Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за січень 2017 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за січень 2017 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом січня 2017 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. 17 січня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1812-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (дата набрання чинності Закону 07.05.2017 р.), яким внесено передбачено впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування, встановлення обов’язковості забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Згідно із Законом автоматизована система обліку оплати проїзду – програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка.

Електронний квиток – проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

При цьому до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено:

·          прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

·          встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів.

 

ІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            11 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №2 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб» (дата набрання чинності постанови 19.01.2017 р.), якою внесено зміни до відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. №740.

Так, на осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС відповідно до прийнятих змін також поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з цим Порядком.

 

2.            11 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №10 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2010 р. №2042» (дата набрання чинності постанови 20.01.2017 р.), якою визнано таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2010 р. №2042 «Про граничну чисельність працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Прийнятою постановою Кабінету Міністрів України також внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
2006 року №740 щодо надання членам та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України дозволу на повний доступ до судових рішень Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім того, відповідною постановою внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року №228, якою виключено повноваження Міністра юстиції України як члена Вищої ради правосуддя.

 

3.            18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (дата набрання чинності постанови 14.04.2017 р.), якою з метою упорядкування умов оплати праці працівників державних органів затверджено наступні:

·          схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;

·          розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;

·          перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці.

·          Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;

·          Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;

·          Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

·          Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям зазначено, що до додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

·          за інтенсивність праці;

·          за виконання особливо важливої роботи.

Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі – надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

·          якість і складність підготовлених документів;

·          терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

·          ініціативність у роботі.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

·          виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

·          виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

Крім того, прийнятою постановою визнано такими, що втратили чинність наступні постанови Кабінету Міністрів України:

1) від 6 квітня 2016 р. №268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році»;

2) від 6 квітня 2016 р. №289 «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям»;

3) від 6 квітня 2016 р. №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»;

4) від 20 квітня 2016 р. №300 «Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №268»;

5) від 5 травня 2016 р. №322 «Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №292»;

6) від 5 травня 2016 р. №323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах»;

7) від 31 серпня 2016 р. №590 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №268»;

8) від 14 вересня 2016 р. №624 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №292»;

9) від 14 вересня 2016 р. №625 «Про внесення зміни до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям»;

10) від 14 вересня 2016 р. №633 «Деякі питання оплати праці».

11) від 11 жовтня 2016 р. №703 «Про внесення змін до пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям».

Крім того, прийнятою постановою рекомендовано керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника.

 

4.            18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №19 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 25.01.2017 р.), якою визнано такими, що втратили чинність наступні постанови Кабінету Міністрів України:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №689 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності»;

2) пункт 32 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. №849;

3) пункт 25 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. №930;

4) пункт 8 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №949;

5) пункт 27 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. №233;

6) пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. №917.

 

5.            18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №26 «Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (дата набрання чинності постанови 03.02.2017 р), якою внесено зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, змінами передбачено надання роботодавцю права на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на умовах сумісництва.

Крім цього, уточнюється порядок і визначаються строки оскарження рішень про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовженні його дії та анулювання дозволу.

Так, передбачено, що рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії та анулювання дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в суді. Порядок оскарження рішень в Державній службі зайнятості визначається Мінсоцполітики. Рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги, є обов’язковим для виконання територіальним органом, рішення якого оскаржувалося.

 

6.            18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №50 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу» (дата набрання чинності постанови 09.02.2017 р), якою внесено зміни до відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. №801.

Зокрема, уточнено, що дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом 5 робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу.

До цього дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видавалися протягом 30 календарних днів після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів.

 

7.            25 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №26 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» (дата набрання чинності постанови 01.02.2017 р., крім пунктів 1 і 3 цієї постанови, які набирають чинності з 01.04.2017 р.), якою відповідно до підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України затвердив відповідний Порядок, який визначає механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою згідно з додатком.

Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.

Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ автоматично вносяться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру.

Мінфін забезпечує щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.

Крім того, відповідно до прийнятої постанови втрачають чинність постанови Кабміну від 22.02.2016 р. №68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» та від 17.01.2011 р. №39 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість».

 

8.            25 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №45 «Про внесення змін до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (дата набрання чинності постанови 04.02.2017 р), якою внесено зміни до відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо порядку доступу приватних виконавців та членів Громадської ради доброчесності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відтепер, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» члени Громадської ради доброчесності, що діють при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України мають право на безоплатний та повний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для здійснення перевірки та аналізу інформації щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

 

9.            25 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №48 «Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (дата набрання чинності постанови 07.02.2017 р), якою внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №500 щодо розширення повноважень НАДС, відповідно до законодавства.

Зокрема, доповнено такі повноваження НАДС:

·          надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

·          веде облік кількісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом;

·          організовує в установленому законодавством порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби;

·          забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію;

·          проводить перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює і розміщує подану інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

·          здійснює методичну підтримку служб управління персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;

·          веде облік державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;

·          формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби категорії «А» та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;

·          затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі;

·          організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки в новоутворених державних органах до прийняття рішення щодо утворення у зазначених органах структурного підрозділу, відповідального за таку перевірку.

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру