Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційний лист від 29.07.2015 №1546/10-14/15

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
 
 
29.07.2015
1546/10-14/15
 
На №
12.0.1-21/4665
від
20.07.2015
 
 
 
Головам апеляційних
адміністративних судів

 

У зв’язку з надходженням до Вищого адміністративного суду України листа Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини (надалі – Європейський суд) у справі «Заїченко проти України (№ 2)», яке 6 липня 2015 року набуло статусу остаточного, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу адміністративних судів на таке.

Цим рішенням визнано порушення підпункту «е» пункту першого статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканність) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) у зв’язку із поміщенням судом заявника до психіатричної лікарні для встановлення його осудності, а також порушення статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції у зв’язку зі збиранням органами внутрішніх справ за вказівкою суду відомостей про психічне здоров’я заявника без його відома та за відсутності достатніх підстав у національному законодавстві.

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини зазначає, що необхідними заходами загального характеру для виконання рішення Європейського суду у справі «Заїченко проти України (№ 2)» та попередження аналогічних порушень є: забезпечення недопущення свавільного поміщення осіб до психіатричних закладів за відсутності достатніх для цього підстав та без дотримання необхідних гарантій, передбачених національним законодавством, та, зокрема, положеннями Конвенції; забезпечення недопущення свавільного збору персональних даних, в тому числі про психічне здоров’я особи, в порушення національного законодавства, положень Конвенції та практики Європейського суду; інформування суддів про висновки Європейського суду у цій справі для використання в роботі.

Про викладене повідомляється у порядку інформування та для врахування при здійсненні судочинства.

За інформацією, наданою Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, найближчим часом офіційний переклад цього рішення буде надруковано у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України» та розміщено на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua).

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних судів.

 

 
 
 
Заступник Голови суду                                                  М.І. Смокович

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру