Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за квітень 2015 року

Інформаційна довідка за квітень 2015 року
про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за квітень 2015 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            7 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №274-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (дата набрання чинності Закону 26.04.2015 р.), яким визначено, що завданням Рахункової палати є здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України.

 

2.            7 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №284-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на території проведення антитерористичної операції» (дата набрання чинності Закону 26.04.2015 р.), яким визначено, що особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію та на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України

 

3.            7 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №285-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації)» (дата набрання чинності Закону 29.04.2015 р.), яким відповідно до змін, обмеження, встановлені частиною другою статті 35 (реєстрація змін до установчих документів, внесення до Єдиного державного реєстру змін про відокремлені підрозділи (крім відомостей про їх закриття), реєстрація юридичної особи, засновником або учасником якого є припинення юридичної особи) застосовуються тільки в разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації за рішенням, прийнятим його засновниками (учасниками ) або уповноваженим ними органом, а також за рішенням суду. Таким чином, при перетворенні юридичної особи ці обмеження не застосовуються.

Законом також встановлено, що державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа, що припиняється у результаті поділу, має не закриті відокремлені підрозділи, частка яких розподільним балансом не визначена.

Якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа має не закриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор повинен одночасно внести до Реєстру відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи – правонаступника, на підставі відомостей, поданих юридичною особою, що припиняється.

 

4.            7 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №292-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю» (дата набрання чинності Закону 25.05.2015 р.), яким внесено зміни до статті відповідного Закону, доповнивши частинами десятою і одинадцятою такого змісту:

«10. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону.

11. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця».

 

5.            9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №313-VIII «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних» (дата набрання чинності Закону 01.09.2015 р.), метою якого є забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації про бюджет, забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження механізму оприлюднення бюджетних запитів, квартальної та річної звітності про виконання Державного бюджету України, паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, рішень про місцеві бюджети, інформації про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) у формі відкритих даних.

 

6.            9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» (дата набрання чинності Закону 21.05.2015 р.), який прийнятий з метою реального забезпечення здійснення передбаченого Конституцією України права людини на доступ до інформації, яка міститься у документах та інших носіях репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років, усунено зловживання архівних установ у цій сфері.

Розпорядником архівної інформації є Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП), а у випадках, визначених цим Законом, також державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, архівні установи, які фактично володіють архівною інформацією репресивних органів.

ГДА УІНП створюється для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів. Порядок утворення Українського інституту національної пам’яті визначається законом.

Рішення, дії чи бездіяльність посадових (службових) осіб розпорядників архівної інформації можуть бути оскаржені до керівників розпорядників архівної інформації, вищого органу або суду.

 

7.            9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» (дата набрання чинності Закону 01.05.2015 р.), яким вносяться зміни до низки законів щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних.

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

ü       персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

ü       фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

ü       надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

ü       обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому, до такого переліку Уряд обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.

 

8.            9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» (дата набрання чинності Закону 01.09.2015 р., крім: підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 01.01.2017 р.), яким вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про відходи», «Про судовий збір» щодо удосконалення містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві та удосконалення системи державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Зокрема, відповідно до статті 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» до органів державного архітектурно-будівельного контролю належать:

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

Органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Також змінами зазначено, що надання документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється:

ü       виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних рад – щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих в межах відповідних населених пунктів;

ü       виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад – щодо об’єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в межах відповідних міст;

ü       структурними підрозділами з питань державного архітектурно- будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – щодо об’єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в межах міст Києва та Севастополя;

ü       центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду в АРК, областях, містах Києві і Севастополі – щодо об’єктів I, II, III, IV, V категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно- територіальних одиниць, щодо усіх об’єктів V категорії складності в межах населених пунктів, а також щодо об’єктів IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ.

 

9.            9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №321-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов’язань» (дата набрання чинності Закону 07.05.2015 р.), яким вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо порядку справляння податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з тих фізичних осіб, які мають або мали кредитні зобов’язання.

Зокрема, внесено зміни до підпункту «г» підпункту 14.1.11 пункту 14.1, якими змінено визначення однієї з ознак безнадійної заборгованості, а саме, заборгованості фізичних осіб, прощеної кредитором. Відтепер заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах є безнадійною заборгованістю.

Внесено умову, що з метою звільнення від оподаткування доходів, отриманих внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), таке майно повинно бути придбано за рахунок такого кредиту (позики).

Відтепер, не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку:

ü       основна сума депозиту (вкладу), внесеного ним до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається 7 йому;

ü       сума, яка отримується платником податку внаслідок продажу права вимоги на депозит;

ü       основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.

До загального річного оподатковуваного доходу платника податку, який придбав право вимоги на такий депозит (вклад), включається позитивна різниця між сумою коштів, отриманих у результаті реалізації права вимоги, та вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого депозиту (вкладу) (пп. 165.1.29 ПКУ).

Не оподатковується ПДФО не лише сума боргу (кредиту) платника податку у розмірі, що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, а і сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), що також прощені (анульовані) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності (абзац другий пп. 165.1.55 ПКУ).

Встановлено, що не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов’язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Норми цього пункту застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, не погашених до 1 січня 2014 року.

Дія абзацу першого цього пункту поширюється на операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 1 січня 2015 року.

 

10.        9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №324-VIII «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про міліцію» щодо збереження грошового та інших видів забезпечення працівникам міліції, захопленим у полон або заручниками, або безвісно відсутнім» (дата набрання чинності Закону 29.04.2015 р.), яким відповідну статтю доповнено частинами четвертою – шостою такого змісту:

«За працівниками міліції, захопленими в полон або заручниками, або визнаними в установленому законом порядку безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених працівників міліції щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у розмірах, встановлених працівнику міліції на день захоплення його в полон або заручником, або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутнім.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей працівників міліції:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які постійно, переважно або тимчасово проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні працівників міліції, або батькам працівників міліції рівними частками, якщо працівники міліції не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення працівників міліції у полон або заручниками, або їх звільнення чи визнання у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більш ніж до дня виключення працівника міліції з кадрів Міністерства внутрішніх справ України в установленому порядку.

У разі індексації грошового забезпечення працівників міліції грошове забезпечення членам сімей працівників міліції, захоплених у полон або заручниками, а також визнаних в установленому законом порядку безвісно відсутніми, виплачується з урахуванням такої індексації».

 

11.        9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №332-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів» (дата набрання чинності Закону 07.05.2015 р.), яким вносяться зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів.

Так, тимчасово, до 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування ПДВ:

ü       операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

ü       операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

ü       операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Передбачене вищезазначеними нормами звільнення від оподаткування ПДВ застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом «Про здійснення державних закупівель», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до вищезазначених норм, визначаються Кабміном.

Крім цього, внесено зміни до Закону «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», згідно з якими лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до вищезазначених норм, віднесено до життєво необхідних товарів, які звільняються від оподаткування додатковим імпортним збором.

 

12.        21 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №335-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про прокуратуру» щодо відтермінування набрання чинності» (дата набрання чинності Закону 24.04.2015 р.), яким внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 №1697-VІІ щодо перенесення дати набрання чинності цього Закону з 25 квітня 2015 року на 15 липня 2015 року.

 

13.        21 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №340-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України» (дата набрання чинності Закону 17.05.2015 р.), яким частину двадцять восьму статті 24 відповідного Закону викладено в такій редакції:

«Пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсія, призначена особі після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» відповідно до цієї статті (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених першим та другим реченнями цієї частини) пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».

 

14.        21 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №344-VIII «Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу» (дата набрання чинності Закону 14.05.2015 р.), яким внесено зміни до відповідної статті Податкового кодексу.

Зокрема, уточнено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка (до цього - не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка).

Крім цього, визначено, що якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим пункту 69.3 статті 69 Кодексу, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком подання повідомлень, встановленим відповідно до пункту 69.5 статті 69 Кодексу.

 

15.        23 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №366-VIII «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення» (дата набрання чинності Закону 29.04.2015 р.), яким внесено зміни до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення.

Відповідно до цього Закону звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби) та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Урядом.

Порядок ввезення, постачання та цільового використання таких товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається Урядом.

Звільнення від оподаткування, встановлене вищевказаними нормами, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

 

ІІ. Конституційний Суд України 8 квітня 2015 року прийняв Рішення за №3-рп/2015 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України (Справа №1-6/2015) яким вирішив:

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України.

2. Положення частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

3. Рекомендувати Верховній Раді України невідкладно врегулювати питання щодо оскарження судового рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

 

ІІІ. 16 квітня 2015 року Президент України видав Указ за №117/2015 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» (дата набрання чинності Указу 18.04.2015 р.), яким на виконання Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» утворив Національне антикорупційне бюро України.

 

ІV. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            8 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №182 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв’язання міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права» (дата набрання чинності постанови 15.04.2015 р.), якою затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв’язання міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ», для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв’язання міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права.

Крім того, з метою належного захисту прав та інтересів України під час розв’язання міжнародних спорів за участю України та Російської Федерації у зв’язку з порушенням останньою своїх міжнародно-правових зобов’язань дозволити Міністерству закордонних справ здійснювати закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України та притягненням Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності в рамках міжнародних договорів України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

2.            8 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №190 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки» (дата набрання чинності постанови 22.06.2015 р.), якою установив скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і розмір плати за їх надання у такі строки згідно з додатком до постанови.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюються державним реєстратором у скорочені строки виключно за заявою, форма та вимоги до заповнення якої встановлюються Мін’юстом.

Плата за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки вноситься додатково до адміністративного збору, плати за отримання витягу з Державного реєстру прав, який видається за результатами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плати за отримання інформації з Державного реєстру прав, справляння яких передбачено законодавством.

У разі ненадання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки з вини державного реєстратора плата за їх надання у такі строки повертається заявникові.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру