Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

-           Дата документу;

-           Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);

-           Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);

-           Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

-           Код банку отримувача (МФО);

-           Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

-           Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);

-           Призначення платежу.

 

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

-           службовий код (знак): "*" (зірочка);

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-           код ознаки судового збору: "101";

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-           код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою)

-           роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.

        

         Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Вищий адміністративний суд України

 

Додатково заповнюються, у разі, якщо це передбачено розрахунковим документом, окремими реквізитами:

-           Ідентифікаційний номер платника (або серія та номер паспорта, ЄДРПОУ для юридичної особи у відповідності до правил заповнення поля 3, п. 3);

-           Код бюджетної класифікації: 22030001.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру