Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка №5

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА №5
за травень 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за травень 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

1. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1233-VII «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (дата набрання чинності Закону 22.05.2014 р.), яким встановлено, що учасниками бойових дій визнаються – військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.

Відповідно до прийнятого Закону перелік осіб, що є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ці зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» дозволяють забезпечити належний рівень соціального захисту та гарантій військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

2. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1237-VII «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо права на освіту» (дата набрання чинності Закону 09.05.2014 р.), який спрямований на врегулювання питання проведення навчання, професійної підготовки громадян, які проживають на окупованій території.

Прийнятий Закон встановлює правові, організаційні, фінансові засади для здобуття певного освітнього рівня цієї категорії громадян, створює умови для самореалізації особистості і впевненості у проведенні державою політики щодо доступності навчання для людей, які незважаючи на анексію Криму залишаються громадянами України.

Так, прийнятим Законом статтю 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» доповнено частиною дванадцятою такого змісту:

«Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету. Порядок фінансування навчання цієї категорії громадян встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Громадяни, визначені в абзаці першому цієї частини, беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання у державних і комунальних вищих навчальних закладах України у загальновстановленому порядку з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Якщо за результатами конкурсного відбору зазначені вступники не потрапили до рейтингового списку вступників на місця державного замовлення, навчальний заклад збільшує кількість місць державного замовлення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо фінансування додаткових місць державного замовлення громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї».

3. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1240-VII «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» (дата набрання чинності Закону 07.05.2014 р.), яким відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України затвердив Указ Президента України від 6 травня 2014 року №454 «Про часткову мобілізацію».

4. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1241-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо виплати одноразової грошової допомоги» (дата набрання чинності Закону 29.05.2014 р.), яким внесено зміни до статті 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» стосовно недопущення виплати одноразової грошової допомоги особам, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України.

5. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1243-VII «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (дата набрання чинності Закону 22.05.2014 р.), яким частину третю статті 2 відповідного Закону викладено в новій редакції, а також цю статтю доповнено новою частиною щодо порядку отримання пенсій особами, прийнятими на службу на посади рядового і начальницького складу підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення органів внутрішніх справ.

Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року за №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» унесено зміни до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з якими пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Проте, відповідно до Закону України «Про міліцію» на службу до органів внутрішніх справ (міліції) особи у визначеному законодавством порядку не призиваються, а приймаються.

Зазначене не дає можливості поширити дію зазначеної норми цього Закону України на пенсіонерів з числа працівників органів внутрішніх справ, які виявили бажання бути прийнятими знову на службу до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення органів внутрішніх справ.

Тому, щоб усунути вказані прогалини було прийнято відповідний Закон за №1243-VII «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

6. 6 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1245-VII «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про вибори Президента України» щодо зменшення мінімальної кількості членів дільничних виборчих комісій» (дата набрання чинності Закону 06.05.2014 р.), метою якого є забезпечення на законодавчому рівні належної організації та проведення виборів Президента України з метою гарантування закріпленого статтею 38 Конституції України права обирати та бути обраними та вільного волевиявлення виборців як передумов обрання легітимного Президента України. Так, Законом зменшено мінімально необхідну кількість членів для утворення дільничних виборчих комісій з дванадцяти до дев’яти осіб.

7. 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1252-VII «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади» (дата набрання чинності Закону 07.12.2014 р.), яким запроваджено правову підставу для видачі центральними органами виконавчої влади документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, тобто через дозвільні центри (центрах надання адміністративних послуг), що створені на рівні районів та областей, суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), оформлених центральними органами виконавчої влади.

Запровадження такої процедури дає можливість суттєво оптимізувати та спростити отримання документів дозвільного характеру, що видаються, зокрема, на центральному рівні, у частині скорочення часових та грошових витрат підприємців, а також зниження рівня корупційних діянь з боку посадових осіб органів виконавчої влади.

8. 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1253-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах» (дата набрання чинності Закону 07.08.2014 р.), яким скорочено перелік нотаріальних дій, мінімізовано витрати споживачів нотаріальних послуг, скасовано у ряді випадків вимоги щодо обов’язкового нотаріального посвідчення правочинів та фактів, що мають юридичне значення, та нотаріального засвідчення документів для надання їм юридичної вірогідності, розширення переліку випадків засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах не лише нотаріально, а й посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо.

9. 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», (дата набрання чинності Закону 04.06.2014 р., крім підпункту 2 пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 01.01.2015 р.), який спрямований на виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, законів України «Про звернення громадян», «Про банки та банківську діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до яких, зокрема, змінено процедуру здійснення перевірки відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», посилено адміністративну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей та запровадженню анонімного повідомлення про факти корупції.

Зокрема, відповідно до прийнятого Закону Кримінальний кодекс України доповнено новими положеннями щодо спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна, у випадках визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 3641, 3652, 368-3692 розділу XVII. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Також Законом викладено у новій редакції статті 368, 3683, 3684, 369 та 3692 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, підкупу особи, яка надає публічні послуги та підкупу службової особи юридичної форми приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Змінами, внесеними до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено, що з 01.01.2015 року набирають чинності положення щодо порядку здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до закону.

Крім цього, Законом запроваджується анонімне повідомлення про факти корупції. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

10. 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1262-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних» (дата набрання чинності Закону 30.05.2014 р.), яким внесено зміни до законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про захист персональних даних», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та інші.

Зокрема, Законом визначено, що дія Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» у випадках, передбачених законом також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України.

У Законі України «Про захист персональних даних» врегульовано поняття «згода суб’єкта персональних даних» – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

11. 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1263-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації» (дата набрання чинності Закону 30.05.2014 р.), яким внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України та до законів України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень висловлених міжнародними експертами до базового закону про дискримінацію.

Зокрема, Законом визначено терміни «дискримінація», «непряма дискримінація», «оголошений намір про дискримінацію», «пособництво у дискримінації»; розширено перелік ознак, дискримінація за якими забороняється; сфери дії закону; форм дискримінації; повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо.

12. 15 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1272-VII «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» щодо забезпечення належної організації та проведення виборчого процесу» (дата набрання чинності Закону 16.05.2014 р.), метою якого є забезпечення на законодавчому рівні належної організації та проведення виборів Президента України з метою гарантування закріпленого статтею 38 Конституції України права обирати та бути обраними та вільного волевиявлення виборців як передумов обрання легітимного Президента України.

Законом передбачено:

 посилення, у разі необхідності, охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації під час їх транспортування від дільничних та окружних виборчих комісій до виборчих комісій вищого рівня;

 збільшення відведеного законом часу для передачі попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців дільничним виборчим комісіям та перенести кінцевий строк їх передачі і надсилання виборцям іменних запрошень ближче до дня виборів;

 посилення охорони виборчих комісій за адресами їх місцезнаходження;

 забезпечення нормального функціонування окружних виборчих комісій, у разі необхідності, надається можливість обласним адміністраціям змінювати місцезнаходження відповідних виборчих комісій.

13. 20 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1274-VII «Про внесення зміни до статті 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (дата набрання чинності Закону 01.01.2015 р.), яким підвищено розмір пенсій членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби.

14. 20 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1275-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (дата набрання чинності Закону 08.06.2014 р.), яким внесено відповідні зміни, що сприятимуть вирішенню таких завдань:

 створення умов для здійснення комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом та технікою під час мобілізації;

 забезпечення переважного права військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації, на залишення на військовій службі;

 захисту громадян України, які призвані під час мобілізації, від штрафних санкцій за фінансовими зобов’язаннями;

 забезпечення прав військовозобов’язаних - студентів, які були призвані під час мобілізації, на продовження навчання після демобілізації;

 підвищення мотивації щодо проходження служби у військовому резерві громадянами України в мирний час та на особливий період;

 забезпечення вилучення транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб для потреб держави під час мобілізації;

 підвищення відповідальності громадян України за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

15. 20 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1276-VII «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» щодо забезпечення належної організації та проведення голосування» (дата набрання чинності Закону 22.05.2014 р.), яким передбачається надати можливість окружним виборчим комісіям, у разі необхідності, збільшувати склад дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії за пропозиціями членів цієї комісії; передбачається надати право Центральній виборчій комісії погашати невикористані виборчі бюлетені шляхом знищення їх підприємством-виготовлювачем; а також надати можливість проголосувати виборцям з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які перебувають у зв’язку з виконанням завдань за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів на території Донецької та Луганської областей.

16. 22 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1283-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів» (дата набрання чинності Закону 22.06.2014 р.), яким встановлено відповідальність за порушення Правил паркування транспортних засобів: суб’єктами господарювання, які утримують майданчики для паркування; особами, які розміщують транспортні засоби на місцях для паркування інвалідів, проте не мають відповідних пільг; за несплату  водіями транспортних засобів вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування, а також захист прав та створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ІІ. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВИДАВ НАСТУПНІ УКАЗИ

1. 1 травня 2014 року Президент України видав Указ за №447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», яким ураховуючи дальше загострення суспільно-політичної ситуації на сході та півдні України, факти неприхованої агресії, активізації дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, захоплення та блокування будівель органів державної влади, органів військового управління, військових частин, транспортних комунікацій у Донецькій і Луганській областях, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, та з метою підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України постановив провести відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у 2014 році в установленому порядку:

1) призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;

2) призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу.

2. 19 травня 2014 року Президент України видав Указ за №480/2014 «Про заохочення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції», яким з метою заохочення військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України дозволив Міністерству оборони України, Головному управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управлінню державної охорони України під час проведення антитерористичної операції присвоювати в порядку заохочення військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні.

ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРИЙНЯТІ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. 7 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення», якою відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та частини першої статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» затвердив:

1) зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм;

2) Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення.

Постановою Уряду також установлено, що:

 документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

 до запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, паспорти оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

Також, запроваджено з 1 січня 2015 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

2. 7 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №153 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм», якою відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» затвердив:

1) зразок та технічний опис бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм;

2) Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

Постановою Уряду також установлено, що:

 документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

 до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

Також, запроваджено з 1 січня 2015 р. виготовлення, оформлення і видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

3. 7 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №154 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм», якою відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» затвердив:

1) зразок та технічний опис бланка проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм;

2) Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм.

Постановою Уряду також установлено, що:

 документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

 до запровадження оформлення і видачі проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

Також, запроваджено з 1 січня 2015 р. виготовлення, оформлення і видачу проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

4. 16 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №136 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. №823», якою вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», зокрема, відповідно до змін установлено, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2014 році становить 1810 гривень на одну дитину.

5. 21 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №139 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість», якою відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і пункту 23 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановив здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років для відшкодування сум податку на додану вартість платникам, суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і підтверджені за результатами перевірок.

Також, відповідною постановою Уряду затверджено основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, а також Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість.

6. 21 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №160 «Про утворення Державної фіскальної служби», якою утворив Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення.

Прийнятою постановою Уряду визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. №67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів».

7. 21 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №236 «Про Державну фіскальну службу України», якою затвердив Положення про Державну фіскальну службу України.

Так, відповідно до затвердженого Положення Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Основними завданнями ДФС є:

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:

 державної податкової політики;

 державної політики у сфері державної митної справи;

 державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів;

 державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

 державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску;

 державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції.

Координацію діяльності підрозділів податкової міліції здійснюють перший заступник Голови ДФС та перші заступники керівників територіальних органів ДФС.

ДФС під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. 16 травня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», яким зокрема, відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" затвердив перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг.

Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім деяких пунктів, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., 1 жовтня 2014 р. та з 1 січня 2015 року.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру