Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка №3

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА №3


за березень 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за березень 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Президентом України Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ, ЩО ПРИЙНЯЛА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. 13 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №876-VII «Про Національну гвардію України», який визначає правові засади організації та порядку діяльності Національної гвардії України, її загальну структуру, функції та повноваження (дата набрання чинності Закону 16.03.2014 р.).

2. 13 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №877-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким приведено нормативно-правове регулювання діяльності військової складової Міністерства внутрішніх справ України – Національної гвардії України у відповідність до Конституції та Закону України «Про Національну гвардію України (дата набрання чинності Закону 18.03.2014 р.).

3. 13 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №879-VII «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» та деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу» (дата набрання чинності Закону 21.03.2014 р.).

4. 14 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №887-VII «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції Верховного Суду України», метою якого є відновлення повноти змісту права на судовий захист, забезпечення оскарження рішень Вищого адміністративного суду України (дата набрання чинності Закону 19.03.2014 р.).

5. 15 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №870-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гласності та прозорості у діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування», яким створено додаткові законодавчі механізми забезпечення прозорості та гласності у діяльності Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, створено додаткові можливості для протидії корупції (дата набрання чинності Закону 15.03.2014 р.).

6. 17 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1126-VII «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», яким відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України затверджено Указ Президента України від 17 березня 2014 року №303 «Про часткову мобілізацію» (дата набрання чинності Закону 18.03.2014 р.).

Відповідно до Указу у зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України оголошено та проведено часткову мобілізацію.

7. 25 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1155-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до Єдиного державного реєстру», яким передбачено, що усі діючі юридичні особи та фізичні особи – підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, зобов’язані подати державному реєстратору відповідно до вимог ст.19 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру (дата набрання чинності Закону 12.04.2014 р.).

Державний реєстратор після отримання від юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної картки зобов’язаний включити відомості про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.

8. 25 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1156-VII «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо підсилення прозорості закупівель підприємств» (дата набрання чинності Закону 12.05.2014 р.).

9. 27 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1165-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», метою якого є забезпечення відновлення економіки України та невідкладної стабілізації фінансової ситуації з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України на 2014 рік (дата набрання чинності Закону 03.04.2014 р.).

10. 27 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», який прийнято з необхідністю запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень Податкового кодексу України, а також необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету, та забезпечення соціальної підтримки громадян, виходячи з фінансових можливостей держави (дата набрання чинності Закону 01.04.2014 р., крім деяких положень Закону).

11. 27 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації», яким удосконалено систему проведення мобілізації, в стислі терміни проведення заходів часткової мобілізації в країні, підвищено обороноздатність Збройних Сил України, інших військових формувань та забезпечено захист Батьківщини та її територіальної цілісності (дата набрання чинності Закону 01.04.2014 р.).

12. 27 березня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1170-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації», яким внесено зміни до 56 законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність із законами «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» (дата набрання чинності Закону 19.04.2014 р.).

ІІ. ПОСТАНОВИ, ЩО ПРИЙНЯЛА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. З метою утворення тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України Парламентом прийнято наступні Постанови:

1) від 4 березня 2014 року №849-VII «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України»;

2) від 4 березня 2014 року №851-VII «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки проекту закону про розвиток і застосування мов в Україні»;

3) від 28 березня 2014 року №1172-VII «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин загибелі О.Музичка».

2. З метою проведення парламентських слухань Верховна Рада України прийняла наступні Постанови:

1) від 11 березня 2014 року №860-VII «Про проведення парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні»;

2) від 11 березня 2014 року №868-VII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан та шляхи поліпшення»;

3) від 25 березня 2014 року №1157-VII «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення»;

4) від 25 березня 2014 року №1158-VII «Про проведення парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»;

5) від 25 березня 2014 року №1159-VII «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

3. Верховною Радою України прийнято наступні Постанови:

1) від 11 березня 2014 року №861-VII «Про перейменування села Мала Тарасівка Броварського району Київської області», якою перейменовано село Мала Тарасівка Жердівської сільської ради Броварського району Київської області на село Тарасівка;

2) від 11 березня 2014 року №862-VII «Про перейменування села Бистриця Дрогобицького району Львівської області», якою перейменовано село Бистриця Бистрицька-Гірської сільської ради Дрогобицького району Львівської області на село Бистриця-Гірська»;

3) від 11 березня 2014 року №863-VII «Про перейменування села Межиріччя Млинівського району Рівненської області», якою перейменовано село Межиріччя Ярославицької сільської ради Млинівського району Рівненської області на село Чекно;

4) від 11 березня 2014 року №864-VII «Про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст обласного значення»;

5) від 11 березня 2014 року №865-VII «Про віднесення міста Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області до категорії міст обласного значення»;

6) від 11 березня 2014 року №866-VII «Про зміну і встановлення меж міста Коростень і Коростенського району Житомирської області».

4. Верховною Радою України прийнято 245 Постанов, якими призначено позачергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 травня 2014 року.

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ВИДАВ НАСТУПНІ РІШЕННЯ, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Рішення Конституційного Суду України підлягають опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

1. 14 березня 2014 року Конституційний Суд України прийняв Рішення за №2-рп/2014 у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» (справа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) (Справа №1-13/2014), яким вирішив:

1. Визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» від 6 березня 2014 року №1702-6/14.

2. Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» від 6 березня 2014 року №1702-6/14, визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

3. Припинити діяльність Комісії Автономної Республіки Крим із проведення загальнокримського референдуму, територіальних та дільничних комісій, створених для проведення цього референдуму.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим припинити фінансування заходів щодо проведення референдуму, забезпечити знищення бюлетенів, агітаційних матеріалів.

2. 20 березня 2014 року Конституційний Суд України прийняв Рішення за №3-рп/2014 у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» (Справа №1-15/2014), яким вирішив:

1. Визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 року №1727-6/14.

2. Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 року №1727-6/14, визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

ІV. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВИДАВ НАСТУПНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. 2 березня 2014 року Президент України видав Указ за №189/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України», яким відповідно до статей 107 та 112 Конституції України уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

2. 6 березня 2014 року Президент України видав Указ за №258/2014 «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 травня 2013 року №307», яким визнано таким, що втратив чинність, відповідний Указ №307 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території».

3. 7 березня 2014 року Президент України видав Указ за №261/2014 «Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року №1702-6/14 «Про проведення загальнокримського референдуму», яким відповідно до частини другої статті 137, статті 112 Конституції України зупинено дію відповідної Постанови, як такої, що не відповідає Конституції та законам України.

4. 14 березня 2014 року Президент України видав Указ за №296/2014 «Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року №1727-6/14 «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя», яким відповідно до частини другої статті 137, статті 112 Конституції України зупинено дію відповідної Постанови, як такої, що не відповідає Конституції та законам України.

5. 18 березня 2014 року Президент України видав Указ за №311/2014 «Питання П. Ковзеля», яким керуючись частиною п’ятою статті 124 Конституції України, у зв’язку з постановою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2011 року (з урахуванням ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 лютого 2011 року) та відповідно до статті 112 Конституції України постановив: скасувати положення Указу Президента України від 18 червня 2010 року №709 «Про звільнення суддів» у частині звільнення з посади судді окружного адміністративного суду міста Києва П.Ковзеля у зв’язку з порушенням присяги судді.

6. 24 березня 2014 року Президент України видав Указ за №334/2014 «Питання державного майна, що забезпечує діяльність Президента України», яким з метою забезпечення додаткових надходжень до Державного бюджету України та спрямування їх на фінансування пріоритетних витрат бюджету, насамперед на соціальні потреби, підвищення ефективності використання державного майна, скорочення бюджетних видатків на утримання майна, що забезпечує діяльність Президента України, та відповідно до статті 112 Конституції України доручив Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами вирішити питання про передачу державного майна (зокрема, державних підприємств, установ, організацій, санаторіїв, готелів (їх структурних підрозділів), державних резиденцій, державних дач, дач, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, земельних ділянок, іншого нерухомого майна), що перебуває в управлінні Державного управління справами і не використовується для забезпечення діяльності Президента України, з управління Державного управління справами в управління інших суб’єктів управління об’єктами державної власності, визначених Кабінетом Міністрів України, для наступної приватизації, відчуження такого майна в установленому законом порядку, а також для задоволення державних і суспільних потреб.

7. 24 березня 2014 року Президент України видав Указ за №339/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2014 року «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України», яким відповідно до статей 107 та 112 Конституції України уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

8. 25 березня 2014 року Президент України видав Указ за №341/2014 «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2014 році і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

9. 28 березня 2014 року Президент України видав Указ за №346/2014 «Питання головного органу військового управління Національної гвардії України», яким відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України, статті 5 Закону України «Про Національну гвардію України» затвердив Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України.

Установлено, що командувач Національної гвардії України користується щодо військовослужбовців Національної гвардії України правами Міністра оборони України, які передбачені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153.

Визнано такими, що втратили чинність:

 Указ Президента України від 6 червня 2007 року №501 «Питання органу військового управління внутрішніх військ»;

 Указ Президента України від 16 березня 2009 року №160 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 6 червня 2007 року №501».

10. 31 березня 2014 року Президент України видав Указ за №360/2014 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, призваних на строкову військову службу та навчання військовими комісаріатами з Автономної Республіки Крим і міста Севастополя», яким відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України протягом квітня 2014 року звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців (курсантів), які призвані на строкову військову службу (навчання) військовими комісаріатами з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і подали відповідні рапорти.

V. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ПРИЙНЯВ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. 1 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», якою з метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і раціонального використання державних коштів Кабінет Міністрів України, зокрема затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

2. 1 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №67 «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів», якою ліквідовано Міністерство доходів і зборів.

Припинено здійснення заходів щодо реорганізації Державної податкової служби та Державної митної служби, що розпочаті відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 р. №726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади». Відновлено діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби.

Установлено, що:

 Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску;

 Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи;

 Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов’язків ліквідованого Міністерства доходів і зборів у відповідних сферах діяльності;

 забезпечення діяльності Державної податкової служби та Державної митної служби у 2014 році здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Міністерству доходів і зборів.

3. 5 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №64 «Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України», якою ліквідовано посаду Урядового уповноваженого з прав інвалідів.

Визнано такими, що втратили чинність:

 постанову Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. №273 «Питання Урядового уповноваженого з прав інвалідів»;
 підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. №311 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. №1151 і від 17 квітня 2013 р. №273».

4. 5 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №66 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. №102», якою зупинено дію відповідної постанови Уряду №102 «Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка».

5. 5 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №71 «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», якою достроково припинено виконання наступних державних цільових програм:

1) Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008 - 2017 роки;

2) Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі»;

3) Державна цільова програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 – 2015 роки;

4) Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року;

5) Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки;

6) Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

7) Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;

8) Державна цільова науково-технічна програма розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 – 2015 роки;

9) Державна цільова програма збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки;

10) Державна цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки на 2012 – 2015 роки;

11) Державна цільова програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року;
12) Державна цільова програма біобезпеки та біологічного захисту на 2015 - 2020 роки;

13) Державна цільова програма реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013 - 2017 роки;
14) Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року.

У зв’язку з цим, визнано такими, що втратили чинність 65 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

6. 5 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №90 «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення», якою з метою підвищення ефективності державного управління у сфері зайнятості населення та оптимізації системи центральних органів виконавчої влади ліквідовано Державну службу зайнятості.

Установлено, що:

 державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики, є правонаступником Державної служби зайнятості;

 до внесення змін до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» органи державної служби зайнятості продовжують виконувати завдання та функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і фінансуються за рахунок і в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Міністерству соціальної політики доручено:

 забезпечити здійснення заходів з ліквідації Державної служби зайнятості;

 затвердити положення про державну службу зайнятості.

Визнано такими, що втратили чинність, наступні акти Кабінету Міністрів України:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №498 «Про внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №937 і від 14 листопада 2011 р. №1184»;

2) постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №565 «Питання Державної служби зайнятості»;

3) розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №514 «Питання розміщення Державної служби зайнятості».

7. 12 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №69 «Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України», якою відповідно до статей 42 і 43 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначено питання, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України.

Установлено, що в разі відсутності:

 Прем’єр-міністра України його повноваження здійснює Перший віце-прем’єр-міністр України;

 Першого віце-прем’єр-міністра України чи одного з віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком.

Визнано такими, що втратили чинність наступні акти Кабінету Міністрів України:

 постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. №70 «Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України»;

 постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. №535 «Про внесення зміни до пункту 3 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. №70».

8. 19 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту».

9. 23 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №94 «Про реорганізацію Міністерства промислової політики», якою реорганізовано Міністерство промислової політики шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

10. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», якою з метою вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію Уряд рекомендував НКРЕ збільшити граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується суб’єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочним (модульним) котельням, установленим на дахові та прибудованим (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для суб’єктів господарювання усіх форм власності, який справляється у розмірі 2%, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом):

з 1 травня 2015 р. – на 40%;

з 1 травня 2016 р. – на 20%;

з 1 травня 2017 р. – на 20%.

Також Уряд рекомендував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органам місцевого самоврядування переглянути до 1 травня 2014 р. встановлені ними тарифи для суб’єктів господарювання, які реалізують теплову енергію для потреб населення, надають послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню, збільшуючи їх з урахуванням витрат зазначених суб’єктів господарювання на придбання природного газу, обчисленого виходячи із встановленого НКРЕ граничного (максимального) рівня ціни на природний газ, що реалізується для зазначених суб’єктів, в середньому на 40%, а також застосувати переглянуті тарифи з 1 липня 2014 року.

11. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373», якою внесено відповідні зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» , якими передбачено, що розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

12. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №89 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073», якою внесено відповідні зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», якими передбачено, що конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

13. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій», якою установлено граничну чисельність працівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм.Києві та Севастополі державних адміністрацій.

14. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я», якою до стабілізації економічної ситуації в країні та з метою економного і раціонального використання державних коштів установлено, що виплати, встановлені працівникам закладів охорони здоров’я відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №174 «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів», від 27 березня 2013 р. №199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» та від 30 грудня 2013 р. №977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу», здійснюються за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

15. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №103 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №587», якою внесено відповідні зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №587 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога», якими передбачено, що постанова Уряду №587 набере чинності з 1 січня 2015 року.

16. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №104 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 р. №60», якою внесено відповідні зміни до постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 р. №60 «Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів», якими передбачено, що постанова Уряду №60 набере чинності з 1 січня 2016 року.

17. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якою внесено відповідні зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якими передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 852 гривні.

Установлено, що з 1 жовтня 2014 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери установлюються відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду – 1218 гривень;
2 тарифного розряду – 1223 гривні;
3 тарифного розряду – 1233 гривні;
4 тарифного розряду – 1243 гривні;
5 тарифного розряду – 1253 гривні;
6 тарифного розряду – 1263 гривні.

18. 25 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №112 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення», якою внесено відповідні зміни до наступних постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення:

1) від 17 липня 1992 р. №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»;

2) від 31 травня 2000 р. №865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії»;

3) від 13 вересня 2001 р. №1155 «Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС»;

4) від 26 березня 2008 р. №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»;

5) від 23 листопада 2011 р. №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

6) від 28 грудня 2011 р. №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»;
7) від 26 вересня 2012 р. №908 «Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років»;

8) У пункті 3 Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. №426.

19. 28 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року», якою передбачається виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції громадського протесту), у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.

До членів сім’ї належать дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, непрацездатні батьки, а також особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

Також, установлено з 1 квітня 2014 р. доплату в розмірі 5000 гривень до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях.

Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з одержуваною заробітною платою (доходом) становить менш як 10000 гривень, з урахуванням того, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру