Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у 2015 році

Метою цього аналітичного огляду є надання кількісної характеристики діяльності адміністративних судів для оцінки ефективності їхньої роботи.

Цей аналіз здійснено на підставі зведених статистичних звітів про здійснення адміністративного судочинства місцевими та апеляційними адміністративними судами, статистичних звітів Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України.

Для оцінки якості роботи адміністративних судів використано показник «відсоток розгляду». Цей показник є одним з основних показників, що використовується в країнах-членах Ради Європи, а також США та в країнах-членах Міжнародного консорціуму за досконалість суду. Відсоток розгляду – це кількість розглянутих справ і матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ і матеріалів, що надійшли за звітний період, та помножена на 100 відсотків. У попередніх аналізах цей показник використовувався під назвою «коефіцієнт урегулювань». У «Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, для розробки системи оцінки та моніторингу якості правосуддя і функціонування суддів цей показник запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників, який дає можливість оцінити, наскільки успішно суд працює над розглядом справ.

 

Додаток на 52 стор.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру