Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка №4

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА №4


за квітень 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за квітень 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Президентом України Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ, ЩО ПРИЙНЯЛА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. 8 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1184-VII «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та деяких інших законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу», метою якого є техніко-юридичне вдосконалення окремих виборчих процедур виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів для гарантування та забезпечення вільного волевиявлення громадян (дата набрання чинності Закону 11.04.2014 р.).

2. 8 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості (дата набрання чинності Закону 11.04.2014 р.).

Зокрема, Законом передбачається, що перевірка суддів проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.

При цьому заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього закону можуть бути подані до Тимчасової спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення.

Крім того, передбачається низка підстав, за якими суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці.

Закон визначає основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії (порядок проведення її засідань, механізм отримання матеріалів, необхідних для проведення перевірки суддів тощо), заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів.

Законом, також внесено зміни до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду юстиції» щодо порядку призначення суддів на адміністративні посади, розширення підстав припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, порядку обрання делегатів на з’їзд суддів України тощо.

3. 8 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1190-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави», яким внесено зміни до законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (дата набрання чинності Закону 18.04.2014 р.).

Законом передбачено, що під час підготовки до збройного захисту держави або її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту фінансування національної оборони держави, Збройних Сил України, мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. 8 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1191-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль», яким скасовано сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та звільнено від оподаткування акцизним податком операції з переобладнання ввезеного на митну територію України не підакцизного транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль (дата набрання чинності Закону 18.04.2014 р.).

5. 9 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», метою якого є поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності (дата набрання чинності Закону 26.04.2014 р.).

Законом, зокрема, внесено зміни до низки законодавчих актів України, згідно з якими скорочено кількість документів дозвільного характеру, передбачених у спеціальних законодавчих актах та включених до Переліку документів дозвільного характеру, затвердженого Законом України від 19.05.2011 р. №3392-VІ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», а також дозвільних документів, які не ввійшли до згаданого Переліку, проте необхідність отримання яких вимагається законодавчими актами.

6. 9 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1194-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», яким викладено в новій редакції Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», який відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (дата набрання чинності Закону 15.05.2014 р.).

7. 10 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1197-VII «Про здійснення державних закупівель», який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції (дата набрання чинності Закону 09.05.2014 р., крім деяких положень Закону).

8. 10 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1200-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства», яким з метою удосконалення адміністрування податків, усунення подвійного трактування окремих норм податкового законодавства Законом внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (дата набрання чинності Закону 19.04.2014 р., крім деяких положень Закону), зокрема:

 щодо зниження ставки ПДВ з 20% до 7% для операцій із ввезення в Україну лікарських засобів і виробів медичного призначення;

 щодо введення обов’язкового оприлюднення списку платників ПДВ, які отримуватимуть бюджетне відшкодування;

 щодо відстрочки обкладення податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) відсотків за депозитами до 1 липня 2014 року;

 щодо відстрочки обкладення ПДФО дивідендів до 1 січня 2015 року;

 щодо перенесення підвищення ставок акцизного податку на спирт та алкогольні напої з 1 вересня 2014 року на 1 липня 2014 року;

 уточнено порядок перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів.

9. 15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», яким скасовано справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи підприємця, а також встановлюється добровільність використання печаток суб’єктами господарювання приватного права (дата набрання чинності Закону 31.10.2014 р.).

10. 15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», який визначає статус території, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав, свобод і законних інтересів юридичних осіб (дата набрання чинності Закону 09.05.2014 р.).

Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на надання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Встановлення зв’язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях, змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та забезпечити розгляд:

 цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва;

 адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом;

 цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - Апеляційним судом міста Києва;

 адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим - Київським окружним адміністративним судом, адміністративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя - Окружним адміністративним судом міста Києва; Севастопольського апеляційного адміністративного суду - Київським апеляційним адміністративним судом;

 господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим - Господарським судом Київської області, а господарських справ Господарського суду міста Севастополя - Господарським судом міста Києва, господарських справ Севастопольського апеляційного господарського суду – Київським апеляційним господарським судом;

 кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - одним з районних судів міста Києва, визначеним Апеляційним судом міста Києва;

 кримінальних проваджень, підсудних Апеляційному суду Автономної Республіки Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, - Апеляційним судом міста Києва.

Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності.
У разі нанесення шкоди суб’єктами іноземної держави нерезидентами підсудність встановлюється за місцем нанесення шкоди з урахуванням правил підсудності, встановленої цим Законом.

Суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв’язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантується право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України.

11. 15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1212-VII «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року», яким доповнено статтю 19 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» положенням, відповідно до якого для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної інвентаризації не потребується. Документом, що замінює технічний паспорт у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою.

Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Державна реєстрація прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не здійснювалася державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на підставі поданої заяви та виписки із зазначених книг, наданої виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (дата набрання чинності Закону 09.05.2014 р.).

12. 16 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1219-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», яким внесено зміни до законів України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких встановлено, що нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та який має печатку такого реєстратора, здійснює повноваження відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Закон містить також норму, відповідно до якої нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, здійснює пошук у ньому відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Відповідно до Закону, користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно має здійснюватися безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію (дата набрання чинності Закону 08.05.2014 р.).

13. 17 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1221-VII «Про внесення змін до законів України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» і «Про зайнятість населення», метою якого є видача територіальними органами Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту на безоплатній основі та забезпечення отримання допомоги у закладах для бездомних осіб зазначеними особами, які не мають житла (дата набрання чинності Закону 09.05.2014 р.).

14. 17 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1223-VII «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», який визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб (дата набрання чинності Закону 14.08.2014 р., крім деяких положень Закону).

15. 17 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1227-VII «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», який створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України (дата набрання чинності Закону 15.05.2014 р.).

ІІ. ПОСТАНОВИ, ЩО ПРИЙНЯВ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. 5 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги», якою затвердив Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, який визначає механізм призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі - комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги.

Дія цього Порядку поширюється на сім’ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

Для цілей цього Порядку до складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
Також, постановою установлено, що фінансування витрат, пов’язаних з наданням населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі - компенсація), здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. №256.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування доручено забезпечити:

 організацію та координацію діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальних організацій з надання компенсації;

 утворення робочих комісій з питань координації діяльності з надання компенсації;

 інформування населення (через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення інформаційних матеріалів тощо) про порядок надання компенсації;

 щоденний прийом громадян, які звернулися за наданням компенсації, у зручний для населення час;

 подання житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та підприємствами, що надають комунальні послуги, органам соціального захисту населення інформації про розміри плати за комунальні послуги для надання компенсації.

2. 5 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», якою затвердив граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також затвердив граничну чисельність працівників державних колегіальних органів та інших державних органів.

Установлено, що після скорочення чисельності працівників державних органів у зв’язку з прийняттям цієї постанови вимога пункту 15 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. №65, до зазначених органів не застосовується.

Рекомендовано Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації, Вищій раді юстиції, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національній комісії з радіаційного захисту населення скоротити чисельність працівників на 10 відсотків.

Визнано такими, що втратили чинність, 38 постанов Кабінету Міністрів України.

3. 9 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період», якою установлено, що з 18 березня 2014 р. військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

4. 17 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №106 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. №81», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» (постановою установлено роздрібні ціни на природний газ на 2015 – 2017 роки).

5. 23 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №150 «Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції», якою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції за переліком згідно з додатком.
Погоджено з пропозицією Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо утворення її територіальних органів як структурних підрозділів апарату Інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру