Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Вплив адміністративного судочинства на розвиток публічного права в Україні: збірник наукових статей

Вплив адміністративного судочинства на розвиток публічного права в Україні: збірник наукових статей / за заг. Ред.. Темкіжева І. Х. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 272 с.

У збірнику досліджуються історія становлення, сучасний стан і шляхи подальшої розбудови адміністративного судочинства в Україні. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства із зазначених питань.

Видання призначене для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Острозька академія».

Видано за загальною редакцією І.Х. Темкіжева, Голови Вищого адміністративного суду України.

Редакційна колегія

Темкіжев І. Х., Голова Вищого адміністративного суду України – голова редакційної колегії;

Цуркан М. І., заступник Голови Вищого адміністративного суду України – заступник голови редакційної колегії;

Кобилянський М. Г., голова Ради суддів адміністративних судів України;

Смокович М. І., секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, секретар другої судової палати ВАСУ;

Конюшко К. В., секретар першої судової палати Вищого адміністративного суду України;

Юрченко В. В., секретар третьої судової палати Вищого адміністративного суду України;

Нечитайло О. М., секретар четвертої судової палати Вищого адміністративного суду України;

Базов В. П., науковий консультант Вищого адміністративного суду України, відповідальний редактор.

Видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні та за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру