Міністрів України невідкладно – протягом поточної сесії внести на розгляд Верховної Ради України, зокрема законопроект про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо невідкладного розгляду судами позовів про затримання нелегальних мігрантів з метою ідентифікації, прийняття якого дозволить вирішити питання поміщення затриманих нелегальних мігрантів до пунктів тимчасового перебування іноземців.

 

ІІ. Конституційний Суд України видав наступні рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Рішення Конституційного Суду України підлягають опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України. 

1.            13 травня 2015 року Конституційний Суд України прийняв Рішення за №4-рп/2015 у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Справа №1-9/2015), яким вирішив:

Положення першого речення частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року N 2262-XII з наступними змінами, згідно з якими «усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством», в аспекті порушених у конституційному зверненні питань необхідно розуміти так, що до встановлених виключно законами України нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на підставі введення яких усі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку, належать лише надбавки, доплати, підвищення.

 

2.            26 травня 2015 року Конституційний Суд України прийняв Рішення за №5-рп/2015 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Справа №1-11/2015), яким вирішив:

Положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке передбачає, що «справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення», в аспекті порушеного у конституційному поданні питання необхідно розуміти так, що використане в ньому словосполучення «за місцем його вчинення» визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення.

 

ІІІ. Президент України видав наступні Укази

 

1.            20 травня 2015 року Президент України видав Указ за №276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки» (дата набрання чинності Указу 26.06.2015 р.), яким схвалив відповідну Стратегію.

Прийнятим Указом взято відома схвалений Радою з питань судової реформи План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки.

Кабінету Міністрів України доручено:

1) визначити механізм впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки;

2) інформувати щорічно, до 1 квітня, про стан виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки.

Відповідна Стратегія складається з 9 розділів:

1.            Загальні положення.

2.            Мета та завдання Стратегії.

3.            Аналіз нинішнього стану правосуддя.

4.            Напрями та етапи реформування.

5.            Система завдань, заходів та результатів.

6.            Стратегічне планування та координація процесу реформування.

7.            Фінансове забезпечення реалізації Стратегії.

8.            Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії.

9.            Показники реалізації Стратегії.

Так, метою Стратегії є визначення пріоритетів реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципу верховенства права та забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту прав людини.

Завданнями Стратегії є:

·         окреслення кола проблем і визначення їх причин, які необхідно усунути шляхом реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

·         визначення напрямів, заходів та етапів реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

·         забезпечення належного рівня координації та стратегічного планування процесу реформування;

·         визначення орієнтирів для розроблення відповідного плану дій щодо реалізації Стратегії, а також очікуваних результатів та показників реалізації реформи системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів;

·         підвищення ступеня довіри суспільства до органів судової влади та суміжних правових інститутів.

Відповідно до Указу нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії має здійснюватися шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів.

Реалізація Стратегії передбачає досягнення ключових показників, що оцінюють хід виконання реформ та програм.

Для цього у відповідному Плані дій визначаються строки, заходи, очікувані результати та показники реалізації Стратегії, які, зокрема, включають:

·                                    оцінку суспільної довіри до судової влади в цілому;

·                                    оцінку рівня довіри експертного середовища (адвокати, юристи) до судової системи та суміжних інститутів;

·                                    показники оновлення кадрового складу судових та правоохоронних органів, покращення рейтингу України у відповідних численних міжнародних довідниках, пов’язаних із ефективністю судової системи, тощо.

 

2.            12 травня 2015 року Президент України видав Указ за №264/2015 «Про дипломатичний та службовий паспорти України» (дата набрання чинності Указу 14.05.2015 р.), яким відповідно до частини третьої статей 23 і 24 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» затвердив:

1)            Положення про дипломатичний паспорт України;

2)            Положення про службовий паспорт України.

Так, зокрема, відповідно до преамбули Положення про службовий паспорт України цим визначається порядок оформлення, видачі, обміну, повернення державі, зберігання та знищення службових паспортів України.

Службовий паспорт видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон, зокрема головам, заступникам голів вищих спеціалізованих судів України.

 

ІV. 27 травня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №334 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (дата набрання чинності постанови 05.06.2015 р.), якою внесено зміни до відповідного Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. №198., якою, зокрема виключено цілий розділ «Достроковий вихід на пенсію безробітних».


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру