Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Аналіз практики застосування адміністративними судами законодавства України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

На виконання пункту 15 Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення», схвалених Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 2014 року № 1674-VII (далі – Рекомендації), Вищий адміністративний суд України вивчив та узагальнив судову практику застосування адміністративними судами законодавства України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків за 2013 рік, 2014 рік і першу половину 2015 року.

У підпункті 15.1 Рекомендацій наголошується на необхідності вивчення судової практики у справах про включення гуртожитків як частин майнових комплексів підприємств, що підлягали приватизації чи корпоратизації, до статутних фондів чи капіталів організацій та товариств; примусову передачу гуртожитків у власність територіальних громад за поданням органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»; скасування та відновлення реєстрації за місцем проживання в гуртожитках, на які поширюється дія зазначеного Закону.

Здійснений аналіз не виявив справ про примусову передачу гуртожитків у власність територіальних громад за поданням органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі – Закон). Натомість зафіксовано наявність справ із дотичним предметом спору, а саме: про зобов’язання місцевої ради розглянути питання щодо надання згоди на прийняття до комунальної власності гуртожитку; про зобов’язання органу, уповноваженого управляти державним майном, розглянути питання щодо прийняти рішення про передачу гуртожитку у власність територіальної громади; про зобов’язання органу, уповноваженого управляти державним майном, прийняти рішення про передачу гуртожитку у власність територіальної громади; про зобов’язання місцевої ради прийняти гуртожиток до комунальної власності; про зобов’язання місцевої ради розглянути питання про прийняття гуртожитку до комунальної власності; про спонукання місцевої ради звернутися з позовом до суду про зобов’язання підприємства передати гуртожиток до комунальної власності; про скасування рішення місцевої ради про надання згоди на прийняття гуртожитку до комунальної власності територіальної громади; про скасування рішення місцевої ради щодо затвердження програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади; про скасування рішення органу, уповноваженого управляти державним майном, щодо передачі гуртожитку до власності територіальної громади.

Під час дослідження судової практики у справах про скасування та відновлення реєстрації за місцем проживання в гуртожитках, на яких поширює дію Закон, виявлено спори з дотичним предметом спору, а саме: щодо проведення реєстрації до кімнат гуртожитку, в яких останні проживають; щодо перереєстрації мешканців гуртожитку у зв’язку з незазначенням у їхніх паспортах номера кімнати в гуртожитку, в яких останні проживають; щодо зняття з реєстрації.

Вивчення судової практики показало, що кількість справ, які виникають із відносин, заснованих на Законі, є незначною, однак їх нечисленність порівняно з іншими категоріями адміністративних справ не зменшує їх актуальності. Серед судових рішень, що склали об’єкт цього дослідження, істотну частину становлять судові рішення Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України, проте практика з розгляду згаданої категорії спорів на цей час не є усталеною.

Додаток: Аналіз практики застосування адміністративними судами законодавства України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (на 21 стор.)


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру