Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за лютий 2017 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за лютий 2017 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом лютого 2017 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Президентом України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            7 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1829-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин» (дата набрання чинності Закону 05.03.2017 р.), яким, зокрема, розширено підстави припинення права спеціального використання об’єктів тваринного світу.

Так, визначено, що право спеціального використання об’єктів тваринного світу припиняється також у разі жорстокого поводження з дикими тваринами (незалежно від виду тварин, форми вчинення такого діяння та наслідків, що настали).

Крім цього, передбачено підвищення розмірів штрафів за введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси; засмічення лісів відходами; порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

 

2.            7 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1830-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (дата набрання чинності Закону 04.06.2017 р.), яким, зокрема, визначено, що забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води, не належать до спеціального водокористування.

Також уточнено, що дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа – підприємець звертається до вищезазначених органів із заявою, до якої додаються:

·               обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

·               опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

·               нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

·               затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

·               копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Крім цього, встановлено вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування.

 

3.            7 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» (дата набрання чинності Закону 05.03.2017 р.), яким, зокрема, внесено до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» зміни, якими до переліку осіб, які не мають права на пенсію, додається дитина померлого годувальника (у тому числі, народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) у зв’язку з чим вона отримує право на державну соціальну допомогу за умови, що вона не одержує у зв’язку з цим пенсію/іншу державну допомогу.

Зазначена допомога призначатиметься з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника та на період до досягнення дитиною 18 років, а для тих, хто навчається – 23 років (дітям-сиротам - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні).

Розмір державної соціальної допомоги цим дітям встановлено на рівні 100 % розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, прийнятим Законом внесено зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», якими за дітьми-інвалідами визнається право одержувати одночасно і допомогу у зв’язку з інвалідністю, і допомогу у зв’язку з втратою годувальника.

 

4.            23 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (дата набрання чинності Закону 25.03.2017 р.), яким, спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які з 1 січня 2017 року мають право на спадкування.

Так, встановлено, що за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї другого ступеня споріднення.

Відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), з урахуванням змін, внесених зазначеним Законом, членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Водночас, встановлено, що у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.

В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із законом (пункт 174.8 статті 174 ПКУ).

Разом з тим повідомляємо, що прийнятий Закон з моменту набрання ним чинності застосовується до доходів, отриманих платником податків у вигляді спадщини/дарунка ,починаючи з 1 січня 2017 р..

Таким чином, у разі реєстрації онуком права власності на спадкове майно від дідуся у 2017 році, такий об’єкт спадщини оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а отже не підлягає оподаткуванню і військовим збором (підпункт 1.1 та підпункт 1.2 пункту
16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

 

ІІ. 22 лютого 2017 року Конституційний Суд України ухвалив Ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за №2-уп/2017 (Справа №1-22/2017), якою припинив відповідне конституційне провадження на підставі пункту 3 частини першої статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

 

ІІІ. 25 лютого 2017 року Президент України видав Указ за №47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»
(дата набрання чинності Указу 28.02.2017 р.), яким відповідно до статті 107 Конституції України, частини другої статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки України» увів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».

Даний документ містить положення Доктрини інформаційної безпеки України, затверджене Указом Президента України від 25 лютого 2017 року №47/2017 (далі – Доктрина), із визначенням змісту заходу з виконання відповідних завдань, органів, відповідальних за виконання, та відповідних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів та строк виконання.

Доктрина визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері.

Правовою основою Доктрини є Конституція України, закони України, Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни.

Доктрина базується на принципах додержання прав і свобод людини і громадянина, поваги до гідності особи, захисту її законних інтересів, а також законних інтересів суспільства та держави, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

Доктрина визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері, пріоритети державної політики в інформаційній сфері, а також механізм реалізації Доктрини.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру