Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка №2

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА №2


за лютий 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за лютий 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді і вирішенні адміністративних справ.

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ, ЩО ПРИЙНЯЛА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. 21 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №742-VII «Про відновлення дії окремих положень Конституції України», яким відновлено дію окремих положень Конституції України з такими змінами, внесеними законами України від 08.12.2004 р. №2222-IV, від 01.02.2011 р. №2952-VI, від 19.09.2013 р. №586-VII.

Відповідним Законом встановлено, що закони та інші нормативні акти є чинними у частині, що не суперечить Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 08.12.2004 р. №2222-IV, від 01.02.2011 р. №2952-VI, від 19.09.2013 р. №586-VII.

Також Законом визначено, що Верховна Рада України сьомого скликання, обрана на чергових виборах у жовтні 2012 року, здійснює повноваження, передбачені положеннями Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 08.12.2004 р. №2222-IV, від 01.02.2011 р. №2952-VI, від 19.09.2013 р. №586-VII, до набуття повноважень Верховною Радою України, обраною на чергових виборах в останню неділю жовтня 2017 року.

Коаліція депутатських фракцій формується у Верховній Раді України сьомого скликання протягом десяти днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим Законом, з урахуванням Рішення Конституційного Суду України №11-рп/2010 від 06.04.2010 р. у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України.

Органам державної влади та органам місцевого самоврядування привести свої нормативно-правові акти у відповідність із положеннями Конституції України, дія яких відновлюється цим Законом.
Відповідний Закон набрав чинності 2 березня 2014 року.

2. 21 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №745-VII «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей», який визначає порядок призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року.

Відповідний Закон набрав чинності 28 лютого 2014 року.

3. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №763-VII «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» метою якого є відновлення конституційного ладу України, встановленого та гарантованого Конституцією України.

Законом визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України».

Також законом встановлено, що норми законів України, до яких вносилися зміни Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України», які втратили чинність згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом.

Відповідний Закон набрав чинності 2 березня 2014 року.

4. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №767-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» метою якого є врегулювання проблемних питань, що стосуються чинності законів, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 року, шляхом скасування низки законів, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 року, і повернувшись до попередніх редакцій вказаних документів.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про міліцію», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів», «Про телекомунікації», «Про інформаційні агентства», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження», «Про громадські об’єднання», «Про Регламент Верховної Ради України».

Відповідний Закон набрав чинності 2 березня 2014 року.

5. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №769-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу судді» метою якого є підвищення рівня незалежності суддів в Україні та судової гілки влади в цілому за рахунок зменшення вирішального впливу Вищої ради юстиції України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (при одночасному підвищенні ролі Верховної Ради України та інструментів парламентського контролю) в питаннях призначення, звільнення, притягнення до відповідальності суддів та призначенні їх на адміністративні посади.

Законом внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та до Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».

Голови судів та їх заступники, призначені на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх призначено, якщо інше не встановлено законом.

Відповідний Закон набрав чинності 28 лютого 2014 року.

6. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №772-VII «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я», який встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.

Завданням Закону є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.

Так, Законом введено мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що включає:

 безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;

 реорганізацію закладів охорони здоров’я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжко-місць;

 інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;

 скорочення режиму роботи медичних закладів.

Відповідний Закон набрав чинності 1 березня 2014 року.

7. 27 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №794-VII «Про Кабінет Міністрів України», який відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

Відповідний Закон набрав чинності 1 березня 2014 року.

8. 27 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №795-VII «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України», який прийнятий у зв’язку із зміною базових конституційних норм щодо формування та діяльності центральних органів виконавчої влади та з огляду на положення частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Відповідний Закон набрав чинності 2 березня 2014 року.

9. 27 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №796-VII «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України», який прийнятий у зв’язку із зміною окремих конституційних норм щодо формування та діяльності місцевих державних адміністрацій та з огляду на положення частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Відповідний Закон набрав чинності 2 березня 2014 року.

10. 28 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №836-VII «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» метою якого є скасування невиправданих привілей та переваг щодо надання чинним законодавством народним депутатам України, порівняно з іншими категоріями громадян; досягнення більшої соціальної справедливості.

Зокрема, вилучено норми Закону щодо:

 зарахування часу, коли народний депутат тимчасово не працював, у зв’язку з неможливістю надати йому попередню або рівноцінну роботу, до загального і безперервного стажу роботи;

 зарахування до загального трудового стажу перерви в роботі дружини (чоловіка) народного депутата у разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання чоловіка (дружини), що давало право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Законом скасовано норму, що гарантувала виплату матеріальної допомоги у розмірі заробітної плати з урахуванням усіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, а у разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом гарантувала збереження матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Вилучено абзац, відповідно до якого час роботи у Верховній Раді України поширюється на строки присвоєння військових та спеціальних звань.

Скасовано норми, відповідно до яких у разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України; народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Законом вилучено статті, якими визначалося, що у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України народний депутат має право на отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі його місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень.

В частині скасування пільг також вилучено норми щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення народного депутата України в розмірі подвійної місячної заробітної плати; про відшкодування витрат, пов’язаних із переїздом на роботу до Верховної Ради України і попереднє місце роботи.

Норму щодо безкоштовного проїзду народних депутатів України усіма видами транспорту замінено редакцією: «У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами України усіма видами транспорту. В кошторисі витрат на утримання Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, який щомісяця видається кожному народному депутатові України для проїзду територією України».

Скасовано статтю 22 Закону, яка надавала народному депутату України та особі, яка його супроводжує, право на першочергове поселення в готель.

Зі статті 23 Закону вилучено пункти, якими народному депутатові надавалося право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів та аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських та річкових вокзалів і портів та право на безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України.
Статтю 30 Закону, яка передбачала, обов’язкове державне страхування народного депутата України за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України, вилучено.

Норму щодо забезпечення народних депутатів житлом замінено нормою, що визначає право на отримання щомісячної компенсації для оренди житла або винайму готельного номера в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України. Законом визначено, що право на таку компенсацію мають народні депутати України, місце реєстрації проживання яких знаходиться на відстані понад 30 км від територіальних меж Києва. Список народних депутатів, які отримують компенсації на оренду житла та винайм готельного номера, підлягає щоквартальній публікації в газеті «Голос України» та щомісячно оприлюднюється на сайті Верховної Ради України.

Відповідний Закон набрав чинності 12 березня 2014 року.

11. 28 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №841-VII «Про внесення змін до статті 90 Закону України «Про вибори Президента України» метою якого є законодавче забезпечення здійснення виборчих процедур з позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року у перші тижні виборчого процесу.

Так, відповідними змінами, що передбачено Законом визначено, що окружні виборчі комісії мають утворюватися не пізніш як за сорок днів до дня виборів за поданнями кандидатів на пост Президента України, які вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів.

Також встановлено, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування мають відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.

Скорочено строки для встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації та їх оприлюднення в засобах масової інформації.

Такі зміни дозволяють відповідним суб’єктам виконати передбачені законом вимоги в межах виборчого процесу.
Відповідний Закон набрав чинності 1 березня 2014 року.

ІІ. ПОСТАНОВИ, ЩО ПРИЙНЯЛА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. 20 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №740-VII «Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей», якою, категорично засуджено усі вияви насильства, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей, їх тортур і катування, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Доручено Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту.

Також, заборонено вищому військовому керівництву, командувачам з’єднань та підрозділів, посадовим особам, начальницькому та рядовому складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, посадовим особам прокуратури України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування України, об’єднанням громадян, установам і організаціям виконувати заходи, передбачені планом антитерористичної операції, як такі, що не відповідають Конституції України, законам України та спрямовані на незаконне обмеження прав і свобод громадян.

Верховна Рада України бере на себе відповідальність за розв’язання громадянського конфлікту, закликає народних депутатів України до участі в пленарних засіданнях, прийняття вичерпних рішень для зупинення не правового розвитку подій та врегулювання протистоянь мирними засобами.

Відповідна Постанова набрала чинності 20 лютого 2014 року.

2. 22 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №748-VII «Про Голову Верховної Ради України», якою обрала народного депутата України Турчинова Олександра Валентиновича Головою Верховної Ради України.

Відповідна Постанова набрала чинності 22 лютого 2014 року.

3. 22 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №753-VII «Про взяття політичної відповідальності за ситуацію в Україні», якою враховуючи фактичне самоусунення Президента України від виконання своїх повноважень, виражаючи суверенну волю Українського народу, піклуючись про відновлення громадянського миру і спокою в Україні, а також усвідомлюючи відповідальність за ситуацію в державі, з метою забезпечення економічної стабільності в Україні та недопущення погіршення ситуації в країні Верховна Рада України доручила Голові Верховної Ради України Турчинову Олександру Валентиновичу до формування коаліційного Уряду координувати та спрямовувати роботу Кабінету Міністрів України.

Відповідна Постанова набрала чинності 22 лютого 2014 року.

4. 22 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №757-VII «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України», якою встановлено, що Президент України В.Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України Верховною Радою України призначено позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.

Відповідна Постанова набрала чинності 22 лютого 2014 року.

5. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №762-VII «Про повернення урядової резиденції «Межигір’я» у державну власність», якою з метою відновлення права власності Українського народу повернула майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» (урядову резиденцію «Межигір’я») у державну власність.

Відповідна Постанова набрала чинності 23 лютого 2014 року.

6. 23 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №764-VII «Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України», якою, враховуючи, що Президент України В.Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, покладено на Голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України.

Відповідна Постанова набрала чинності 23 лютого 2014 року.

7. 24 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №774-VII «Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту», якою висловлюючи солідарність та підтримку цивільному населенню, що брало участь у мирних акціях протесту в Україні, з метою вшанування полеглих під час збройних конфліктів упродовж листопада 2013 – лютого 2014 року та віддання їм найвищої шани, керуючись Указом Президента України від 2 грудня 2002 року №1114/2002 «Про звання Герой України», Верховна Рада України постановила звернутися до наступного Президента України з пропозицією посмертно присвоїти звання Герой України полеглим цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту в Україні впродовж листопада 2013 – лютого 2014 року.

Відповідна Постанова набрала чинності 24 лютого 2014 року.

8. 24 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №785-VII «Про обмеження виїзду з території України деяких громадян України», якою Верховна Рада України постановила:

      1. Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України надати Державній прикордонній службі України перелік осіб, підозрюваних у масових вбивствах громадян, а також фактах масштабної корупції.

      2. Державній прикордонній службі України вжити заходів щодо заборони виїзду з території України громадян України, відповідно до переліку, зазначеного у частині першій цієї Постанови, та невідкладно інформувати про це Верховну Раду України, Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ України та Службу безпеки України.

Відповідна Постанова набрала чинності 24 лютого 2014 року.

9. 25 лютого 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №788-VII «Про уповноваження виконуючого обов’язки Президента України, Голову Верховної Ради України Турчинова О.В. на підписання законів України», якою уповноважено виконуючого обов’язки Президента України, Голову Верховної Ради України Турчинова О.В. на підписання законів України, прийнятих з 21 лютого 2014 року, на період до здійснення відповідних повноважень Президента України.

Відповідна Постанова набрала чинності 25 лютого 2014 року.

10. Верховною Радою України прийнято ряд Постанов, якими призначено позачергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 травня 2014 року, зокрема від:

1) 25.02.2014 р. за №791-VII «Про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 травня 2014 року»;

2) 27.02.2014 р. за №805-VII «Про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови (місто Чернівці Чернівецької області)»;

3) 27.02.2014 р. за №806-VII «Про призначення позачергових виборів Херсонського міського голови (місто Херсон Херсонської області)»;

4) 27.02.2014 р. за №807-VII «Про призначення позачергових виборів Миколаївського міського голови (місто Миколаїв Миколаївської області)»;

5) 27.02.2014 р. за №808-VII «Про призначення позачергових виборів Одеського міського голови (місто Одеса Одеської області)»;

6) 27.02.2014 р. за №809-VII «Про призначення позачергових виборів Охтирського міського голови (Охтирська міська рада Сумської області)»;

7) 27.02.2014 р. за №810-VII «Про призначення позачергових виборів Ніжинського міського голови (місто Ніжин Чернігівської області)»;

8) 27.02.2014 р. за №811-VII «Про призначення позачергових виборів Сакського міського голови (місто Саки Автономної Республіки Крим)»;

9) 27.02.2014 р. за №812-VII «Про призначення позачергових виборів Фастівського міського голови (місто Фастів Київської області)»;

10) 27.02.2014 р. за №813-VII «Про призначення позачергових виборів Феодосійського міського голови (Феодосійська міська рада Автономної Республіки Крим)»;

11) 27.02.2014 р. за №814-VII «Про призначення позачергових виборів Нетішинського міського голови (місто Нетішин Хмельницької області)»;

12) 27.02.2014 р. за №815-VII «Про призначення позачергових виборів Лисичанського міського голови (Лисичанська міська рада Луганської області)»;

13) 27.02.2014 р. за №816-VII «Про призначення позачергових виборів Ровеньківського міського голови (Ровеньківська міська рада Луганської області)»;

14) 27.02.2014 р. за №817-VII «Про призначення позачергових виборів Канівського міського голови (місто Канів Черкаської області)»;

15) 27.02.2014 р. за №818-VII «Про призначення позачергових виборів Першотравенського міського голови (місто Першотравенськ Дніпропетровської області)»;

16) 27.02.2014 р. за №819-VII «Про призначення позачергових виборів Сніжнянського міського голови (Сніжнянська міська рада Донецької області)»;

17) 27.02.2014 р. за №820-VII «Про призначення позачергових виборів Христинівського міського голови (Христинівська міська рада Христинівського району Черкаської області)»;

18) 27.02.2014 р. за №821-VII «Про призначення позачергових виборів Верхньодніпровського міського голови (Верхньодніпровська міська рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської області)»;

19) 27.02.2014 р. за №822-VII «Про призначення позачергових виборів Білопільського міського голови (Білопільська міська рада Білопільського району Сумської області)»;

20) 27.02.2014 р. за №823-VII «Про призначення позачергових виборів Барвінківського міського голови (Барвінківська міська рада Барвінківського району Харківської області)»;

21) 27.02.2014 р. за №824-VII «Про призначення позачергових виборів Кам’янського міського голови (Кам’янська міська рада Кам’янського району Черкаської області)»;

22) 27.02.2014 р. за №825-VII «Про призначення позачергових виборів Збаразького міського голови (Збаразька міська рада Збаразького району Тернопільської області)»;

23) 27.02.2014 р. за №826-VII «Про призначення позачергових виборів Кременецького міського голови (місто Кременець Кременецького району Тернопільської області)»;

24) 27.02.2014 р. за №827-VII «Про призначення позачергових виборів Зборівського міського голови (Зборівська міська рада Зборівського району Тернопільської області)»;

25) 27.02.2014 р. за №828-VII «Про призначення позачергових виборів Родинського міського голови (місто Родинське Красноармійської міської ради Донецької області)»;

26) 27.02.2014 р. за №829-VII «Про призначення позачергових виборів Перевальського міського голови (місто Перевальськ Перевальського району Луганської області)»;

27) 27.02.2014 р. за №830-VII «Про призначення позачергових виборів Жмеринського міського голови (місто Жмеринка Вінницької області)».

ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ПРИЙНЯВ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. 5 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №55 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року №992», якою вніс зміни до відповідної постанови Уряду «Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах» у частині розмірів відрахувань.

Відповідна постанова набрала чинності 7 березня 2014 року.

2. 5 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №62 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. №361», якою зупинити до 1 січня 2016 року дію відповідної постанови Уряду «Про затвердження Методики визначення граничної чисельності працівників місцевої державної адміністрації». Ця Методика застосовується під час визначення граничної чисельності працівників обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, у тому числі її апарату.

Відповідна постанова набрала чинності 26 лютого 2014 року.

3. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №44 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків», якою відповідно до частини першої статті 394 Закону України «Про здійснення державних закупівель» затвердив відповідний Порядок, який визначає механізм проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків, вимоги до електронних майданчиків, зокрема умови їх функціонування, та операторів таких майданчиків, а також процедуру підтвердження відповідності електронних майданчиків та їх операторів таким вимогам.

Відповідна постанова не набрала чинності, та набирає чинності через 15 днів після затвердження Регламенту електронного майданчика, але не раніше дня її опублікування.

4. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №59 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 р. №889», якою вніс зміни до відповідної постанови Уряду «Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій».

Згідно до постанови Уряду №889 військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил та Морській охороні Державної прикордонної служби, посади у військових частинах, підрозділах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил (за переліком згідно з додатком) установлено щомісячну додаткову грошову винагороду.

Так, перелік військових частин, підрозділів, закладів, установ та організацій Збройних Сил, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №889 згідно постанови Уряду №59 викладено у новій редакції.
Відповідна постанова набрала чинності 20 лютого 2014 року.

5. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №60 «Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів», якою на виконання пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України затвердив відповідний Порядок, який визначає механізм виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів стосовно одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів чи одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів, або одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 метра.

Відповідна постанова набрала чинності 7 березня 2014 року.

6. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №73-р «Про проведення експерименту щодо передачі списків на зарахування пенсій на поточні рахунки пенсіонерів в уповноважених банках в електронній формі з використанням системи інформаційного обміну Національного банку України».

Так, погодившись з пропозицією Міністерства соціальної політики, Національного банку України і Пенсійного фонду України стосовно проведення протягом 2014 року у Київській та Вінницькій областях експерименту щодо передачі списків на зарахування пенсій на поточні рахунки пенсіонерів в уповноважених банках в електронній формі з використанням системи інформаційного обміну Національного банку України (далі – експеримент) територіальними органами Пенсійного фонду України до уповноважених банків, які виявили бажання брати участь в експерименті, установлено, що на період проведення експерименту списки на зарахування пенсій на поточні рахунки та описи до них подаються територіальними органами Пенсійного фонду України до уповноважених банків та повертаються такими банками до територіальних органів Пенсійного фонду України одночасно на паперових і магнітних носіях відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року №1596, а також в електронній формі з використанням системи інформаційного обміну Національного банку України.

Міністерству соціальної політики разом із Пенсійним фондом України доручено подати до 1 лютого 2015 року Уряду звіт про результати проведення експерименту та пропозиції щодо доцільності передачі списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки пенсіонерів та одержувачів грошової допомоги в уповноважених банках в електронній формі з використанням системи інформаційного обміну Національного банку України.

Відповідне розпорядження набрало чинності 12 лютого 2014 року.

7. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №74-р «Про міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті», яким погодившись з пропозицією Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті:

 реорганізовано міжрегіональні територіальні органи як структурні підрозділи апарату Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті шляхом перетворення;

 реорганізовано Одеське міжрегіональне управління та Ізмаїльський міжрегіональний відділ шляхом злиття з утворенням Чорноморського міжрегіонального територіального управління;

 утворено Верхньо-Дніпровське міжрегіональне територіальне управління, Приазовське міжрегіональне територіальне управління, Нижньо-Дніпровське міжрегіональне територіальне управління на базі Маріупольського міжрегіонального відділу, Харківського міжрегіонального відділу, Київського міжрегіонального управління, Дніпропетровського міжрегіонального управління, що ліквідуються.

Відповідне розпорядження набрало чинності 12 лютого 2014 року.

8. 12 лютого 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №80-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2014 рік», яким затвердив відповідний план.

Доручено Державній службі з надзвичайних ситуацій, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному і місцевих бюджетах на 2014 рік.

Також, Уряд доручив центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим розробити до 10 березня 2014 року на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2014 рік відповідно до своїх повноважень.

Відповідне розпорядження набрало чинності 12 лютого 2014 року.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру