Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Адміністративне судочинство України: підручник

Адміністративне судочинство України: підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

Книга «Адміністративне судочинство України» - це перше в Україні видання, розраховане на студентів, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, а також суддів, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших правоохоронних органів.
 
Підручник видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладений суддями ВАСУ, суддями Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання рекомендовано до друку Науково-консультативною радою при Вищому адміністративному суді України та здійснене за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

У підручнику «Адміністративне судочинство України» міститься характеристика як адміністративної юстиції у цілому (Розділ I), так і кожної її частини окремо: процесуальної (Розділи II – VII), предметної (Розділ VIII), організаційної (Розділ X). У виданні, зокрема, розглядається система судової влади в Україні, поняття адміністративної юстиції, її основні принципи та інститути. Найбільше уваги у виданні приділено процесуальній частині, адже саме вона формує серцевину адміністративної юстиції, а також характеризує її суть. Окремий розділ (Розділ IX) присвячено рішенням Європейського суду з прав людини, що стосуються питання адміністративного судочинства.

В розділах книги розміщено також інформацію про загальні засади організації діяльності адмінсудів, головні принципи адміністративного судочинства, його завдання, особливості  провадження в адміністративних справах, винесення судових рішень в адміністративних справах та порядок їх виконання. Крім цього у підручнику представлено чимало цікавих історичних фактів виникнення адмінюстиції взагалі та в Україні зокрема.

Видання здійснене за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Авторський колектив підручника «Адміністративне судочинство України» 

Пасенюк О.М., Голова Вищого адміністративного суду України

Панченко О.Н., заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Авер’янов В.Б., завідувач відділу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Базов В.П., радник заступника Голови Вищого адміністративного суду України

Гончар Л.Я., суддя Вищого адміністративного суду України

Головенко О.Д., начальник Управління узагальнення судової практики та судової статистики Вищого адміністративного суду України

Демченко В.К., начальник Правового управління Вищого адміністративного суду України

Кальченко С.В., радник з правових питань USAID

Кобилянський М.Г., суддя Вищого адміністративного суду України

Конюшко К.В., суддя Вищого адміністративного суду України

Кравченко О.О., суддя Вищого адміністративного суду України

Кузьменко О.В., професор Київського національного університету внутрішніх справ

Леонтович К.Г., суддя Вищого адміністративного суду України

Матолич С.В., суддя Вищого адміністративного суду України

Маринчак Н.Є., суддя Вищого адміністративного суду України

Маринченко В.Л., суддя Верховного Суду України

Самсін І.Л., суддя Верховного Суду України

Сірош М.В., перший заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Сорока М.О., суддя Вищого адміністративного суду України

Смокович М.І., суддя Вищого адміністративного суду України

Співак В.І., суддя Вищого адміністративного суду України

Терлецький О.О., суддя Верховного Суду України

Усенко Є.А., суддя Вищого адміністративного суду України

Фентон Говард Н., професор права, директор Програми демократичного урядування та верховенства права Північного університету штату Огайо, США

Цуркан М.І., заступник Голови Вищого адміністративного суду України


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру