Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

Перший науково-практичний посібник з адміністративної юстиції України

Видання здійснено за підтримки проекту «Україна: верховенство права» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Настільна книга судді «Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики» є першим науково-практичним посібником з адміністративної юстиції України, розробленим з урахуванням останніх досягнень науки і судової практики.

Настільна книга судді підготовлена досвідченими суддями та працівниками Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України, відомими вченими України та Сполучених Штатів Америки в галузі адміністративної юстиції на основі адміністративного законодавства України та інших держав, відповідних міжнародних договорів, а також судової практики станом на перше червня 2007 року.

В науково-практичному посібнику досліджуються основні положення адміністративного судочинства та адміністративного права.

Видання розраховане на суддів адміністративних судів та тих, хто цікавиться сучасним станом і актуальними проблемами розбудови адміністративної юстиції в Україні.

Настільна книга судді складається з дев’яти розділів та додатків.

Так, розділ перший містить теоретичну основу адміністративної юстиції: поняття адміністративної юстиції, завдання та предмет, принципи та основні інститути адміністративної юстиції.

В другому розділі ґрунтовно викладено процес становлення, розвитку адміністративної юстиції в Україні та описуються її основні моделі в інших державах.

В розділі третьому глибоко досліджуються питання функціонування адміністративного права та його розвитку. Також в даному розділі на високому науково-практичному рівні описано питання видів та класифікації адміністративних актів та адміністративних договорів.

В четвертому та п’ятому розділах викладені питання адміністративного судочинства та провадження в адміністративних справах. Автори аналізують сучасний стан адміністративного судочинства, основні інститути та тенденції його розвитку. Крім того, у 4 та 5 розділах досліджуються проблеми розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикцій.

Значну увагу авторського колективу приділено шостому розділу, де всебічно аналізується механізм розгляду окремих категорій адміністративних справ, зокрема, справ щодо оскарження діянь суб’єктів владних повноважень; щодо оскарження нормативно-правових актів; щодо справ пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, щодо справ з приводу діянь державної виконавчої служби; щодо спорів за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень; щодо реалізації права на мирні зібрання; щодо затримання і примусового видворення з України іноземців або осіб без громадянства; щодо справ, що виникають з податкових правовідносин; щодо справ, які виникають в сфері національної безпеки та оборони; щодо справ, пов’язаних з адміністративними договорами та компетенційними спорами; щодо справ, які виникають з правовідносин за участю митних органів, а також великої групи спорів щодо проходження публічної служби.

У розділах сьомому та восьмому описуються судові рішення в адміністративних справах, рішення Європейського суду з прав людини з питань адміністративної юстиції. Крім цього, в цих розділах йдеться про порядок виконання цих рішень.

Важливе місце в книзі займає розділ дев’ятий, де мова йде про організацію діяльності адміністративних судів.

В свою чергу додатковий матеріал видання наочно ілюструє судову практику Вищого адміністративного суду України, а також містить зразки процесуальних документів та нормативно-правові акти.

Книгу рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів.

Видано за загальною редакцією О.М. Пасенюка, Голови Вищого адміністративного суду України, заслуженого юриста України, судді вищого кваліфікаційного класу.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру